Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Ansatte efterlyser demokrati og forskningsfrihed

Ansatte oplever et demokratisk underskud, og forskere føler, at deres frihed er blevet indskrænket siden 2003, viser delrapporter op til evalueringen af Universitetsloven

De ansatte på de danske universiteter er underlagt stærk topstyring og lider under begrænset forskningsfrihed, viser en række nyligt offentliggjorte delrapporter fra konsulentfirmaet Capacent.

Rapporterne skal indgå i den samlede evaluering af Universitetsloven, som efter planen afsluttes i slutningen af i år. Resultaterne er indsamlet ved en interviewrunde blandt over 8.000 universitetsansatte.

Manglende indflydelse og mistillid til ledere

»Absolut monarki og manglende akademisk republik,« lyder et kritisk citat fra en universitetsansat i rapporten om medindflydelse, der viser utilfredshed blandt videnskabeligt personale (vip) såvel som teknisk administrativt personale (tap).

Kun hver tiende ansatte mener at have indflydelse på den øverste ledelses beslutninger, mens 17 procent mener at kunne påvirke fakultetsbeslutninger. Institutlederen opfattes som tættere på de ansatte, men det er alligevel blot halvdelen af de adspurgte, som føler, at de har indflydelse på beslutninger på institutniveau.

Samtidig nærer de ansatte stor skepsis over for selve beslutningsorganerne på deres institut, hvor der på blot ti procent af møderne ifølge Capacent tages egentlige beslutninger. På 65 procent af møderne informerer ledelsen blot.

Ifølge lederne selv lytter 95 procent af dem til de ansattes holdninger, mens 85 procent lytter til de studerende.

Økonomi ressourcer indskrænker friheden

Ifølge Capacent har danske universitetsforskere også mærket en betydelig forringelse af forskningsfriheden, som dog primært skyldes mangel på økonomiske ressourcer. Stadig flere forskere oplever manglende bevilling til deres foretrukne forskning, samt en stigende ekstern finansiering.

Bevillingerne til strategisk forskning – og den deraf følgende politiske styring – vokser, og 13 procent af danske forskere har ikke kunnet finde bevilling til deres eget forskningsområde de sidste to år.

Hver femte forsker på Københavns Universitet har oplevet at blive pålagt specifikke forskningsinstrukser, men det måske mest omdiskuterede element i universitetsloven, ledernes instruktionsbeføjelser, analyseres ifølge Forskerforum slet ikke i Capacents rapporter.

ser@adm.ku.dk

Seneste