Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Fusionen koster 100 millioner kroner

FAKULTETSSAMMENLÆGNINGER – Ledelsen har givet fakulteterne lov til at bruge 90 millioner kroner af egenkapitalen til at dække deres udgifter i forbindelse med fusionen, men de skal betale pengene tilbage igen. Dertil kommer forventede fælles it-udgifter på ti millioner kroner.

Ledelsen forventer, at det kommer til at koste 100 millioner kroner, at fusionere de fire naturvidenskabelige fakulteter på Københavns Universitet (KU) til to.

Det fremgår af et sagsnotat til bestyrelsen dateret den 8. december 2011.

Læs notatet her

I praksis betyder det, at fakulteterne får lov til at bruge 90 millioner kroner af universitetets egenkapital til at dække deres omkostninger i forbindelse med fusionen. Dertil kommer centrale it-udgifter på ti millioner kroner.

Låner af sig selv

Eftersom den store fælles pengekasse udgøres af fakulteternes egne opsparinger, får de i realiteten bare lov til at bruge af deres egne midler.

Kravet lyder tilmed, at egenkapitalen skal være tilbage på niveau med 2011 ved udgangen af 2016. Fakulteterne skal altså betale pengene, de bruger, tilbage igen til den fælles kasse i løbet af 2015 og 2016.

Bestyrelsesmedlem Peter Gæmelke kalder det »lige lovlig restriktivt«, at fakulteterne i realiteten skal låne af deres egne penge.

»Hvis vi virkelig som bestyrelse ønsker, at fusionen skal ud over rampen, så må vi også afsætte de penge, der skal til,« siger han.

Han tvivler dog på, at det bliver så dyrt.

Pengene kunne bruges bedre

Også Ingrid Kryhlmand, bestyrelsesmedlem valgt af det teknisk administrative personale (TAP) er kritisk.

Hun beskriver sagsnotatet om fusionsomkostningerne som så »vagt« og »løst«, at det reelt ikke kan bruges til at forudsige, hvad fusionen ender med at koste. Hun har dog forståelse for, at det ikke er en let opgave at gøre det op.

Men uanset størrelsen på regningen, mener hun, at midlerne havde gjort større nytte i fagmiljøerne.

»Pengene skulle være gået til forskning og undervisning i stedet for fusion,« siger Ingrid Kryhlmand.

Risikerer at gå til administration

Det studentervalgte bestyrelsesmedlem Laura Toftegaard Petersen frygter ligeledes, at ledelsen er i gang med at gennemføre en stor administrativ ændring, der kommer til at koste en masse penge, uden at kunne overskue konsekvenserne.

Hun havde derfor efterspurgt en grundig redegørelse for omkostningerne ved fusionen, men beregningerne, som blev lagt frem for bestyrelsen på mødet den 15. december, var ikke fyldestgørende, mener Laura Toftegaard Petersen.

Det fremgår for eksempel ikke, hvor mange penge der skal gå til tværgående forskningspuljer og etablering af nye studiemiljøer, og hvor meget der skal gå til at ændre mailadresser, logoer, flytte personale rundt osv.

»Sidstnævnte er ændringer, som jeg mener, ikke har betydning for udviklingen af forskningen og uddannelserne. Derfor er der også en risiko for at uforholdsmæssigt mange penge bruges på den administrative sammenlægning af de fire fakulteter, frem for kerneopgaverne,« siger hun.

Ifølge sagsnotatet har fakulteterne udcover de i alt 100 millioner kroner også fået lov til at trække 60 millioner kroner fra egenkapitalen i 2012, som blandt andet kan bruges til at dække de første fusionsomkostninger. To fakulteter har valgt at benytte sig af muligheden, eftersom de budgetterer med et underskud på 12,1 milllioner kroner.

clba@adm.ku.dk

Seneste