Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Campus

Fyring af Hans Thybo var usaglig

Et år efter, at Københavns Universitet afskedigede professor Hans Thybo, er sagen nu afsluttet ved forlig, efter at en faglig voldgift har vurderet, at KU fyrede Hans Thybo i strid med overenskomsten.

Den verdensledende geolog Hans Thybo har fået oprejsning ved en faglig voldgift, som fredag den 24. november afgjorde, at han blev fyret af Københavns Universitet i strid med overenskomsten.

Hans Thybo blev 4. november 2016 afskediget af Københavns Universitet med den primære begrundelse, at han ifølge KU havde lagt pres på en yngre forsker for at få ham til at skrive kritisk om ledelsen på Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, hvor Thybo var professor.

Sagen ledte til en storm af protester mod Københavns Universitets ledelse fra studerende såvel som medlemmer af det geovidenskabelige miljø, og den fik det førende videnskabelige tidsskrift Nature til at skrive kritisk om universitetskulturen på KU.

Nu har den faglige voldgift fundet, at KU fyrede Hans Thybo i strid med overenskomsten.

»Opmanden, fhv. højesteretspræsident Børge Dahl, fandt, at opsigelsen af Hans Thybo var sket i strid med overenskomsten. Det betyder, at der blev indgået et forlig, hvor Københavns Universitet betaler en godtgørelse,« siger advokat Frederik Brocks, som førte Hans Thybos sag på vegne af Dansk Magisterforening.

Frederik Brocks oplyser, at Hans Thybo har fået den maksimale godtgørelse, man kan få i denne type sager, svarende til et halvt års løn.

Han siger, at han og Hans Thybo betragter udfaldet som en klar sejr til dem.

»Vi er ovenud tilfredse med afgørelsen, fordi det realistisk set var det bedste, vi kunne opnå.«

Får ikke jobbet tilbage

Hans Thybo havde krævet at blive genindsat i sin stilling som professor på KU, men det vurderede højesteretsdommeren ikke, at der var hjemmel i overenskomsten til at kræve.

»Det er helt usædvanligt i dansk ret, at en arbejdsplads bliver dømt til at genansætte en opsagt ansat. Vi, dvs. min klient og Magisterforeningen, mente, at hvis det skulle ske, skulle det være i denne sag. Vi har ikke set med præmisserne endnu, men med afgørelsen fra i fredags, må vi konstatere, at en genansættelse formentlig ikke er en reel mulighed efter overenskomsten.«

Vi er ovenud tilfredse med afgørelsen, fordi det realistisk set var det bedste, vi kunne opnå
Frederik Brocks, advokat for Hans Thybo og Magisterforeningen

Det var dekan John Renner Hansen, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, der gennemførte fyringen af Hans Thybo. I en kort artikel på Københavns Universitets intranet kommenterer han forliget fra 24. november:

»Vi tager selvfølgelig afgørelsen til efterretning. Jeg er glad for, at sagen nu er afsluttet og det lykkedes at forlige sagen. Men jeg vil gerne understrege, at denne type sager aldrig kan få et lykkelig afslutning. Og jeg kan kun beklage, at KU’s tidligere forsøg på at bilægge sagen ikke bar frugt.«

Moderniseringsstyrelsen, der har ført sagen for arbejdsgiverside, vil ikke kommentere forliget.

Thybo vil have KU til at erkende nederlag

(Tilføjet 29/11-17) Hans Thybo har med en skrivelse, der er sendt til rektor og KU’s bestyrelse, bedt om, at den intranet-nyhed, som universitetet har bragt om forliget, bliver ændret, så det fremgår, at afskedigelsen af Thybo stred imod overenskomsten. Thybo skriver:

»Udtalelsen bringer ikke den afgørende konklusion fra retten, at jeg blev afskediget i strid med overenskomsten og altså på et usagligt grundlag.«

KU’s artikel oplyser blot, at der er indgået forlig.

Thybosagen: En tidslinje

5. september 2016 gav Københavns Universitet Hans Thybo besked om, at han stod til en fyring fra en stilling som professor på Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning. Universitetets primære begrundelse lød, at Hans Thybo i en e-mail havde presset en af sine underordnede forskere, en postdoc, til at skrive en kritisk besvarelse om instituttets ledelse i en APV-undersøgelse. Postdocen, som er egypter, havde arbejdet sammen med Thybo i flere år.

E-mailens ordlyd var: »Please remember to fill in the questionnaire from KU about work environment, and remember that you do not need to be kind to management – rather on the contrary – e.g. In relation to the firing of me as research group leader.«

Samme dag mødtes Thybo med postdocen. Under mødet lagde Thybo igen – ifølge KU – pres på den yngre forsker. Ifølge KU ville Thybo have postdocen til at optage en samtale med en overordnet forsker på instituttet, ligesom den unge forsker skulle sende Thybo en e-mail med en erklæring om ikke at have fået den førnævnte e-mail om arbejdsmiljøundersøgelsen. Mailen skulle også, ifølge KU, rumme nogle ord om, at arbejdsmiljøet i Thybos forskergruppe var godt.

Alt dette har Hans Thybo benægtet.

4. november 2016 fyrede Københavns Universitet Hans Thybo.

11. november 2016: De videnskabelige medarbejdere på KU’s valgte repræsentanter i universitetets bestyrelse protesterer over grundlaget for KU’s beslutning om at fyre Thybo.

24. november 2016: Uniavisen afslørede, at KU i længere tid havde haft et kritisk fokus på Hans Thybo. KU havde i 2014  brugt en halv million kroner på en undersøgelse af Hans Thybos bilag og udlæg i 2013-14. Revisorerne fandt ikke noget ud over bagatelgrænsen.

5. december 2016: Det videnskabelige tidsskrift Nature bringer et interview med den postdoc, som ifølge KU er blevet presset af Hans Thybo. Postdocen giver udtryk for, at han ikke blev presset.

12. december 2016: Over tusind internationale forskere skriver under på en støtteerklæring til fordel for Hans Thybo. Tidligere har en større gruppe studerende protesteret over fyringen, og en gruppe fagfæller har kritiseret den i et brev til KU’s ledelse.

20. december 2016: Lokalt giver Thybos tidligere kollegaer, inklusiv tillidsvalgte, udtryk for deres opbakning til ledelsen på Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, som ønskede Thybo fyret.

3. februar 2017: KU-ledelsen vil ikke kommentere Thybo-sagen, men der går rygter om, at Hans Thybos personalemappe er tyk og fuld af årsager til, at KU ville af med ham. Disse årsager er dog ikke brugt i det officielle fyringsbrev. Det kommer frem, at Hans Thybo ved flere lejligheder har appelleret til rektor for KU om at mane disse rygter i jorden og slå fast, hvad der er KU’s faktuelle grundlag for fyringen. Rektoratet hjælper ikke Thybo.

24. november 2017: Med sit forbund, Magisterforeningen, i ryggen har Hans Thybo ført en sag mod KU og staten for uberettiget fyring. En faglig voldgift vurderer, at fyringen af Thybo var uberettiget i henhold til overenskomsten, og at KU derfor skal betale Thybo en godtgørelse.

Seneste