Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

KU’s nye strategiudkast er ikke for de studerende

Protest — Bestyrelsen er på nippet til at vedtage en strategi for universitetet, der lader de studerende og den grønne omstilling i stikken. Derfor protesterer vi, når bestyrelsen mødes den 3. oktober.

Har man fulgt med i Uniavisens debatsektion de seneste uger, er det næppe gået ens næse forbi, at universitetsbestyrelsen er i gang med at forhandle Københavns Universitets strategi frem mod 2030. Strategiprocessen er blevet kritiseret for ikke at tage højde for de input studerende fra hele universitetet er kommet med.

Strategiudkastet har manglet tydelige mål for en forbedring af både studiefællesskaber, studentertrivsel og bæredygtighed, noget studenterrepræsentanterne i bestyrelsen har pointeret igen og igen.

DEBATINDLÆG

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribenternes egen holdning.

Vi opfordrer alle til at læse debatindlæg til ende, før de kommenterer dem på Facebook, så vi kun får konstruktive bidrag.

Det er godt, når der er uenighed, men husk at holde en god debattone.

Uniavisen forbeholder sig retten til at slette kommentarer, der overskrider vores debatregler.

LÆS OGSÅ: På mit første semester lovede rektor klimahandling. Nu er jeg snart kandidat

Nu er det første udkast til strategien endelig landet, og det er en kæmpe skuffelse.

Nok har man forsøgt at levere en smule på bæredygtighed og gjort det tydeligt, at det er en forudsætning, at vi som universitet både leverer løsninger og selv sænker vores udledningstal. Desværre fejler strategiudkastet totalt, når det kommer til at lægge linjerne for, hvordan universitetet skal komme mistrivslen blandt de studerende til livs, og det er heller ikke givet, at bæredygtighedsformuleringerne bidrager med noget substantielt.

LÆS OGSÅ: Studerende protesterer mod manglende klimaambitioner i KU’s strategi

En forskningsstrategi

I universitetets nyeste trivselsundersøgelse kan man læse, at fire ud af ti studerende oplever fysiske stresssymptomer i forbindelse med eksamen. Hos næsten hver femte studerende er symptomerne stærke og kontinuerlige og påvirker dagligdagen.

De tal er simpelthen for høje til, at strategien kan spise trivselsproblemerne af med en formulering som »KU skal være et attraktivt studiemiljø«, der er helt renset for målsætninger om flere fællesskaber, der kan binde os sammen og styrke vores trivsel.

Ret skal være ret: Der står i udkastet, at det er en forudsætning for strategiens virke, at der er god trivsel blandt de studerende og medarbejderne på universitetet. Men når det ikke allerede er tilfældet, bør vi som universitet spørge os selv, om vores strategi overhovedet kan indfri de store ambitioner, hvis ikke medarbejdere og studerende har det godt – og spørge os selv, hvad det konkret vil kræve at gøre visionerne til virkelighed.

LÆS OGSÅ: Jeg havde ikke troet, jeg skulle demonstrere foran mit universitet

Samtidig har strategien et klart fokus på forskning, innovation og efter- og videreuddannelse. Bevares, alle de ting er vigtige for universitetet, men det ensidige fokus skaber et ret klart billede af en strategi, der ikke har de studerende som prioritet, og det må vi studerende ikke sidde overhørig.

Brug din stemme

Det nye strategiudkast er en forskningsstrategi, hvor de studerende må kigge langt efter de tiltag, der gavner dem. Det er alene studerende, der vil tage efter- og videreuddannelse på Københavns Universitet, der fylder noget i strategien. Og det er vel at mærke folk, der vil og kan betale for deres studier.

LÆS OGSÅ: Bestyrelsen skal ikke detailstyre forskning og undervisning

Vi andre må bare acceptere, at vi skal vente syv år mere (på den næste strategi, red.), før vi reelt får sat klare mål for, hvordan vores studiemiljøer bliver udviklet, og vores stressniveau bliver sænket. Ligesom vi også må vente på, at vores universitet tager et reelt ansvar for dets klima- og miljøpåvirkning.

Selv om KU har masser af dokumenter, arbejdsgrupper og handleplaner ved siden af strategien, er strategien nu engang det papir, der sætter den overordnede kurs for universitetet – og den kurs må og skal have seriøse målsætninger, der gavner de studerende og fremmer universitetets grønne omstilling.

Jeg håber, at I vil bakke op om de studerendes krav og deltage i demonstrationen på tirsdag den 3. oktober klokken 8:00 i Lindegården i Nørregade 10, når bestyrelsen mødes for at godkende strategiudkastet.

Seneste