Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Uddannelse

Helligdage kom bag på Jura - må flytte eksamen 5 uger

Studierod — Det Juridiske Fakultet havde glemt at medregne forårets helligdage og har derfor lagt undervisning og eksamen samtidig. Løsningen – at rykke eksamenerne med op til 5 uger - har skabt et nyt problem: Eksamener ligger nu oven i hinanden, og de studerende frygter, at det vil gå ud over deres karakterer.

‘Det er så latterligt!!’, ‘så træt af det…’ og ‘seriøst til grin’.

Sådan lyder flere reaktioner fra jurastuderende efter 325 af dem midt i januar modtog en mail om, at deres eksamener var rykket op til fem uger. For mange af de studerende medfører ændringerne, at deres prøver nu falder oven i hinanden.

»Det har vi ikke været opmærksomme på, og det er selvfølgelig en beklagelig fejl. Vi vil sørge for, at denne fejl ikke gentager sig«

Studiechef Tinne Troelsen Geiger og prodekan for uddannelse Stine Jørgensen

Flytningen af datoerne er sket for at løse et andet problem: Administrationen havde ikke været opmærksom på, at forårets helligdage ville komme til at rykke undervisningen, hvilket betød, at undervisning og eksamen kolliderede.

I en efterfølgende mail til de studerende skriver studiechef Tinne Troelsen Geiger og prodekan for uddannelse Stine Jørgensen: »Det har vi ikke været opmærksomme på, og det er selvfølgelig en beklagelig fejl. Vi vil sørge for, at denne fejl ikke gentager sig.«

Som udgangspunkt er det de studerendes eget ansvar at planlægge deres eksamensperiode, når de tilmelder sig fag.

Flere studerende påpeger dog, at det ikke er muligt for dem at planlægge, hvis Det Juridiske Fakultet ændrer eksamensdatoer efter fristen for fagtilmelding – og flere er bekymrede for, om den nye plan med sammenfaldende eksamener kommer til at påvirke deres karakterer.

»Det går ud over eksamens-resultatet«

Ifølge Juras egne regler skal de studerende have deres eksamensdatoer for forårssemestret senest den 1. november.

Anne Buch er en af de påvirkede. Hun starter på 8. semester til februar, og hendes eksamen i Entertainmentret er blevet rykket fra uge 20 til uge 25.

»Nu har jeg to eksamener i samme uge, og selv om fakultetet lover, at de ikke bliver på samme dag, er to dage i træk jo også slemt. Det er to mundtlige eksamener, hvilket for mig kræver en helt anden og mere krævende forberedelse. I mange tilfælde skal man nærmest kunne pensum udenad. Så det går klart ud over hele oplæsningsperioden. I sidste ende går det jo ud over resultatet, hvilket er utrolig ærgerligt, når det er på grund af fakultetets ændring af (eksamens)præmisserne,« siger hun og fortsætter:

Det er godt nok useriøst at planlægningen ikke er bedre
Anne Buch, studerende

»Jeg jonglerer med arbejde og en datter på to år ud over studierne, så mindre stress er jo klart at foretrække … Det virker lidt, som om der ikke er tænkt over, hvornår eksamenerne var blevet lagt, når det kan komme bag på administrationen, at der er mange helligdage i foråret. Selskabsret var for eksempel planlagt til Grundlovsdag … det er godt nok useriøst at planlægningen ikke er bedre.«

Studerende står tilbage med ubesvarede spørgsmål

Studerende Line Specht har også fået rykket en af sine eksamener. Hun forstår ikke, hvordan en sådan fejl kan opstå.

»Jeg forstår ikke deres forklaring om mange helligdage i foråret. Der er da samme antal hvert år. Men okay, det er deres første forår med blok-undervisning,« siger hun med henvisning til, at Jura i september 2017 overgik fra semester- til blokstruktur.

En anden studerende, der også har fået rykket sin eksamen er Sabrina Lechenmeyer. Hun skal også til at starte på 8. semester, og hendes eksamen blev, som Anne Buchs, også flyttet fra uge 20 til uge 25. Hun skal op i faget ‘Straffesagens gang – praktik og procedure’ i samme uge, som hun også skal til en anden, endnu større, eksamen.

»Jeg føler, at det vil gå meget ud over min oplæsning, at jeg nu skal forberede mig på en mundtlig eksamen i to fag og kunne pensum i begge på ryggraden,« siger hun og fortsætter:

»Jeg tror desværre, at dette kommer til at betyde, at mange studerende ender med at blanke en af deres eksamener, fordi de ikke føler sig velforberedte. Det kan være svært at kunne 1125 sider på rygraden.«

Administration kendte til fejl i december

Administrationen har kendt til sammenfaldet mellem undervisnings- og eksamensperioden siden slutningen af december 2017. Den 22. december sendte studerende Line Specht en mail til studiekontakt, hvori hun gjorde opmærksom på sammenfaldet mellem hendes undervisning og eksamen. På dette tidspunkt vidste hun ikke, at der var flere hundrede studerende, der sad i samme situation.

Jeg tror desværre, at dette kommer til at betyde, at mange studerende ender med at blanke
Sabrina Lechenmeyer, studerende

»Det var desværre ikke muligt for os at melde noget ud til vores studerende lige da vi opdagede fejlen, idet fagtilmeldingsperioden var slut, og vi derfor var midt i processen med at holdsætte alle studerende, dvs. tildele dem fag ud fra deres prioriteter. På dette tidspunkt vidste vi med andre ord ikke, hvilke studerende, der ville få faget og derfor var berørt, og da fristen for fagtilmelding var udløbet, kunne vi desværre heller ikke melde noget ud, med henblik på at man som studerende kunne vælge om,« siger prodekan Stine Jørgensen.

Det var desværre ikke muligt for os at melde noget ud til vores studerende lige da vi opdagede fejlen.

Prodekan for uddannelse Stine Jørgensen

Når springet i eksamenstidspunkter er så stort, er det for at sørge for, at de studerende ikke skal op til flere eksamener tæt på hinanden:

»I uge 25 er der kun én anden eksamensperiode som overlapper, og som derfor kan risikere at give eksamenssammenfald. Dette overlap håndholder vi selvfølgelig, og sørger for at de studerende ikke skal til to eksaminer samme dag. Inden vi melder de endelige eksamensdatoer ud, foretager vi et såkaldt sammenfaldstjek, hvor vi fremsøger de studerende som har eksamen i fag med overlappende eksamensdage, hvorefter vi flytter rundt på de studerende på eksamensdagene, således at de ikke får sammenfald,« siger Stine Jørgensen.

Anne Buch og Sabrina Lechenmeyer fortæller samstemmende, at de ikke har oplevet administrationsproblemer i denne skala før. Det er dog ikke første gang, Juras administration er ramt af kritik. Klager over undervisningen, en tidligere betinget positiv akkreditering og lange sagsbehandlingstider er alle tidligere sager fra fakultetet, som Uniavisen har skrevet om. I den forbindelse sagde prodekan Stine Jørgensen – tilbage i oktober 2016 – at der var blevet iværksat en række processer, der skulle forbedre servicen over for de studerende.

I den aktuelle sag skriver Stine Jørgensen i en mail til Uniavisen, at de studerende fremover kan regne med at eksamensdatoer udmeldes med fagtilmeldingens start, det vil sige henholdsvis den 1. november og den 1. maj. Hun opfordrer studerende med spørgsmål om ændringen til at henvende sig til studieinformationen.

Seneste