Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

KU-valg: Mød kandidaterne

Univalg 2017 — KU-valget er i gang. Der skal vælges nye studerende ind i både bestyrelsen, Akademisk Råd, institutråd og studienævn, og over hele universitetet spirer unge, friske kandidater frem med forskellige mærkesager. Vi har mødt nogle af dem.

De studerende skal vælge en studenterrepræsentant til KU’s højeste myndighed, bestyrelsen. Af de 11 medlemmer er der to studenterrepræsentanter, og hvert år vælges en ny ind, mens en anden går af. I år takker statskundskabsstuderende Alexander Thorvaldsen af, mens tyskstuderende Elias Westergaard, der blev valgt ind sidste år, sidder endnu et år.

Igen i år bliver der kamp om pladsen, for fire kandidater vil gerne repræsentere de studerende. Både Frit Forum, Studenterrådet og Konservative Studerende stiller med kandidater, der gerne vil tage en for holdet.

Ida Krogh Olsen

Jura, 3. semester. Opstillet til bestyrelsen for Konservative Studerende

Hvorfor stiller du op til bestyrelsen?

Jeg har været repræsentant i et underudvalg om studieadministrationen, og det har været enormt spændende. Jeg har egentlig bare tænkt ’nu er der valg til bestyrelsen – det må også være noget for mig’. Bestyrelsen favner rigtig bredt, og nogle af de ting, som jeg gerne vil være med til at ændre, er problemer der spænder på tværs af både institutter og fakulteter.

Hvilke mærkesager går du til valg på?

Som studerende skal man have rettidig information om sine fag. Når undervisnings- og pensumplaner først udgives en uge før undervisningsstart, har man ingen chance for at komme velforberedt. Mængden af obligatorisk gruppearbejde skal også mindskes eller afskaffes helt. Det er ikke alle, der lærer lige godt på den måde, og den tid der bruges på at koordinere gruppearbejde ville mange gange kunne bruges bedre.

Har studenterrepræsentanter reel indflydelse i bestyrelsen?

Mit indtryk er helt klart, at vi bliver hørt, men rent praktisk tror jeg sagtens, at vi kunne have mere reel indflydelse – og det gælder på hele KU. Man bør, i langt højere grad, tilgodese de studerende, for det er os der ved, hvad der fungerer. Det ved man ikke nødvendigvis fordi man har en ph.d. eller har læst for 40 år siden.

Fie Hækkerup

Dansk, 5. semester. Opstillet til bestyrelsen for Frit Forum

Hvorfor stiller du op til bestyrelsen?

Hvis man ikke tæller elevrådet i folkeskolen med, så er det første gang jeg stiller op til noget studenterpolitisk, men nu hopper jeg ud i det. Jeg er næstformand i Frit Forum, og når nu studenterpolitik er så stor en del af min hverdag, virkede det naturligt. Jeg gider ikke nøjes med at tale om det, jeg vil være med til at ændre nogle ting.

Hvilke mærkesager går du til valg på?

Helt grundlæggende mener jeg, at der mangler frihed på universitetet og at det er blevet for gymnasiepræget. Flere steder er der blevet indført fremmødepligt, og jeg mener at det i bund og grund er en frihedsberøvelse af voksne mennesker, som jeg ikke synes hører sig til på universitetet.

Har studenterrepræsentanter reel indflydelse i bestyrelsen?

Uden at vide det, så er mit indtryk at man bliver hørt, og at det er et seriøst organ hvor man bliver taget seriøst og har noget at skulle have sagt. Ellers må det blive sådan.

Julie Weile

Jura, 7. semester. Opstillet til bestyrelsen for Frit Forum

Hvorfor stiller du op til bestyrelsen?

I bestyrelsen arbejder man på et mere overordnet studenterpolitisk niveau. Det samme gør vi i Frit Forum, og jeg kunne godt tænke mig at involvere mig mere. Studienævn og Akademiske Råd agerer kun på fakultetsniveau, og der er nogle problematikker på hele KU, jeg tror bedst kan løses fra bestyrelsens side.

Hvilke mærkesager går du til valg på?

Der er rigtig mange ting jeg gerne vil lave om, men et af de største problemer er dårlig kommunikation mellem studerende og administration. KUnet er rigtig fint, men det er også sindssygt uoverskueligt. Og så er der kvalitetsforskellen på den undervisning de studerende modtager. Jeg vil gerne stille større krav til underviserne, så de studerende får et større og mindre svingende udbytte.

Har studenterrepræsentanter reel indflydelse i bestyrelsen?

Det tror jeg bestemt. Det var tæt på at de studerendes pladser blev fjernet, og derfor synes jeg, at det er endnu vigtigere, at vi har nogle kompetente mennesker i bestyrelsen. Vi skal ikke trumfes eller overhøres, når der bliver taget beslutninger.

Rebecca Ingemann Madsen

Jura, 7. semester. Opstillet til bestyrelsen for Studenterrådet

Hvorfor stiller du op til bestyrelsen?

Jeg vil gerne arbejde med KU’s nye strategi, og der er kommet en ny rektor som skal lære KU at kende. Jeg tror det er helt afgørende, at de får et glimt af studenterhverdagen med ind i det der bestyrelseslokale, så det hele ikke går op i elitesatsninger og forskningsbevillinger.

Hvilke mærkesager går du til valg på?

Det er rigtig væsentligt for mig at sørge for at de studerende mødes af gode rammer og forhold. Ved man, hvad man skal levere til eksamen; kender man forventningerne fra universitetet, fremtidens arbejdsmarked og politikerne? Det er store stresselementer i de studerendes liv, og som bestyrelse må man tage ansvar for de studerendes velfærd. Jeg ser også, at unødvendigt bureaukrati gør det sværere for studerende – og det giver jo ingen mening.

Har studenterrepræsentanter reel indflydelse i bestyrelsen?

Ja, vi har jo set eksempler på, at de studerende har været med at sætte dagsorden i bestyrelsen. Studenterambassadøren er et direkte resultat af de studerendes ønske, og det nedsatte aktivitetskrav er ikke kommet af sig selv. De to repræsentanter sidder med 40.000 mennesker i ryggen, og det bør bestyrelsen huske på.

De stiller også op

Ud over bestyrelsesvalget, skal KU’s befolkning også vælge repræsentanter til Akademisk Råd, institutråd og studienævn. Vi har mødt fire kandidater fra fire forskellige studier, der stiller op til fire forskellige instanser og spurgt, hvorfor de er gået ind i studenterpolitik.

Mike Gudbergsen

Statskundskab, 5. semester. Opstillet til institutrådet for Aktive Statskundskabere

Hvorfor stiller du op til KU-valget?

Jeg startede i Aktive Statskundskabere allerede på mit 1. semester. Vi havde en bog med en helt forkert sværhedsgrad, og det var egentlig det, der pirrede mig – jeg ville finde ud af, om man ikke kunne gøre noget ved sådan nogle ting. Jeg stiller op igen, fordi vi har nogle større projekter og målsætninger, som jeg gerne vil følge til dørs.

Hvilke mærkesager går du til valg på?

Vi har særligt arbejdet med kommunikation mellem ledelse og studerende, der ikke altid er så skide optimal. Vi har fx lige fået ny BA-studieordning, der rejser mange spørgsmål, fordi der har været minimal og dårlig information fra ledelsens side.

Har de studerende indflydelse i institutrådet?

Da jeg sad i institutrådet under den gamle studieleder, var jeg ret skeptisk, men nu er jeg virkelig optimistisk. Den nye studieleder er meget inkluderende og lydhør. Når de studerende får lov til at komme på banen, bliver man også meget mere motiveret. Min oplevelse er, at der bliver lyttet og taget heftige noter, når vi taler.

Sara Dahl

Fysik, 5. semester. Stiller op til Akademisk Råd på SCIENCE for Fysisk Fagråd

Hvorfor stiller du op til KU-valget?

Jeg har siddet i fagrådet siden jeg startede på universitetet og i institutrådet det sidste års tid. Det er fedt at være med til at præge sin uddannelse, og i Akademisk Råd får man at vide hvad der sker på de andre institutter og kan lære fra dem.

Hvilke mærkesager går du til valg på?

Jeg ved ikke om jeg har ’mærkesager’. Det handler om at rådgive dekanen i det daglige og give et indblik i hvordan hverdagen som studerende fungerer.

Har de studerende indflydelse i Akademisk Råd?

Ja. Fagrådet er meget engageret, og jeg har følt at mit fagrådsarbejde har gjort en forskel. Det er også derfor jeg fortsætter og stiller op til Akademisk Råd. Hvis jeg ikke følte, at det gjorde en forskel, ville jeg ikke stadig være aktiv.

Karl Tjensvoll

Økonomi, 4. semester. Opstillet til studienævnet på Økonomi for Politrådet

Hvorfor stiller du op til KU-valget?

Da jeg startede her på Økonomi blev jeg overrasket over hvor strømlinet det hele var. Jeg er vant til, at man har et bredt udsyn og at man er kritisk over for det man lærer, men sådan har det ikke været her. Det vil jeg gerne være med til at ændre.

Hvilke mærkesager går du til valg på?

Jeg vil særligt fokusere på programmering og digitalisering. Jeg mener også at vi skal have videnskabsteori meget tidligere på studiet, så vi bliver præsenteret for den kritiske tankegang.

Har de studerende indflydelse i studienævnet?

Ja, bestemt. Studielederen har været vældig imødekommende og vil gerne høre vores forslag. Der er stor forskel på hvad underviserne synes, så nogle gange må man virkelig kæmpe. Men vi bliver absolut hørt.

Morten Bordrup

Jura, 9. semester. Opstillet til kandidatstudienævnet på Jura for Konservative Jurister

Hvorfor stiller du op til KU-valget?

Fordi de ikke gør det ordentligt. Jeg har været aktiv i studenterpolitik siden mit 1. semester, og jeg synes, at det er enormt spændende. Nu er vi så her – så kan vi lige så godt fortsætte.

Hvilke mærkesager går du til valg på?

Det er en mærkesag for Konservative Jurister, at der skal styr på administrationen. Der er alt for mange eksempler på, at det sejler. Der er nogle helt små ting man kan skrue på, som ikke er særlig ressourcekrævende, og som ville give et langt bedre samarbejde mellem administration og studerende. Det er i forvejen kedeligt nok at læse jura, der er ingen grund til at gøre det sværere.

Har de studerende indflydelse i studienævnet?

Selvfølgelig har de det. Der er helt klart nogle råd og udvalg som er nemmere at få indflydelse i end andre, men kommer man ind i et studienævn, eller i bestyrelsen for den sags skyld, så har man jo vanvittigt stor indflydelse.

Sådan stemmer du

Du behøver ikke tilbringe en kold novemberaften i en kø til KU-valget. Afstemningen foregår via KUnet og kan klares fra læsesalens sækkestol. Du kan stemme fra mandag den 20. november klokken 10 til og med fredag den 24. november klokken 15.

Du kan afgive en stemme per stemmeseddel. Du stemmer ved at markere ’Jeg stemmer på listen’ eller ved at markere din yndlingskandidat. Når du har valgt, trykker du på knappen til højre for kandidatlisterne hvor der står ’stem på den angivne liste/kandidat’ og så skulle du være klar til at vende tilbage til læsningen.

Seneste