Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Kritikken af Studenterrådet er forkert og utrolig fræk

Det er simpelthen ikke rigtigt, at Studenterrådet spreder »løgnehistorier« og taler i »floskler«, som Konservative Studerende og Frit Forum påstår. Studenterrådet leverer politiske resultater, og vi giver alle studerende mulighed for at blive repræsenteret.

I et interview i Uniavisen beskylder Kasper Stisen fra Frit Forum og Mads Strange fra Konservative Studerende Studenterrådet for at sprede »løgnehistorier«, for udelukkende at gå til valg på »fluffy overskrifter« og for »aldrig at komme med bud på, hvordan vi vil gøre tingene i praksis«.

Jeg mener simpelthen, kritikken er forkert. Og utrolig fræk. Og jeg mener, at de to herrer tager munden for fuld.

LÆS OGSÅ: Frit Forum og Konservative Studerende vil udstille Studenterrådets »løgnehistorie«

De har ret, når de siger, at vi ikke repræsenterer alle studerende. Men vi har en organisering, som gør det muligt for alle studerende at blive hørt, inddraget og få del i vores indflydelse.

DEBATINDLÆG

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Vi opfordrer alle til at læse debatindlæg til ende, før de kommenterer dem på Facebook, så vi kun får konstruktive bidrag.

Det er godt, når der er uenighed, men husk at holde en god debattone.

Uniavisen forbeholder sig retten til at slette kommentarer, der overskrider vores debatregler.

Frem for kontraktpolitik foretrækker vi mærkesager eller det, som de kalder »floskler«. Det er korrekt, at vores mærkesager ikke altid er konkrete, men det er der en meget god grund til. Studenterrådet samskaber sin politik. Og derfor repræsenter vi alle studerende.

Vi tror fuldt og fast på vores organisering. Vi har lokalafdelinger på alle fakulteter og næsten alle studier. Vi lader politikken vokse nedefra og op, modsat mærkesager, som kommer oppefra og ned. Vi ønsker, at de beslutninger, der træffes på Københavns Universitet, træffes af dem, de vedrører – de studerende.

Derfor insisterer vi på lokalt selvstyre og mest mulig indflydelse i studienævnene. Studienævnene består af lige mange studerende og undervisere, som sammen beslutter alt fra pensum til dispensationer til nye møbler.

Denne organisering giver Studenterrådet endnu en stor fordel i politikudvikling. Jeg har selv oplevet, hvordan beslutninger i ikke-fortrolige sager i bestyrelsen og andre råd og nævn er blevet langt bedre og lettere at implementere, fordi vi har rakt ud til vores lokale repræsentanter. De kender problemerne, deres medstuderende og den bedste løsning.

Prøv at forestille dig, at du skal beslutte, hvordan Folkesundhedsvidenskab skal se ud i fremtiden? Eller Psykologi, Veterinærmedicin eller en helt tredje uddannelse. Det kan man ikke som individ. Men når vi i fællesskab tager en oplyst debat, når vi står sammen, når vi støtter hinanden, er vi stærkest. Og det kan vi se, for Studenterrådet har de seneste par år fået gennemført rigtig meget politik, som har gjort vores liv som studerende lettere.

Gør livet bedre for studerende

Lad os se på nogle konkrete eksempler.

Trivselsdagsordenen fylder meget i Studenterrådet. Og med god grund. I 2019 viste studiemiljøundersøgelsen, at 48 procent af vores medstuderende oplever alvorlige fysiske stresssymptomer i deres hverdag. Vi har, i samarbejde med KU og rektoratet, fået nedsat en trivselstænketank, som i 2020 kom med deres fem anbefalinger. Anbefalinger, vi i Studenterrådet fortsat kæmper for at få gennemført.

Vi har under corona indsamlet over 500 personlige beretninger, som vidner om den dårlige trivsel under pandemien. Det er vigtigt, for det viser os, hvor stort trivselsproblemet er og hvor vi skal sætte ind med løsninger.

Hvis det ikke er resultater, så ved jeg ikke, hvad der er resultater.

Anders Mortensen, bestyrelsesmedlem, Studenterrådet

Studenterrådet har, sammen med KU, afskaffet studieaktivitetskravet, så det er blevet bare en lille smule lettere at finde rundt i regeljunglen efter fremdriftsreformen. Ja, så har vi gennem vores paraplyorganisation, Danske Studerendes Fællesråd, fået fjernet uddannelsesloftet, så det igen er muligt at vælge en ny uddannelse. Danske Studerendes Fællesråd har presset på og støttet Københavns Kommune i at få vedtaget en studiebyspolitik, så vi kan afhjælpe den massive boligmangel. Hvis det ikke er resultater, så ved jeg ikke, hvad der er resultater.

Studenterrådet har samtidig løftet klimadagsordenen. Vi indsamlede 1.733 underskrifter til vores fem klimakrav. Efterfølgende har universitetet vedtaget en ambitiøs klimastrategi, som skal nedbringe vores udledning af CO2-udslip med 50 procent i 2030. Et resultat, som hele Studenterrådet er utrolig stolte af. Vi er lykkedes med at tage det første spadestik, så et frø, sætte organisationen i bevægelse.

Det er utrolig frækt at anklage Studenterrådet for ikke at levere politiske resultater. Det er simpelthen ikke rigtigt. Vi er politisk uenige med Konservative Studerende og Frit Forum. Det respekterer vi. Men vi vil ikke have siddende på os, at vi spreder »løgnehistorier« og kun taler i »floskler«. Studenterrådet samskaber politik, leverer resultater både lokalt og centralt og gør livet lidt bedre for os alle sammen som studerende.

Seneste