Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Det skal du vide om universitetets bestyrelse

Univalg 2023 — Den bestemmer, hvad rektor skal lave, og hvordan pengene skal bruges. Bestyrelsen er universitetets mest magtfulde organ, og du kan bestemme, hvem der skal have en plads i den.

Der er valg til Københavns Universitets bestyrelse. Stemmerne skal afgives mellem den 20. og 24. november. Men hvad laver bestyrelsen egentlig? Og kan du stemme til den? Her kommer de korte svar.

Hvad laver bestyrelsen?

Bestyrelsen er intet mindre end universitetets øverste myndighed. Bestyrelsens primære opgave er at varetage universitetets interesser som uddannelses- og forskningsinstitution. Det betyder, at medlemmerne fastlægger retningslinjerne for, hvordan universitetet skal organiseres og udvikles. Det involverer at fastlægge Københavns Universitets årlige budget.

Univalg 2023

Der er valg på Københavns Universitet. Læs mere om, hvad du kan stemme til:

Studienævnet

Akademisk Råd

Bestyrelsen

Ph.d.-udvalg

Det er bestyrelsen, som ansætter rektor og bestemmer, hvad vedkommende skal få sin arbejdsdag til at gå med. Bestyrelsen har også skrevet en såkaldt rektorinstruks, som rektor skal overholde i sit daglige virke.

Bestyrelsen blander sig normalt ikke i de beslutninger, der træffes i dagligdagen rundt om på universitetet, men hvis der opstår en bøvlet sag, kan det ske, at den griber ind.

Du stemmer her

Hvem sidder i bestyrelsen?

Den 11 mand høje bestyrelse på Københavns Universitet består af seks eksterne (udpegede) medlemmer og fem interne (valgte) medlemmer, som tilsammen skal have erfaring og indsigt i både forskning, forskningsbaseret uddannelse, vidensformidling og -udveksling. I bestyrelsen sidder både erhvervsfolk, universitetsansatte og studerende. Formand for bestyrelsen er Merete Eldrup.

LÆS OGSÅ: Hun lavede fremdrift på sig selv – portræt af Merete Eldrup.

Blandt de interne medlemmer er der én TAP-repræsentant, to VIP-repræsentanter og to studenterrepræsentanter.

TAP- og VIP-repræsentanterne vælges for en fireårig periode og kan genvælges én gang. Studenterrepræsentanterne vælges for en toårig periode, så der vælges én studenterrepræsentant årligt.

I år er den ene af de studerendes to pladser på valg, der skal vælges en TAP-repræsentant og to VIP-repræsentanter.

LÆS OGSÅ: Den sjældne humanist i Københavns Universitets bestyrelse

Vidste du, at …

De eksterne medlemmer i bestyrelsen udpeget efter 1/1 2022 får et honorar for deres arbejde på 80.400 kroner om året. Formanden får en pæn sjat mere: 268.200 kroner årligt.

De studenter- og medarbejdervalgte medlemmer får intet honorar. De medarbejdervalgte kan dog få et personligt løntillæg, hvis universitet finder det hensigtsmæssigt, og bestyrelsesarbejdet ikke udføres i den almindelige arbejdstid.

Hvem stiller op til bestyrelsesposterne?

De studerende kan stemme på forskellige lister: Studenterrådet, Frit Forum, Konservative Studerende og Politrådet.

Se alle kandidater til hele universitetsvalget her. Kandidaterne til bestyrelsen er oplistet fra side 14.

Universitetsbestyrelsens nye interne studentervalgte medlem offentliggøres sammen med resten af universitetsvalgets stemmeresultater den 25. november. De kandidater, som opnår valg, påbegynder bestyrelsesarbejdet i begyndelsen af det nye år.

Seneste