Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Uddannelse

Ingen særstatus til handicappede studerende på KU

DISPENSATION - Studerende med handicap skal ikke forvente at få særbehandling, selvom de risikerer at komme i klemme under studie-fremdriftsreformen. Indtil videre vil ledelsen på Københavns Universitet se på, hvordan det er muligt at sikre ligebehandlingen.

Handicappede studerendes muligheder for at opnå dispensation for deres særlige forhold ændrer sig ikke med fremdriftsreformens mange nye krav om øget studieaktivitet og hurtigere studiegennemførelse.

Det fastslår Lykke Friis, prorektor på Københavns Universitet (KU).

»Det er allerede fastlagt i universitetsloven, at det er studienævnene, der har kompetencen til at behandle de studerendes dispensationsansøgninger. De har også mange års erfaringer med at behandle dispensationsansøgningerne fra blandt andre studerende med handicap, og det er studienævnene, der skal behandle dispensationsansøgninger ud fra en individuel vurdering og ud fra de faglige forhold, der foreligger,« siger Lykke Friis.

På et område vil universitetet dog kigge nærmere på processen med at opnå dispensation.

»For at sikre de studerendes retssikkerhed har vi netop igangsat en proces, der går på tværs af universitetet, og som skal afdække ansvarsfordelingen i studienævnene ved dispensationssager,« siger Lykke Friis.

Ikke behov for flere rettigheder

Danske Handicaporganisationers næstformand Thorkild Olesen har tidligere sagt til Uniavisen, at han tror, at studiefremdriftsreformen vil ende med at presse universitetets studerende med handicap ud.

Thorkild Olesen tror ikke på, at studerende med handicap vil få de nødvendige dispensationer af studienævnene, når fremdriftsreformen ikke har givet dem nye rettigheder.

Hans holdning er, at flere rettigheder er vejen frem, fordi de er nødvendige som en modvægt til reformens mange nye krav om øget studieaktivitet og hurtigere gennemførelse.

Lykke Friis vurderer derimod, at der i de eksisterende regler er mulighed for at tage hensyn til de studerende med særlige behov, herunder handicappede studerende:

»Det er helt legitimt, at nogle studerende med handicap har brug for ekstra tid til at gennemføre deres studie, men det tager studiefremdriftsreformen også højde for. De studerende med handicap kan fx søge om dispensation fra reformens krav om, at de skal være tilmeldt 30 ECTS-point pr. semester,« siger Lykke Friis.

Behov for ligebehandling og hurtigere afklaring

Studienævnene er allerede i dag belastet af et voksende antal dispensationssager, der har gjort sagsbehandlingstiden meget lang.

Det har ifølge Lykke Friis fået KU til at fastsætte en maksimal sagsbehandlingstid for dispensationssager på seks uger.

»Samtidig må vi erkende, at studiefremdriftsreformen med stor sandsynlighed kommer til at betyde, at studienævnene får flere sager at behandle,« siger hun.

KU’s afdækning af ansvarsfordelingen i studienævnene kan være med til at løse et andet problem.

»Af hensyn til ligebehandlingen af de studerende er det uheldigt, hvis studienævnene opererer med forskellige praksisser for samme problematik. Processen vil blandt andet komme til at betyde en større gennemsigtighed og videndeling studienævnene imellem, og det vil komme de studerende med særlige forhold til gode, når de skal have deres dispensationsansøgninger behandlet,« siger Lykke Friis.

Reformen er ikke en gave til handicappede studerende

Når det er sagt, så mener Lykke Friis, at fremdriftsreformen ikke er en gave til universitetets studerende med handicap, og hun opfordrer de studerende til selv at være opmærksomme på deres særlige forhold.

De handicappede studerende har i dag det problem, at de har svært ved selv at finde information om, hvor og hvordan de kan søge om hjælp. Det viser den seneste Trivsels- og Tilfredshedsundersøgelse på KU.

»Det er naturligvis ikke optimalt, og i de handleplaner, som fakulteterne skal udarbejde i forlængelse af universitetets nye strategi for studiemiljø samt studie- og karrierevejledning, er de blevet bedt om at forholde sig til de vanskeligheder, der kan være for studerende med handicap med at finde information om fx SPS-ordninger og dispensationer,« siger Lykke Friis.

SPS-ordninger er særlige ordninger til hjælpemidler for handicappede studerende.

Studiefremdriftsreformen træder i kraft 1. september 2014. For studerende, der allerede er indskrevet på en bachelor- eller kandidatuddannelse, træder dens krav om at skulle tilmelde sig 30 ECTS-point hvert semester dog først i kraft fra 1. september 2015.

anfj@adm.ku.dk

Seneste