Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Minister: »Jeg havde gerne set flere ideer til udflytning«

Uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen roser Københavns Universitet for at oprette en medicinuddannelse i Køge og skære pladser ud fra dimittendledighed. Han havde dog været mere begejstret, hvis universitetet havde lagt op til at udflytte flere studiepladser.

Hvad tænker du om den udflytningsplan, du har modtaget fra Københavns Universitet?

»Jeg er glad for, at uddannelsesinstitutionerne er gået meget konstruktivt til opgaven, og det gælder også Københavns Universitet. Fx har man taget forslaget om at oprette en medicinuddannelse i Køge til sig. Det er også rigtig positivt, at man skeler til ledighed for nyuddannede, når man reducerer det samlede antal af studiepladser.«

»Jeg havde gerne set flere ideer til udflytning. Omvendt havde jeg forventet en kombination af forslag til udflytning og nedskalering af studiepladser.«

LÆS OGSÅ: Prorektor om loft over studiepladser: »Det er uhensigtsmæssigt for Danmarks fremtid«

Københavns Universitet kunne godt have gået mere offensivt til udflytningsopgaven?

»Jeg vil ikke lyde unødvendigt kritisk her. Vi har med vilje ikke valgt at køre en grønthøster og trække streger fra Christiansborg, vi har bedt om universiteternes indspil. Som sagt er KU gået konstruktivt til opgaven, og jeg havde forventet en kombination af nedskalering og udflytning. Men havde der været endnu flere ideer til udflytning, havde det været endnu mere positivt.«

KU’S UDFLYTNINGSPLAN

Københavns Universitet skal reducere optaget i hovedstaden med 1.502 studiepladser inden 2030. I en foreløbig plan lægger universitet op til at udflytte en femtedel af pladserne. Resten vil blive fjernet.

Humaniora skal sløjfe flest pladser, men endnu har ledelsen ikke sat navn på et eneste fag på fakultetet, der vil blive ramt.

Til gengæld er Antropologi, Sociologi og Farmaci blandt fagene, der mister studiepladser. Imens skal Medicin flytte pladser til Køge, og Veterinærmedicin skal afgive pladser til en ny uddannelse i Foulum.

Københavns Universitet har bedt om at få rabat for en tredjedel af de studiepladser, som står til at blive sløjfet. Årsagen er, at universitetet vil værne om fx sprogfag og tekniske uddannelser.

Se alle hovedpunkter i udspillet her.

Når KU tøver med at flytte ud, skyldes det ifølge prorektor Bente Stallknecht, at det ikke er økonomisk holdbart for universitetet, med den finansiering der er i aftalen. Hvad siger du til det?

»Jeg er ikke enig i, at finansieringen mangler. Der er en etableringspulje på 537 millioner kroner, og samtidig bliver taxameteret (årligt tilskud baseret på de studerendes aktivitet, red.) forhøjet uden for de store byer, hvor der også kommer et højere grundtilskud. Så der er givet bedre økonomiske vilkår«

Når en af spidserne fra landets største universitet siger, at det er uklart, hvem der skal betale for at oprette stærke studiemiljøer uden for de store byer, kunne det så ikke tyde på, at der er behov for flere penge?

»KU og andre uddannelsesinstitutioner har et ønske om økonomiske tilskud for at få realiseret nogle af planerne, og det må vi forholde os til. Men det er ikke rigtigt, at der ikke er afsat betydelige midler til at understøtte uddannelsestilbud uden for de store byer.«

Kan ikke love, at KU får rabat

Københavns Universitet ønsker at slippe for en tredjedel af reduktionskravet, så man kan værne om fx sprogfag og it-uddannelser. Vil I give den rabat?

»Jeg kan ikke gå detaljeret ind i, hvordan det endelige resultat vil se ud,« siger Jesper Petersen.

»Men det er nogle af de hensyn, som også fremgår af aftalen, fx bevarelse af små unikke fag og antallet af dimittender fra tekniske fag. Så jeg kan ikke love en rabat, men bare bekræfte, at de hensyn, universitetet nævner, er fremhævet i aftalen.«

Bente Stallknecht kritiserer også, at universitetet får svært ved at oprette nye uddannelser frem mod 2030, fordi udflytningsaftalen lægger et loft over studiepladser. Hvad siger du til kritikken?

»Man vil fortsat kunne oprette en ny uddannelse, hvis der opstår nye behov, og så tilpasse optaget andre steder.«

»Det nemme ville være ikke at indføre en begrænsning på antallet af studiepladser. Men hvis den betydelige vækst i optaget, der har været fx på KU, bare fortsætter, så vil vi se, at der ikke er grundlag for levedygtige uddannelser i hele landet, når vi samtidig har faldende ungdomsårgange.«

Men gør det indtryk, når KU melder ud, at det som følge af jeres aftale er mindre sandsynligt, at man vil oprette uddannelser til gavn for det danske samfund?

»Man vil skulle tilpasse sig andre steder, men der er ikke noget, der forhindrer det. Vi har mere end 900 uddannelsestilbud på universitetsområdet, og i 2019 optog Københavns Universitet flere end 12.500 studerende på bachelor- og kandidatuddannelser. Nu skal alle indstille sig på en tid, hvor færre unge vil søge videregående uddannelser, fordi ungdomsårgangene falder. Det vil være en præmis i en årrække.«

Har endnu ikke hørt godt modargument

Hvad tænker du om de studenterprotester, der er vokset frem på det seneste? Jeg ved, du har haft et møde med nogle repræsentanter.

»Jeg lytter til deres argumenter og synspunkter. Men jeg har endnu ikke mødt det reelt gode alternativ til at undgå yderligere centralisering og lukninger af uddannelser rundt omkring i landet. Det er simpelthen ikke nok kun at lave et højere taxameter uden for de store byer. Det løser ikke problemet.«

LÆS OGSÅ: »Så flyt dog selv!« Studerende protesterede mod udflytning over hele landet

En præmis for aftalen er, at de unge er villige til at studere uden for de store byer. De unge bag de her protester bestrider, at det er tilfældet. Hvorfor tror du, det vil ske?

»De tidligere erfaringer med dimensionering af uddannelser viser jo, at der er en stærk trang blandt unge til at få en uddannelse, og dygtige studenter lader ikke være med at tage en uddannelse, fordi der er færre pladser. Så søger de en anden uddannelse. Det er det, vi vil se.«

Seneste