Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Gamle KU løber med lunserne

FUSION - Dekanerne lægger op til, at både navne og chefer på de fusionerede fakulteter bliver hentet fra det oprindelige KU.

Science vil i fremtiden hedde – ja, Science. Efter at have udskrevet en konkurrence om et slagfærdigt nyt navn, er lederne på det kommende fusionerede Natur- og Biovidenskabelige Fakultet endt med at give en iPad i præmie til en medarbejder, der foreslog, at det skal hedde det, som det ene fakultet hedder i forvejen.

Dog er navnet Science bearbejdet til KU SCIENCE eller SCIENCE.KU, jf. KU-enheders omsiggribende praksis med at omtale sig selv i VERSALER.

Slugt identitet

Også det andet fusionsfakultet, Sund-Farma-Life, har valgt at satse på det genkendelige. Efter i et stykke tid at have været omtalt som Det Medicinske Fakultet i arbejdspapirer, er dekanerne endt med at foreslå bestyrelsen, at fusionsfakultetet får navnet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet i stedet.

Ikke alle er tilfredse med den idé.

»En fusion handler om, at flere enheder samler sig til en ny. Derfor vil det være uhensigtsmæssigt at anvende navnet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet,« skriver de studerende på Det Farmaceutiske Fakultet i deres høringssvar om fusionen, »da dette signalerer, at SUND overtager FARMA og VET (dyrlægeinstitutterne på Life, red.).«

Navne har symbolværdi, og mange på Life og Farma husker en tid, da de to fakulteter ikke blot var selvstændige enheder, men selvstændige universiteter med samme status som hele KU.

Ingen bismag af bitre piller

Men der er gode grunde til at skrive både Sund og Science på navneskiltene. Naturvidenskab, som Life jo også beskæftiger sig med, hedder nu engang ’science’ på det internationale fællessprog engelsk. Og dyrlægerne, som bliver flyttet til Sund fra Life-fakultetet, kan godt lide, at fakultetet får et navn, der ikke giver for mange associationer om medicinrester i koteletterne. ’Sundhedsvidenskab’ klinger bare mindre af spatler i halsen, antibiotika og krøllede sygesenge end ’Medicinsk’.

»Der er enighed om, at Sund er den mest inkluderende betegnelse for det nye fakultet,« fremgår det af veterinærinstitutternes høringssvar om fusionen.

Og spørger man topcheferne, så har de også øje for at sikre, at alle på de små fakulteter Life og Farma er trygge og kan se deres plads i den nye fusionskonstruktion.

Da for eksempel ledere og ansatte i Hovedsamarbejdsudvalget på KU drøftede et dokument, hvor nogen et sted var kommet til at bruge ordet ’indfusionering’ i stedet for det jævnbyrdige ’fusion’, var universitetsdirektør Jørgen Honoré kun et nanosekund om at forlange ordvalget ændret.

Ingen Life-chefer på Sund

Men lederposter har også symbolværdi, og de kommende fusionschefer bliver især hentet på det gamle KU. Mest slående på nye Sund, hvor kun én person i den ni mand store chefgruppe hentes på det snart ophørte Farmaceutiske Fakultet.

Fakultetsdirektøren, chefernes chef, hedder Arnold Boon, og han kommer ligeledes fra Sund. Hans modstykke på Farma, direktør Judith Christiansen bliver ved fusionen ’udviklingschef med særlige strategiske opgaver’, en slags minister uden portefølje, idet stillingen ikke er knyttet til nogen bestemt afdeling.

Veterinærfagene bliver en væsentlig del af det fusionerede Sund. Og en tredjedel af Lifes administration flytter over på det nye fakultet, men ingen af Sunds kommende chefer er Life-folk. Sund-fakultetsdirektør Arnold Boon er dog ikke enig i, at Sund dominerer de andre.

»Vi har sammensat cheflisten på baggrund af erfaringer og kompetencer,« skriver han til Uniavisen. »På det allerstørste administrative område, uddannelse, har vi valgt at lave et internt opslag for en studiechef.«

Cheferne ville selv være souschefer

På det kommende Science (altså Nat/Life) er der chefer fra begge de fusionerede fakulteter. Men flest fra Nat, hvis fakultetsdirektør, Marianne Rønnebæk, også allerede er blevet Life-direktør, efter at forgængeren Søren Hartz fra Life tog et job i Region Hovedstaden i sommer.

Life bidrager til chefgruppen med en bibliotekschef og en HR-chef, og der bliver oprettet to nye chefposter, som indtages af Life-folk. Men der, hvor der var to chefer, der sad i samme stilling på begge fakulteter, er det en Science-chef, der bliver leder (på nær i HR, hvor Sciences nuværende chef dog går på pension).

»Det er meget vigtigt, at vi får sendt et signal om, at det er to ligeværdige partnere, der går ind i fusionen,« siger fakultetsdirektør på Science Marianne Rønnebæk »for det er det. Derfor har vi lagt vægt på, at der skulle være dialog om og fagligt rationale bag fordelingen af det administrative lederteam.«

Kommunikationschefer ville ikke vige

Hun fortæller, at de forskellige chefer med en enkelt undtagelse – jobbet som kommunikationschef, hvor det er Sciences mand, der bliver chef – selv har fordelt rollerne, og de kontorchefer, der nu bliver souschefer, har søgt den underordnede stilling selv.

»Jeg spurgte hver enkelt chef, om de ville kandidere til en chefstilling i det nye Science. Og de blev bedt om at forholde sig til, om det ville være fornuftigt at dele deres ansvarsområder op, som det for eksempel er sket med afdelingerne for Forskning og Innovation, hvor myndighedsbetjening og erhvervssamarbejde er taget ud og gjort til et selvstændigt område. Ligeledes er campusservice blevet delt i en drifts- og udviklingsafdeling. Cheferne klarede det i mindelighed,« siger Marianne Rønnebæk.

Dekanerne på det nuværende Sund og Science bliver, hvor de er, og kommer i fremtiden til at lede de fusionerede Sund og Science. Dekan Per Holten-Andersen fra Life forlader KU for at blive rektor på CBS, og Farmas dekan, Sven Frøkjær, skal være prodekan på Sund.

chz@adm.ku.dk

Seneste