Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Campus

Dekan stopper før tid - bliver rådgiver for rektor

Ledelse — John Renner Hansen, dekan for Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet, har aftalt med rektor at stoppe som dekan fem måneder før tid. Det skal give den kommende dekan plads til at udpege tre folk til nøgleposter, skriver ledelsen for Københavns Universitet i en nyhed.

Han skulle være fortsat som dekan for Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet indtil sommeren 2020, men fra årsskiftet rykker John Renner Hansen i stedet ind til Nørregade i det indre København, hvor han bliver rådgiver for rektor.

Et stillingsopslag om dekan-jobbet bliver formentlig udsendt før sommerferien.

Det fremgår af en nyhed på Københavns Universitets intranet, KUnet.

Ved at træde til side giver John Renner Hansen sin efterfølger mulighed for at hyre to nye institutledere og en prodekan til SCIENCE i starten af 2020. Han uddyber det således på KUnet:

»Jeg husker tydeligt, hvor stor en opgave det var, da jeg tiltrådte som dekan. Man skulle sætte sig ind i de mange nye processer og funktioner, et dekanat består af, og lære en lang række nye medarbejdere at kende. Samtidig skulle jeg ansætte en række institutledere og en prodekan. Jeg har derfor ved min sidste lederudviklingssamtale med rektor aftalt, at jeg fratræder som dekan fem måneder tidligere end aftalt. Det vil give den nye dekan meget bedre arbejdsbetingelser i begyndelsen. Jeg er glad for at overgå til en rådgivningsfunktion med specielt fokus på forskningsinfrastruktur og udvikling af e-infrastrukturen på KU. Det er en opgave som er en naturlig fortsættelse af en lang række af de initiativer, jeg har arbejdet med de sidste to dekader.«

Kina-opgaver

Foruden forskningsinfrastruktur skal John Renner Hansen også være med til at lede de danske universiteters campus i Yanqihu i Kina.

I John Renner Hansens tid som dekan er SCIENCE blevet konsolideret som det ene af Københavns Universitets to megafakulteter målt på omsætning (det andet er Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet). På mange måder har han været dekan i en gylden periode for naturvidenskaberne.

SCIENCE har i ekspansionsperioden påtaget sig store forpligtelser som modydelse for forskningsbevillinger fra blandt andet Danmarks Grundforskningsfond, og det har – ud over ny forskning – givet fakultetet nye former for økonomiske bryderier.

Ikke mindst på Niels Bohr Institutet, hvor ledelsen har fyret erfarne forskere for at kunne hyre folk, som bevillingsgiverne havde fået løfte om, at universitetet ville ansætte. Paradokset er, at succes med at opnå ekstern støtte har ført til en runde fyringer.

Fusioner

John Renner Hansen har haft forskellige kontroverser i sin tid som dekan. I 2014 søgte han at sammenlægge de to institutter Datalogi og Matematik, men endte med at droppe planerne efter massive medarbejderprotester.

I slutningen af 2018 bekendtgjorde John Renner Hansen, at han igen ville have en fusion, denne gang af det økonomisk trængte Statens Naturhistoriske Museum og det mere økonomisk velkørende Biologisk Institut. Her fik protester fra medarbejderne ikke lov at forhindre en sammenlægning.

Imidlertid er fusionsprocessen i begyndelsen af 2019 blevet usikker, fordi førende forskere, der ifølge ledelsens planer skulle være en del af det nye storinstitut, har valgt at søge nye græsgange.

Også beslutningen om at fyre den fagligt anerkendte professor i geologi Hans Thybo i efteråret 2016 udviklede sig til en besværlig sag for dekan John Renner Hansen, ikke mindst fordi et stort antal internationale forskere protesterede over Københavns Universitets fremfærd.

Bliver professor igen

Som dekan har John Renner Hansen også skullet bruge en del krudt på store byggesager, ikke mindst den ekstremt fordyrede og forsinkede Niels Bohr Bygning, som staten er ved at opføre på SCIENCE, og som måske akkurat når at blive taget i brug, før dekanen stopper.

John Renner Hansen var, før han i 2012 blev dekan, professor i højenergifysik og siden institutleder ved Niels Bohr Institutet. Han er tillige en habil fløjtenist, hvilket fremgår af en portrætartikel i Uniavisen fra 2017.

Se en forelæsning af John Renner Hansen her.

Nyheden på KUnet rummer ikke informationer om, hvilke ansættelsesvilkår John Renner Hansen får i sin periode som rådgiver for rektor, og Københavns Universitets ledelse har ikke ønsket at knytte yderligere kommentarer til nyheden om John Renner Hansens kommende jobskifte.

I sommeren 2020 bliver John Renner Hansen igen professor ved Niels Bohr Institutet ved siden af sine rådgivningsopgaver.

Seneste