Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Er Danmark ved at skyde sig selv i hovedet?

DEBATINDLÆG - Når hjernen er død, kan kroppen ikke fungere. Desværre synes regeringen at underminere kultur, viden, forskning og uddannelse gennem de massive finansielle nedskæringer, skriver lektor emeritus.

Kulturen er ramt af massive nedskæringer i form af såkaldte omprioriteringsbidrag på to procent, der rammer museer, arkiver og teatre. Københavns Universitet fyrer et meget stort antal medarbejdere samtidig med at de nedlægger en lang række ledige stillinger. De skærer så bredt og så dybt, at det ikke kan undgå at gå ud over forskningen og Danmark som videnssamfund.

I alt drejer det sig om mere en 500 stillinger. Blandt disse er den dygtige og meget alsidige molekylærbiolog Johan Olsen, der har gjort så meget for at popularisere naturvidenskaben. Også Roskilde Universitet må se massive nedskæringer i øjnene. Det er en meget trist udvikling, for netop viden og forskning er vejen til et fredeligt konkurrence- og bæredygtigt samfund.

Der er flere gode grunde til at støtte vores danske universiteter i stedet for at ødelægge dem, som vores nuværende regering synes i færd med at gøre. Gennem undersøgelser er det påvist, at både kulturelle og uddannelsesmæssige aktiviteter har det man kalder a small ecological footprint, og at de derfor er mere bæredygtige end job i industrien. Sidstnævnte er arbejdsområder og aktiviteter, der er kendt for at forurene meget.

»Kultur og uddannelse er ikke kun den naturlige vej til et mere fredeligt samfund. Den nydelse og værdi vi får gennem kunst, musik, litteratur og viden er også nøglen til et fornuftigt alternativ til det endeløse forbrug af materielle goder, som moderne samfund lader sig styre af i dag«

Samtidig er kultur, forskning og viden områder, der deles mellem flere lande. Det er områder, hvor vi samarbejder og bidrager på tværs af landegrænser. Hvis vi vælger at satse på et højt niveau af forskning og viden, så sikrer vi, at Danmark kan vedblive med at bidrage – også internationalt.

Det gælder for Danmark, som for andre lande, at en økonomi, der i overvejende grad er baseret på forbrug af materielle goder, er uholdbar i længden. I fremtiden vil vi blive nødt til at gå bort fra det nuværende og meget ensidige fokus på vækst og materielt forbrug. Vi vil skulle give afkald på brugen af fossile brændstoffer for at undgå katastrofale klimaændringer i en verden, hvor ikke-vedvarende ressourcer såsom metaller, vil blive stadigt sjældnere og dyrere.

Spørgsmålet er, hvordan fuld beskæftigelse kan opretholdes i fremtiden. Et vigtigt element er en målrettet satsning på at udvikle løsninger inden for vedvarende energi. Herved kan vi bane vejen for mange nye arbejdspladser. Det betyder, at fremtidens bæredygtige økonomier vil skulle flytte et stort antal job i industrien til job inden for blandt andet vedvarende energi, kultur-, forsknings- og servicesektoren.

Det er en nødvendig ændring, som vil få en positiv effekt i form af mindre forurening og som samtidig kan medvirke til, at vi får skabt mere fredelige samfund. Forskning, viden og videnskab er at betragte som en form for internationalt partnerskab, og det er min erfaring, at forskere og videnskabsfolk knytter tætte venskabsbånd med kolleger i alle andre lande.

»Fremtidens bæredygtige økonomier vil skulle flytte et stort antal job fra industrien til job inden for blandt andet vedvarende energi, kultur-, forsknings- og servicesektoren«

Kultur og uddannelse er ikke kun den naturlige vej til et mere fredeligt samfund. Den nydelse og værdi vi får gennem kunst, musik, litteratur og viden er også nøglen til et fornuftigt alternativ til det endeløse forbrug af materielle goder, som moderne samfund lader sig styre af i dag. Her bruges materielle goder rask væk som et middel til, hvad man kan kalde ‘social konkurrence’.

I denne sammenhæng har forbrug ingen naturlig øvre grænse. For at undgå en miljøkatastrofe, må vi erkende og anerkende de naturlige begrænsninger, der er i vores verdens miljø og ressourcer. Når vi nyder kultur i stedet for materielle goder, vælger vi også vejen til en mere lykkeligt og bæredygtig fremtid.

Det er ikke utopisk eller umuligt at skabe et bæredygtigt økonomisk system. For at opnå det, er vi dog nødt til at vælge en anden vej. Vi skal begynde at prioritere nye arbejdspladser og aktiviteter inden for vedvarende energi og inden for kultur, forskning og uddannelse. Sådan understøtter vi videnssamfundet, samarbejdet med andre lande, et konkurrencedygtigt Danmark og menneskelig solidaritet.

Læs mere i John Scales Avery: ‘The Need for a New Economic System’. Irene Publishing, Nössemark, Sweden, 2016.

uni-avis@adm.ku.dk

Seneste