Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Uddannelse

Københavns Universitet optager højeste antal studerende nogensinde

Et rekordhøjt ansøgertal har ført til flere optagne på næsten alle fakulteter på Københavns Universitet. Igen i år er størstedelen af de nye studerende kvinder.

Optag 2020. Flere studerende end nogensinde før søgte i år om at studere på Københavns Universitet, og efter ansøgerne natten til tirsdag fik svar, tyder alt på, at 2020-årgangen bliver usædvanligt stor.

I alt har Københavns Universitet optaget 7.831 nye studerende, det er omkring 500 flere studerende end sidste år og det højeste antal nogensinde. Stigningen påvirker de fleste fagfelter: Alle fakulteter på nær Teologi har optaget flere studerende end i 2019.

5 procent flere optagne i alt på universiteterne

De otte danske universiteter har i alt tilbudt plads til 33.503 personer i 2020.

I 2019 var tallet 31.786.

Over 10.000 ansøgere er blevet afvist i 2020. I 2019 var det cirka 8.500.

Kilde: Danske Universiteter

LÆS OGSÅ: Top-10: Her er studierne med de højeste karakterkrav på Københavns Universitet

Ifølge sektionschef i Uddannelser & Studerende på Københavns Universitet, Pernille Kindtler, er det ikke kun et udtryk for, at der har været flere ansøgere i 2020, sådan som det ofte er tilfældet i kriseår, men også at flere har søgt bredt.

I år er der kun ni studier med ledige pladser på kvote 1. Sidste år var tallet 32.

»En ting er, at der er flere ansøgere, men der skal jo også være plads til dem. Her kan vi konstatere, at ansøgerne har søgt bredere, og at vi har fået fyldt op på nogle uddannelser, der tidligere har haft ledige pladser. Det er meget positivt, både for os og for ansøgerne,« siger Pernille Kindtler.

LÆS OGSÅ:Kæmpe fremgang på Humaniora: Retorik har fået over dobbelt så mange ansøgninger som i 2019

Hun oplyser, at det allerede i første omgang er lykkedes at besætte langt størstedelen af de 216 ekstra studiepladser, som Københavns Universitet har oprettet i år, efter at Folketinget besluttede at øge optaget på studier, der uddanner til høj beskæftigelse, særligt i den private sektor.

På Københavns Universitet er det studier som Datalogi, Økonomi og Jura, der har øget deres optag.

Til gengæld huser Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet (SCIENCE) hele syv ud af de ni studier med ledige pladser, selv om politikerne i årevis har forsøgt at puste til interessen for de naturvidenskabelige fag.

SCIENCE har dog oplevet en fremgang på 11 procent i det samlede optag og er det fakultet, der kan byde velkommen til flest studerende i 2020.

Risiko for frafald

Når politikerne valgte at oprette de ekstra studiepladser, skyldtes det, at mange forventede, at flere unge ville søge ind på de videregående uddannelser i et år, hvor corona har slugt ungdomsjob og flyruter og dermed spoleret sabbatårsplaner på stribe.

Pernille Kindtler siger, at hun glæder sig over, at Københavns Universitet kunne hæve optaget, men hun påpeger også, at lidt færre end sidste år har fået deres førsteprioritet opfyldt målt i procent (et fald fra 83,6 til 80 procent).

»Vi ved, at risikoen for frafald er større blandt studerende, der ikke er optaget på deres førsteprioritet. Vi er spændte på at iagttage, hvad det kommer til at betyde for denne årgang,« siger hun.

»Hvis mange for eksempel har truffet deres valg ud fra en betragtning om, at de jo ikke kunne gøre de ting, de egentlig havde sat sig for. Hvad gør det så for engagementet?«

SKRIV DIG OP TIL UNIAVISENS NYHEDSBREV HER

Pernille Kindtler siger, at universitetet vil forsøge at gøre de studerende opmærksomme på, at de ikke behøver at aflive deres planer, bare fordi de ikke kan gøre dem til virkelighed med det samme.

Hvis de havde planlagt at rejse under sabbatåret, kan de gøre et udlandsophold til en del af deres studie. Og hvis de havde planlagt at arbejde og tjene penge, kan de forsøge at få et godt studiejob eller komme i praktik.

Samtidig minder hun om, at det såkaldte retskrav er blevet udvidet, så det er muligt at holde længere pauser mellem bacheloren og kandidaten, uden at man risikerer at miste sin plads på sin uddannelses sidste to år.

»Man signer jo ikke nødvendigvis op for fem år i streg. Man har mulighed for at holde en pause,« siger hun.

Kvinderne dominerer

Andre steder i tallene er alt, som det plejer.

Igen i år er der en markant overvægt af kvinder blandt de optagne på Københavns Universitet, ligesom tilfældet har været de seneste mange år.

Det er ikke mindst på uddannelser med meget høje snit, at kvinderne er i overtal, for eksempel på Medicin, Psykologi og årets topscorer Molekylær biomedicin, der har et karakter-adgangskrav på 11,0 på Københavns Universitet.

LÆS OGSÅ: Over 5.000 flere kvinder end mænd søgte ind på Københavns Universitet

Det kan ses som et udtryk for, at kvinder får højere gennemsnit i gymnasiet end mænd, men optagelsestallene på Københavns Universitet tyder også generelt på, at mænd og kvinder koncentrerer sig på forskellige fag.

»Jeg vil ikke sige, at jeg er bekymret for det, men jeg er opmærksom på det,« siger Pernille Kindtler.

»Folk skal ikke lade sig begrænse af deres køn, men vælge ud fra deres interesser, og jeg kan selv godt synes, at det er bekymrende, at vores uddannelses- og arbejdsmarked er så kønsopdelt. Men som uddannelsesinstitution skal vi ikke som udgangspunkt være bekymret over, om vi optager det ene eller det andet køn.«

Tænker man som uddannelsesinstitution på, om man kan sælge uddannelserne på en anden måde for at bekæmpe skævheden?

»Det er det, jeg mener, når jeg siger, at jeg er opmærksom på det. Vi skal være opmærksomme på, om der er noget i den måde, vi formidler uddannelserne på, der taler mere til et køn end et andet. Det er den del, vi kan kigge på. Men meget handler selvfølgelig om nogle større strukturelle ting i samfundet.«

Læs alt om studiestart

Lige her

Seneste