Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Campus

Bygningsstyrelsen sender kæmperegning videre til universitetet

Niels Bohr Bygningen — Regeringen vil sende en regning for sit eget skandaleramte byggeri videre til KU på 450 millioner kroner. Det svarer til lønnen til 70 forskere.

Den skandaleramte og forsinkede Niels Bohr Bygning på Jagtvej skulle have kostet 1,6 milliarder kroner. Men den endelige regning ender på næsten det dobbelte, for nu står byggeriet til at blive omkring 1,3 milliarder dyrere en planlagt.

Siden den omtrentlige budgetoverskridelse blev kendt, har Bygningsstyrelsen, der er bygherre, og universitetet, der er kommende lejer, lagt arm om regningen.

Nu forlyder det, at regeringen vil sende en tredjedel af den enorme ekstraregning – cirka 450 millioner kroner – videre til Københavns Universitet som en årlig forhøjelse af huslejen. Merprisen beløber sig til 32 millioner kroner årligt. Det skriver Politiken.

Universitetet »vil klart anfægte«

KU’s husleje

KU betaler husleje til Bygningsstyrelsen, der ejer hovedparten af de danske universitetsbygninger. Lejen er beregnet ud fra prisen (rettelig: genopførelsessummen) på de bygninger, som KU anvender. Det er modsat almindelige lejeprincipper, hvor lejen er sat efter markedsprisen.

Et problem med huslejesystemet er, at hvis en universitetsbygning er dyr at bygge, er det lejeren, her: KU, der betaler regningen, ikke Bygningsstyrelsen, der opførte den. Ansvar og risiko følges ikke ad.

Det eksakte beløb er ifølge Politikens oplysninger indtil videre holdt hemmelig for Københavns Universitet. Til nyheden om ekstraregningen siger universitetsdirektør Jesper Olesen:

»Hvis der kalkuleres med, at vi skal betale 450 millioner af regningen, så er det ikke rimeligt. Vi er ikke enige i det, og vi vil klart anfægte, at vi skal betale dette beløb.«

»Vi kan forsøge at tage en tvist med Bygningsstyrelsen om det, men det er meget svært at sige lige nu, når vi ikke kender aktstykkets indhold,« siger Olesen til Politiken og tilføjer at en ekstraregning i den størrelse svarer til lønnen til omkring 70 forskere.

 

 

 

Seneste