Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Åbent brev til bestyrelsen for Københavns Universitet

Vi lektorer og professorer på Biologisk Institut, henvender os til jer pga. den katastrofale udvikling for vores institut gennem det sidste år.

Først vil vi gerne understrege, at biologi er i en meget kreativ og vigtig udviklingsfase internationalt, ligesom fysik var det i første halvdel af forrige århundrede. Der er sket hurtige og kæmpe fremskridt i vores viden omkring evolutionære mekanismer drevet specielt af den teknologiske udvikling inden for DNA-sekventering.

Udviklingen gælder både for mikro- og makroorganismer og har en enorm betydning eksempelvis for samfundets viden om planters, dyrs, inklusiv menneskers, sygdomme, dannelse og optagelse af drivhusgasser, og om hvordan, man genetablerer områder med alvorlig kemisk forurening. Dernæst er der dannet mange grænseflader med kemi, fysik, matem-tik, datalogi, medicin og nanoteknologi, som er vigtige for fremtidig grundforskning, såvel som for anvendt forskning.

Vi vil gerne fremføre, at biologi ved KU har gennemgået en omfattende – og tidskrævende – proces igennem de seneste år, hvor syv institutter er blevet fusioneret til et stort, moderne biologisk institut, som er veludrustet til at kunne konkurrere internationalt. For dem der har været involveret i denne proces, kom det som et chok, at efter vi endelig havde etableret et konkurrencedygtigt moderne institut, så skulle der skæres drastisk ned på personalet, hvorved disse bestræbelser synes at have været forgæves.

De gennemførte nedskæringer har på et enkelt år ødelagt flere forskningsområder, som det har taget årtier at opbygge, og som der netop i disse år, fokuseres på i udlandet.

Som undervisere bakker vi 100% op omkring de studerendes protest mod forringelser af uddannelserne. Man kan ikke opretholde diversitet og kvalitet af undervisningen, når staben decimeres så voldsomt – ikke mindst, hvis dem, som er tilbage, er demoraliserede og umotiverede.

Vi har hørt så mange modstridende forklaringer, både fra KU’s ledelse (og politikere), at vi helt har mistet tilliden til ledelsen. Vi ved, at betydelige beløb af KU’s midler er blevet brugt på at flytte forskellige grupper fra vores institut rundt til andre bygninger inden begge fyringsrunder.

Vi har også læst, at ledelsen har prioriteret nye bygninger til medicin og fysik. Desuden er den voldsomme vækst i administrativt personale øjensynlig. Men vi har ikke fået nogen troværdig forklaring på, hvorfor nedskæringerne specielt er gået ud over biologi (samt geofagene).

Dette gælder i særdeleshed i 2009, hvor vi har haft stigende optag af studerende på biologistudiet. Vi vil derfor bede jer om en troværdig forklaring, som vi tilbageværende ansatte, vores kollegaer, som er blevet fyret samt studerende, ph.d.-studerende og postdocs, som jo også er ramt af nedskæringerne, kan forstå og acceptere. Desuden kræver vi en klar redegørelse for bestyrelsens planer for Biologisk Instituts fremtid.

Med venlig hilsen,

Tom Fenchel, Søren Sørensen og Roger A. Garrett

Med støtte fra 96 lærere på Biologisk Institut

Søren Sørensen, Else Hoffmann, Niels Ulrik Frigaard, Penny von Wettstein Knowles, Peter A Stæhr, Ulrik Søchting, Søren Tvorup Christensen, Kjell Ove Håkansson, Christi-an Holmberg, Tom Fenchel, Nina Lundholm, Frank Hauser, Anders Lydik Garm, Michael Kühl, Lotte Pedersen, Martin Berchtold, Ole Pedersen, Mathias Middelboe, Stine Falsig Pedersen, Hans Siegismund, Erik Hviid Larsen, Kaj Frank Jensen, Qunxin She, Michael Lisby, Anders Prieme, Søren Rosendahl, Øjvind Moestrup, Søren Christensen, Thomas Læssøe, Pernille Lærkedal Sørensen, Poul Møller Pedersen, Aase Jespersen, Flemming Ekelund, Roger A. Garrett, Anders Krogh, Birgitte Regenberg, Ole Winther, Xu Peng, Flemming M. Poulsen, Gert Dandanell, Albin Sandelin, Torben Dabelsteen, Jakob Skou Pedersen, Bo Jensen, Jeppe Vinther, Nadja Møbjerg, Martin Willemöes, Stanley Brown, Finn N. Rasmussen, Thomas Hamelryck, Marianne Philipp, Anders Aspberg, Michael Olesen, Ivana Novak, Anders Michelsen, Louis Düring, Sten Struwe, Carsten Juel, Stine Meinild-Lundby, Steen Holmberg, Niels J. Willumsen, Peter Holter, Karen Skriver, Corne-lis Grimmelikhuijzen, Hentriette Pilegaard, Regin Rønn, Genevieve Thon, Rasmus Hart-mann-Petersen, Birthe Kragelund, Niels Daugbjerg, Lars Ellgaard, Andreas Wanninger, Steen Pedersen, Jakob Rahr Winther, Jens Høeg, Leif Søndergaard, Gøsta Nachman, Ber-the Willumsen, David Richard Nash, Michael A. Sørensen, John Fleng Steffensen, Peter Arctander, Riikke Rinnan, Helge Ro-Poulsen, Jørgen Gomme, Lars Kamp Nielsen, Leif Lau Jeppesen, Sine Lo Svenningsen, Dean Jacobsen, Jan Christiansen, Kirsten Christoffersen, Lise Bolt Jørgensen, Mette Burmølle, Lars Hestbjerg Hansen, Per Juel Hansen, Morten Søndergaard

Seneste