Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Der er valg. Det er vigtigt. Hvad skal du gøre? Her er en guide

Univalg 2023 — Du vil gerne være en god universitetsborger og bruge din demokratiske magt, men hvad er det, vi stemmer om? Vi har gjort det overskueligt for dig.

Der er valg på Københavns Universitet hvert efterår. Men hvad er det, vi stemmer om? Uniavisen tager dig i hånden og giver det fulde overblik, så du aldrig mere skal undre dig over, hvad universitetsvalget er for en størrelse. Eller. Undre dig knap så meget i hvert fald.

Her er Univalget 2023’s FAQ:

Undskyld, men hvad er det, vi stemmer om?

Hold godt fast: Til universitetsvalget i år skal der stemmes om pladser i de akademiske råd, universitetsbestyrelsen, studienævnene og ph.d.udvalg. Vi skal nok komme nærmere ind på, hvad det er for nogle størrelser.

Kan jeg stemme?

Det kan du! Alle studerende på Københavns Universitet kan stemme til universitetsvalget. I år kan også heltidsansat videnskabeligt personale (VIP’erne), teknisk-administrativt ansatte (TAP) og ph.d.-studerende stemme.

Du kan dog ikke stemme til det hele. Studerende stemmer på studerende, ansatte stemmer på ansatte. Man stemmer inden for sit eget institut/fakultet – så er du fx historiestuderende, kan du stemme til Saxo-Instituttets studienævn og Akademisk Råd ved Det Humanistiske Fakultet, men du har ikke indflydelse på, hvem der sidder i Akademisk Råd ovre på Samfundsvidenskab. Alle grupper kan tillige stemme på, hvem der skal repræsentere dem i universitetets bestyrelse.

Så …

Er du studerende? Så skal du i år stemme til bestyrelsen, akademiske råd og studienævn.

Er du VIP? Så skal du i 2023 kun stemme til bestyrelsen.

Er du TAP? Så skal du i år kun stemme til bestyrelsen.

Er du ph.d.-studerende? Så skal du stemme bestyrelsen og til ph.d.-udvalg.

Hvad kan de så, rådene, nævnene og bestyrelsen?

Ok, det kommer helt kort her, men du kan klikke dig videre i hvert punkt og læse mere om hvert organ og deres forskellige magt på universitetet. Det anbefaler vi selvfølgelig.

Univalg 2023

Der er valg på Københavns Universitet. Læs mere om, hvad du kan stemme til:

Studienævnet

Akademisk Råd

Bestyrelsen

Ph.d.-udvalg

Universitetsbestyrelsen er universitetets øverste myndighed. Bestyrelsens 11 medlemmer kan hyre og fyre rektor. De lægger linjen for, hvordan universitetet skal organiseres. De fem af medlemmerne er demokratisk valgt på universitetet, mens de seks eksterne medlemmer er udpeget andetsteds. Læs mere om universitetsbestyrelsen her.  I 2023 er både VIP, TAP og studerende på valg.

Akademisk Råd er et rådgivende organ, som holder til på hvert af Københavns Universitets seks fakulteter. Akademisk Råd rådgiver dekanen og påvirker fakultetets udvikling med særligt ansvar for forskningen. Det er rådet, der nedsætter udvalg, som bestemmer, hvem der skal ansættes i professor- og lektorstillinger, og hvem der skal tildeles ph.d.- og doktorgrader. Læs mere om Akademisk Råd her.

Studienævnene holder til på institutterne og er lokale nævn, som repræsenterer alle fag på et institut. Studienævnet planlægger og udvikler de enkelte uddannelser, fx gennemgår nævnet kursusevalueringer, laver studieordninger og behandler dispensationssager. Er du ude i et fjerde eksamensforsøg er det altså studienævnet, du skal holde dig gode venner med. Læs meget mere om studienævnet her.

Ph.d.-udvalgene: Hvis du er ph.d.-studerende, kan du stemme kandidater ind i ph.d.-udvalget på det fakultet, du er studerende eller ansat på. Læs mere om ph.d.-udvalgene her.

Hvilke lister kan jeg stemme på?

Der er mange opstillede kandidater og lister til årets universitetsvalg, og det kan godt se farligt uoverskueligt ud, når man scroller ned gennem alle kandidaterne på den fulde kandidatliste (Københavns Universitet har valgt at samle ALLE organernes kandidater inklusiv stillerne i én grum pdf-fil på KUnet, og vi kan stærkt anbefale at bruge Ctrl+F, så du ikke bliver ked af det, når du læser den).

Fagrådene har typisk opstillet en eller flere kandidater til de respektive studienævn – og fagråd er der også mange af. Ofte er der fredsvalg, fordi det er sjældent, at flere lister kæmper om den samme plads i et studienævn.

Når du som studerende skal stemme kandidater ind i Akademisk Råd, er der mange af fakultetsrådene, der stiller op; det vil sige, HUMrådet, SAMFrådet, SUNDrådet, SCIENCErådet, Forende Jurister og, Det Teologiske Fagråd (ja, de hedder ’fagråd’, men er også et fakultetsråd, nej, det skal ikke være nemt). Hvert fakultetsråd er paraplyorganisation for fakultetets lokale fagråd. Fakultetsrådene stiller op alle steder, mens Frit Forum og Konservative Studerende stiller op på de fleste fakulteter.

Derudover er der to partipolitiske studenterforeninger, der stiller op langt de fleste steder: det socialdemokratisk-inspirerede Frit Forum og Konservative Studerende – den tværborgerlige liste.

Vigtige datoer

20. nov.: Afstemningsstart kl. 10.00

24. nov.: Afstemning lukkes​ kl. 15.00

29. nov.: Valgresultatet offentliggøres kl. 12.15

Frit Forum og Konservative Studerende stiller også op med kandidater til bestyrelsesposten, det samme gør Studenterrådet.

I 2023 er der flere lister, der stiller med en kandidat til bestyrelsen. De fleste er organisatorisk forbundet med Studenterrådet, Konservative Jurister er forbundet med Konservative Studerende, mens Politrådet er uafhængig af de øvrige organisationer.

LÆS OGSÅ: Fagråd melder sig ud af Studenterrådet efter »stærk følelse af utilfredshed«

Hvordan stemmer jeg så?

Du skal ikke stå i kø i regnvejr foran din lokale skole/plejehjem/bibliotek. Du skal, easy peasy, stemme elektronisk på KUnet mellem den 20. november klokken 10 og den 24. november klokken 15.

Du kan stemme lige her.

Listerne er enten rangordnede eller sideordnede. Når en liste er rangordnet, er den øverste kandidat på listen spidskandidat, og personen får alle listestemmerne, som den første. Det vil sige, at det højst sandsynligt er spidskandidaten, der opnår valg. På en sideordnet liste er det den kandidat, der får flest personlige stemmer, som vælges, uanset placering på listen.

På rangordnede lister er det desuden muligt for kandidater længere nede på listen at sprænge listen, hvis de får stemmer nok.

Hvornår skal vi have valgflæsk og se resultaterne tikke ind?

Københavns Universitet har ikke et war room og de seneste exit polls, direkte fra DR-byen og simultant på TV 2. Til gengæld bliver spændingen udløst på én gang, når valgresultatet på neglebidende vis offentliggøres ved en offentlig ceremoni i universitetsbestyrelsens flotte lokale i Lindegården ved Frue Plads. (Udvalgsværelse 1, hedder det). Det er også her, de valgtilforordnede trækker lod, hvis to sideordnede kandidater har fået lige mange stemmer.

Det går ned den 29. november klokken 12.15.

Godt valg!

Seneste