Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Campus

De arbejder på at lappe hullerne i taget på uni (men det regner stadig ind)

Regnvejr — Der bliver længere mellem de dage, hvor humanisterne skal finde sorte plastikspande frem til at opsamle indtrængende regnvand, lyder det fra universitetets udlejer.

Regnvand trænger ind igennem lofter og vinduer i Københavns Universitets relativt nye bygninger på Søndre Campus, der blandt ansatte og studerende går under betegnelsen KUA1, KUA2 og KUA3.

Uniavisen har flere gange beskrevet problemet.

Første gang var i juni 2017, da det regnede ind gennem taget på Det Juridiske Fakultet på KUA3 på Amager, og anden gang var kun tre måneder senere, da Københavns Universitets dengang nytiltrådte rektor Henrik C. Wegener var ude at hilse på Søndre Campus, netop på en dag, hvor det igen regnede ind.

Tredje gang var i april 2019, da flere spande var stillet op på gulvet i den store aula i KUA2, fordi det regnede ing igennem utætte vinduer, der sidder i loftet.

Vand trængte ind to steder på den samme dag

Fem måneder senere, under et daglangt regnvejr den 10. september, stod spandene atter på gulvet samme sted på KUA2.

På samme dag regnede det også ind på KUA1. En specialestuderende fra Dansk har sendt en video til Uniavisen.

Videoen viser, hvordan vand trænger ind gennem et vindue i bygning 23 på 3. sal i ’Specialistfabrikken’, hvor de studerende kan sidde og arbejde med deres speciale.

 

Måske er det drænrørene

Den teknisk ansvarlige på Søndre Campus er campuschef Søren Höffner, og Uniavisen har blandt andet spurgt ham, om der er konstruktionsfejl i bygningerne, som giver de utætte tage og vinduer.

Søren Höffner har ikke ønsket at give interview, men han har sendt Uniavisen flere mails. Hans regnvands-teori handler om støv:

Der er formentlig tale om drænrør i vinduerne, der kan være stoppet af støv fra arbejdet med at opføre Karen Blixen Plads.

Søren Höffner, campuschef

»Vi har en aftale med en entreprenør om at foretage en ekstraordinær gennemgang af drænrør. Der er formentlig tale om drænrør i vinduerne, der kan være stoppet af støv fra arbejdet med at opføre Karen Blixen Plads samt det igangværende byggeri på nabogrunden Faste Batteri,« skriver Søren Höffner.

Uniavisen ville gerne have været vist rundt for at se problemerne med tage og vinduer, men det har ikke været en mulighed.

Københavns Universitet ejer ikke selve bygningerne på Søndre Campus, men lejer dem af staten, nærmere bestemt af Bygningsstyrelsen, som også har opført KUA-bygningerne hen over de seneste årtier.

I Bygningsstyrelsen er specialkonsulent Frank Hulkvist ansat som vedligeholdelsesansvarlig for Københavns Universitet. Han siger, at det er Bygningsstyrelsens ansvar, at bygningerne på Søndre Campus er tætte.

Frank Hulkvist siger, at der er konstateret fejl og mangler ved glastage i KUA2, men de er blevet repareret i løbet af det sidste års tid, så situationen nu er meget forbedret.

»Det er ikke længere sådan, når det regner, som det var på et tidspunkt, hvor der stod spande ‘over det hele’ på gulvet. Entreprenøren, der har stået for byggeriet af KUA2, og som også er den udbedrende entreprenør, har fundet en del fejl og har udbedret dem,« siger Frank Hulkvist.

Mest opluk-vinduer der giver problemer

Bygningsstyrelsen er opmærksom på problemet, siger Hulkvist, og de holder øje med, at entreprenøren fortsætter med at udbedre fejl og mangler. Det sker, hver gang Københavns Universitet henvender sig til entreprenøren, når der er konstateret en utæthed, og Frank Hulkvist holder jævnligt møder med bygningsafdelingen Campus Service ved Københavns Universitet om sagen.

Det er mest opluk-vinduer i taget, der giver os problemer nu.

Frank Hulkvist, specialkonsulent i Bygningsstyrelsen

»Det er mest opluk-vinduer (der åbner automatisk i solskin og lukker i regnvejr, red.) i taget, der giver os problemer nu, og Campus Service siger, at entreprenøren rykker ud, hver gang Campus Service giver besked til entreprenøren om, at der er opstået et problem, og så længe entreprenøren udbedrer forholdene, kan Bygningsstyrelsen ikke gøre mere lige nu,« siger Frank Hulkvist.

Det bliver først nødvendigt for Bygningsstyrelsen at se på spørgsmålet om erstatningsansvar, siger Frank Hulkvist, hvis den udbedrende entreprenør siger, at han ikke længere vil komme og løse problemerne med utætheder, fordi entreprenøren ikke længere mener, at det er hans ansvar.

Udgift ikke endeligt placeret

Campuschef Søren Höffner skriver til Uniavisen, at blandt andet utætte tagvinduer var et af de fejlforhold, som blev meddelt til entreprenøren i forbindelse med Københavns Universitets overtagelse af KUA2.

Ansvaret for at dække udgifterne venter fortsat på en endelig afklaring:

»Det er endnu uvist, om vi ender med at kunne godtgøre sagen som et forhold, som entreprenøren kan gøres ansvarlig for. Dermed er der heller ikke en afklaring på, hvem der skal afholde omkostningen,« skriver Søren Höffner.

Men det skulle altså blive gradvis tørrere på Søndre Campus.

Seneste