Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Studieliv

Efter kritik: Studie sender tutorer på kursus og dropper de kønsopdelte lege

Studiestart — Ledelsen og tutorgruppen på Institut for Idræt og Ernæring genkender ikke kritikken af et grænseoverskridende studiemiljø. Alligevel afskaffer de nu kønsopdelte aktiviteter i introforløbet. 

Sexisme, saunaklubber og slutshaming. Det var det, der prægede introforløbet, da Malaika Wandall startede på idrætsstudiet. Det fortalte hun om i Uniavisen i juni, hvor hun også foreslog, at gøre det obligatorisk for alle tutorer på Københavns Universitet at gennemføre en workshop om grænser, sexisme og antidiskrimination.

LÆS OGSÅ: Saunaklubber og slutshaming. Stop nu de grænseoverskridende tutorer, siger studerende

Det fører nu til konkrete ændringer i introforløbet på bacheloren i idræt. Fremover må tutorer ikke længere opdele de studerende efter køn i aktiviteter i introforløbet og på rusturen. Og fra næste år skal alle tutorer på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet (SCIENCE) igennem et obligatorisk uddannelsesforløb, der har været på tegnebrættet i en årrække.

De nye tiltag er blandt andet en konsekvens af, at viceinstitutleder på Institut for Idræt og Ernæring, Susanne Bügel, har været i dialog med Malaika Wandall og den nuværende tutorgruppe.

»Jeg synes, det er positivt, at ledelsen og tutorgruppen bliver ved med at gå introforløbet efter i sømmene, og at de er nysgerrige på hele tiden at tænke over, hvordan de kan forbedre det. Det er jo i alles interesse, at introforløbet bliver så godt som muligt«, siger Malaika Wandall.

Croquis eller kampdans?

Til Uniavisen kritiserede Malaika Wandall blandt andet de kønsopdelte aktiviteter i introforløbet, hvor kvindelige studerende blev sat til at tegne croquis, mens mandlige studerende skulle danse den newzealandske kampdans ‘haka’.

På Institut for Statskundskab afskaffede man allerede i 2018 de kønsopdelte aktiviteter i introforløbet efter kritik fra studerende.

LÆS OGSÅ: Statskundskab afskaffer omstridte holdnavne. Men et nummer »er jo også en identitet« siger kommunikationschef

Da jeg var studerende, var vi af den opfattelse, at der kun er to køn, men i dag er der mange.

Viceinstitutleder Susanne Bügel, Institut for Idræt og Ernæring

Og ifølge viceinstitutleder Susanne Bügel er der en god grund til, at man nu også er blevet enige om at droppe de kønsopdelte aktiviteter på idrætsstudiets rustur:

»Vi har jo rykket os. Da jeg var studerende, var vi af den opfattelse, at der kun er to køn, men i dag er der mange. Og selv om vi identificerer os som enten kvinde eller mand, er der bare nogle aktiviteter, hvor vi hellere vil det, de andre laver«, siger hun og fortsætter:

»Hvis jeg skulle vælge mellem at male croquis eller danse en newzealandsk kampdans, så tror jeg, at jeg ville tage den newzealandske kampdans. Vi er nødt til i flok at spørge: er der noget af det, vi gør, som vi kunne gøre anderledes, så vi sikrer os, at alle synes, det er fedt?« siger Susanne Bügel.

Hun siger dog, at der i de seneste år er blevet taget hånd om mange af de kritikpunkter, som Malaika Wandall har rejst, og hun roser den nuværende tutorgruppe.

Obligatorisk kursus i sexisme og grænser

Kritikken af og oplevelserne med sexisme og grænseoverskridende tutorer er ikke ny. I et interview med Sissel-Jo Gazan har forfatteren fortalt, at hun blev presset til at gøre ting på sin rustur i 1997, som hun har skammet sig over lige siden.

LÆS OGSÅ: Da Sissel-Jo Gazan sagde fra, havde hun allerede simuleret orgasme foran sine nye studiekammerater

På SCIENCE har man i årevis været i gang med at lave et homogent introforløb på tværs af fakultetet. Det inkluderer en basisuddannelse af alle tutorer, som sidste år var genstand for et pilotprojekt og fra næste år bliver obligatorisk for alle.

Som et led i kurset skal tutorer også diskutere grænser, sexisme og inklusion, siger Susanne Bügel, som nævner en række spørgsmål, der kan være en del af uddannelsen:

»Hvad er det for nogle aktiviteter, der kan gå hen og blive problematiske? Hvad er sexisme for noget, og hvordan undgår vi det? Hvordan er omgangen med hinanden? Hvordan sørger vi for, at vores tutorer er inkluderende og ikke ekskluderende?«, siger Susanne Bügel.

I mine øjne er vi ikke bagud i forhold til tiden.
Cheftutor Anna Kragh Jakobsen, Institut for Idræt og Ernæring

Derudover har tutorgruppen besluttet at indføre en evaluering af tutorernes egne oplevelser med introforløbet. Det skal sikre, at det også bliver nemmere for tutorer at sige fra, hvis de oplever noget som grænseoverskridende. Tidligere har man kun evalueret på russernes oplevelse af introforløbet.

Ifølge Susanne Bügel vil ledelsen arbejde for at sikre større diversitet blandt tutorer, så de repræsenterer både introverte og ekstroverte russer. Fremover skal kravene til og ansøgningsproceduren for tutorer derfor fremgå på instituttets studieinformationsside. Det har det ikke tidligere gjort.

Tutorer kan ikke genkende kritik

Blandt de forhenværende og nuværende tutorer på Idræt, som Uniavisen har talt med, kan man ikke genkende det billede af et sexistisk og grænseoverskridende introforløb og studiemiljø, som Malaika Wandall tegner.

Kandidatstuderende Bjørk Wulff Helge var tutor på Idræt i 2019 og deltog altså i den sidste rustur, der blev gennemført inden corona-pandemien. Han mener, at tutorerne dengang havde en åben dialog om grænser. Han er alligevel positivt stemt over for afskaffelsen af den kønsopdelte opvarmning:

»Det gør mig ikke så meget. Vi var kun adskilt på køn i tre-fire timer på rusturen, så det var ikke hovedattraktionen. Jeg tror sagtens, at man kan gøre noget, der er lige så sjovt, hvor kønnene er blandet,« siger han.

I sit interview til Uniavisen problematiserede Malaika Wandall også tutorernes motivation. Hun sagde, at hendes oplevelse var, at tutorerne valgte at blive tutorer, fordi de gerne ville feste og score de nye studerende. Det kan Bjørk Wulff Helge til dels genkende.

»Jeg kan godt se feste-delen af det. Der er også nogen, der kun vælger det, fordi de gerne vil bidrage til at de nye får en god start på studiet. Men en del af grunden til, at man vælger at blive tutor, er jo også, fordi at man får lov til at knytte et bånd med de andre tutorer. Og så får man mulighed for at møde de nye og sørge for at de får en god start, blandt andet ved at feste.«

Hvad med den del, der handler om at score de nye?

»Det er ikke noget, jeg har hørt nogen sige direkte, og det er heller ikke noget jeg oplevede, at mine med-tutorer havde som motivation,« siger Bjørk Wulff Helge.

Cheftutor: »I mine øjne er vi ikke bagud i forhold til tiden«

Anna Kragh Jakobsen er en ud af tre cheftutorer kaldet studieintroduktionskoordinatorer, der sætter rammerne for det kommende introforløb i 2021. Hun siger, at det nuværende tutorhold er bevidst om, at tutorerne står i en magtfuld position og skal opføre sig ordentligt over for de nye studerende.

Som koordinator har hun også udvalgt et nyt tutorhold for 2021, der ikke kun repræsenterer dem, der »elsker ølstafet, men også dem, der hellere vil spille spil«. Hun siger dog, at hun er ærgerlig over, at kritikken kommer frem i medierne nu:

»Selvfølgelig er de her debatter virkelig vigtige, og der er sket virkelig meget godt i de seneste ti år. Jeg er helt enig i, at der har skullet ske ændringer. Men jeg undrer mig over, hvorfor Malaika Wandall bringer idræt på banen, som ellers har rigtig godt styr på det og er et godt eksempel på, hvordan man kører en god studiestart«.

På flere andre studier har man allerede afskaffet kønsopdelte opvarmninger og aktiviteter. Har I sovet i timen?

»I mine øjne er vi ikke bagud i forhold til tiden. Idræt er et ret binært studie, vi har for eksempel svømning på tredje semester, hvor omklædningsrummene er delt op i kvinder og mænd. Jeg spurgte også Susanne (Bügel, red.) om, at nu når vi skal droppe det her binære kønsopfattelse, bliver det så taget med til resten af studiet?«, siger Anna Kragh Jakobsen.

»Den snak synes jeg ikke er forældet«

Malaika Wandall færdiggjorde sin bachelor i idræt i 2019 og læser i dag en kandidatuddannelse i socialvidenskab og pædagogik på Roskilde Universitet (RUC). Hun mener stadig, at hendes kritik har relevans i dag:

Nuværende tutorer siger, at de ikke kan genkende dine oplevelser i introforløbet, som har ændret sig i de senere år. Gælder din kritik stadig i dag? 

»Det er jo bare virkelig fedt, hvis der er sket ændringer de seneste to år. Men hvis ledelsen og tutorgruppen stadig kan bruge min kritik nu, så tyder det jo på, at der stadig er plads til forbedringer«, siger Malaika Wandall.

Hun siger, at hun oplever, at tutorerne har anskuet hendes kritik som et angreb på idrætsstudiet. Også selv om det indledende debatindlæg i Politiken ikke nævnte studiet ved navn, og at hendes kritik var mere generel:

»Jeg skrev debatindlægget, fordi jeg gerne ville starte en generel samtale om studiestart, sexisme og grænseoverskridende adfærd, og den snak synes jeg ikke er forældet. Tværtimod har jeg talt med mange studerende fra andre studier, der kan genkende mine oplevelser,« siger Malaika Wandall.

Seneste