Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Videnskab

Et vindue til fortiden: Statens Naturhistoriske Museum køber kæmpe ravsamling

Samling — En af verdens største ravsamlinger er netop kommet Statens Naturhistoriske Museum i hænde, og det betyder mulige opdagelser af helt nye insektarter og andet biologisk materiale.

Statens Naturhistoriske Museum har nyligt erhvervet sig en enorm samling af baltisk rav – ja, faktisk en af verdens største. Samlingen består af omkring 60.000 ravstykker, og dens ophavskvinde, skagboen Karin Nordmann Ernst, har opbygget samlingen igennem 40 år.

Rav er særligt værdifuldt for videnskaben, da det består af størknet og hærdet harpiks, der er flere millioner år gammelt og derfor kan gemme på helt nye (gamle) insektarter og andet biologisk materiale, som har forvildet sig ind i den klistrede masse, der er løbet ud af datidens træer.

Samlingen er en massiv udvidelse af Statens Naturhistoriske Museums samling af rav, som før bestod af 10.000 stykker.

Myg, stjernehår og hanblomster

Baltisk rav er opstået i det nordlige Norge, Sverige og Finland for 35-40 millioner år siden og er den type rav, vi ser i Skandinavien.

Det er baltisk rav, som vi kan finde på de danske kyster, da det er blevet transporteret til Danmark med gletchere indtil for 10.000 år siden, siger lektor og kurator Lars Vilhelmsen, som er ansvarlig for ravsamlingen.

Det er især små insekter, som fluer og myg, vi finder i baltisk arv, men nogle gange finder vi også mider, hvepse og biller

Kurator Lars Vilhelmsen

»Det er især små insekter som fluer og myg, vi finder i baltisk rav, men nogle gange finder vi også mider, hvepse og biller. Man kan også finde planterester, fx de såkaldte stjernehår, som fandtes på kviste og hanblomster af datidens egetræer,« siger han.

Rav kan give indblik i fortidens økosystem og mange uddøde arter, som man kan sammenligne med dem, vi kender i dag, og der findes endda rav som er over 100 millioner år gammelt – det vil sige, at de insekt- og plantearter, som kan være indkapslet, stammer tilbage fra tiden, hvor der fandtes dinosaurer.

To kubikmeter rav i privaten

Det er ikke til at sige, hvorfor det netop er rav, der interesserer samlingens tidligere ejer, Karin Nordmann Ernst. Det er mere samlergenet, der er årsag til ravsamlingen, siger hun til Uniavisen:

En myg fanget i baltisk rav. Foto: Anders Damgaard

»Jeg har altid kæmpet for at få flere og flere ravstykker,« siger Karin Nordmann Ernst, som er indehaver af en særlig UV-lampe, hun bruger til at samle rav. Lampen lyser hvidt, når man støder på et stykke rav eller plastik mellem sten på stranden.

Det præcise salgsbeløb for samlingen er ikke oplyst, men:

»Lad mig sige det sådan, at jeg i hvert fald ikke behøver at tænke på, hvem der skal vaske mig, når jeg bliver gammel, det kan jeg betale mig fra,« siger Karin Nordmann Ernst.

Inden salget opbevarede hun ravsamlingen i sit private hjem i bokse, der fylder to kubikmeter. Det kunne skabe bekymring, når hun var ude og rejse. Derfor er det godt at komme af med samlingen, siger Karin Nordmann Ernst, som efter salget fortsat vil samle rav ved hjembyens kyster.

Statens Naturhistoriske Museum har fået økonomisk støtte fra Augustinus Fonden, Knud Højgaards Fond og VILLUM FONDEN.

Seneste