Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Uddannelse

Millionbevilling til sprogforskere

MILLIONBEVILLING - Københavns Universitet og professionshøjskolerne UCC og Metropol har modtaget en bevilling på over 12 millioner kroner til at udvikle pædagogiske metoder og materiale til undervisning i engelsk, tysk og fransk i folkeskolens yngste klasser

Skolereformen fra 2014 betyder, at eleverne i folkeskolen skal have engelskundervisning allerede fra første klasse og fransk eller tysk allerede i femte – men lærerne står uden erfaringer og undervisningsmateriale til at undervise børn i sprogfag langt tidligere, end man har været vant til.

Københavns Universitet og professionshøjskolerne UCC og Metropol modtager nu over 12 millioner kroner fra A. P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til Almene Formaal til projektet Tidligere Sprogstart, hvor de tre institutioner skal være med til udvikle didaktiske metoder, undervisningsmaterialer og efteruddannelsestilbud til sproglærerne i folkeskolen.

Et »nytænkende« samarbejde

Projektets styregruppe ledes af prodekan Jens Erik Mogensen fra Det Humanistiske Fakultet, der også er formand for Konsortiet for Sprog og Fagdidaktik i Folkeskolen. Konsortiet har længe arbejdet på at styrke den sproglige og fagdidaktiske viden om sprogundervisning i folkeskolen gennem samarbejde mellem en række aktører, men han kalder alligevel projektet Tidligere Sprogstart for nytænkende:

»Det her projekt er nytænkende, fordi der er tale om et ligeværdigt samarbejde mellem Københavns Universitet og professionshøjskolerne UCC og Metropol, hvor KU er særligt gode til noget, professionshøjskolerne til noget andet, folkeskolelærerne til noget tredje og så videre«

Forskere kommer tættere på praksis

Det kan godt være, at humaniora tidligere har haft ry for at ikke at være tilstrækkeligt samfundsforankret, men den tendens er vendt de seneste år, mener prodekan Jens Erik Mogensen og peger på, at vi ser flere projekter som dette, hvor forskerne kommer endnu tættere på praksis.

»Tidligere har forskerne ikke været så tæt på praksis som her, og det er noget af det, der motiverer mig: At vi kan være med til at løse væsentlige samfundsopgaver. Det, vi laver, har impact på hele fødekæden. Hvis det går godt i folkeskolen, går det godt i gymnasiet og så videre. Det kan samlet set løfte kvaliteten af sprogkompetencerne i hele samfundet,« siger Jens Erik Mogensen.

Han mener, at Københavns Universitet har nogle meget stærke fagdidaktiske miljøer og peger på, at humaniora faktisk har næsten 80 forskere tilknyttet, som arbejder med folkeskolen på den ene eller anden måde.

Projektet Tidlig Sprogstart løber fra 2016-2018 og bliver i første omgang udarbejdet i samarbejde med lærerne på fem københavnske folkeskoler, men med tiden skal materialet udbredes nationalt. Helt konkret skal der blandt andet udarbejdes årsplaner og undervisningsforløb, som vil blive afprøvet og evalueret af sproglærere og deres elever.

Uni-avis@adm.ku.dk

Seneste