Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Coronavirus

Udvekslingsstuderende kræver lejekontrakter ophævet

Husleje — Flere udvekslingsstuderende, der har lejet værelser gennem Københavns Universitets boligfond, men er rejst hjem på grund af coronakrisen, vil have fonden til at ophæve deres lejekontrakter. Fonden afviser, at de studerende har en sag.

Udenlandske studerende, der på grund af coronavirus er rejst hjem fra deres ophold på Københavns Universitet, har ikke bare mistet flere måneders oplevelser i et andet land. Mange sidder nu også med dobbelt husleje, fordi de stadig betaler for deres værelser og lejligheder i Danmark.

En af dem, der ikke kan komme ud af sin danske lejekontrakt, er australske Alessia Jeffery.

Hun boede på kollegiet Sølvgade Kaserne (eller BaseCamp), hvor hun havde lejet et værelse gennem Københavns Universitets Boligfond, og nu hænger hun på huslejen til og med juli, selv om hun rejste hjem til Sydney allerede i marts. Det vil sige, at hun over flere måneder skal betale for et værelse i Danmark, mens hun befinder sig på den anden side af kloden.

Det samme gælder en lang række andre udvekslingsstuderende, der har lejet værelser gennem Københavns Universitets Boligfond, men siden er vendt tilbage til deres hjemlande.

Faktisk har Alessia Jeffery, der studerer journalistik og jura, valgt ikke at betale husleje for april.

SKRIV DIG OP TIL UNIAVISENS NYHEDSBREV HER

I stedet har hun i en mailkorrespondance med boligfonden argumenteret for, at der enten er tale om bristede forudsætninger eller force majeure, og at hun derfor ikke længere bør være bundet af sin kontrakt. Indtil videre har hun ikke haft held med at overbevise fonden, som juridisk fungerer uafhængigt af selve universitetet.

»Det er ret frustrerende, men jeg vidste, at det her ville ske, da jeg tog hjem,« siger Alessia Jeffery.

Sammen med en række øvrige udvekslingsstuderende har hun samlet sig i Facebook-gruppen UCHF Tenant Organisation, der i skrivende stund har 682 medlemmer. Her deler de studerende deres erfaringer og har senest lavet en underskriftindsamling, som de har sendt til Københavns Universitets Boligfond.

LÆS OGSÅ: På udveksling i en coronatid

De har tre krav: For det første skal studerende, der er rejst hjem, have deres lejekontrakter annulleret, så de ikke skal betale husleje for værelser, de ikke bruger. Her peger de studerende på force majeure, et juridisk princip, der kan fritage en part fra sit ansvar, hvis en uforudsigelig, udefrakommende begivenhed forhindrer den pågældende i at opfylde det.

Det er ret frustrerende, men jeg vidste, at det her ville ske, da jeg tog hjem

Alessia Jeffery, udvekslingsstuderende, journalitisk og jura

For det andet kræver de, at studerende, der er blevet i Danmark får nedsat deres husleje, blandt andet fordi deres adgang til boligernes fællesarealer i nogle tilfælde er blevet begrænset.

Og i et tredje punkt argumenter de studerende for, at de skal have mulighed for at betale en del af deres husleje med midler fra deres indbetalte depositum, fordi coronakrisen presser mange af dem økonomisk.

Alessia Jeffery nævner, at der er stor forskel på, hvilken situation de udvekslingsstuderende står i. Nogle er blevet kaldt hjem af deres regering eller deres universitet, andre har valgt at tage hjem af egen drift, og en tredje gruppe har valgt at blive i København.

Fælles for dem alle er dog, at deres udvekslingsophold i en eller anden grad er forlist, mens de fortsat skal betale husleje.

Boligfond vil ikke imødekomme krav

Imens har Københavns Universitets Boligfond i flere omgange hævdet, at de studerende er forpligtede til at betale den resterende husleje, uanset hvor de befinder sig i verden. Sådan lød det allerede den 12. marts:

»Vi har fået mange henvendelser om, hvad der sker, hvis dit universitet eller din regering beslutter sig for at kalde dig tilbage til dit hjemland. Vær opmærksom på, at alle kontraktlige forpligtelser stadig gælder i dette tilfælde. Studerende kan stadig ikke afbryde deres lejekontrakt før kontraktens slutdato, hvilket er i overensstemmelse med den danske lejelov,« skrev Søren Peter Hvidegaard Jensen, direktør i boligfonden, i dokumentet.

LÆS OGSÅ: Studerende og mor: Fjernundervisning har slet ikke været en mulighed

Det var et budskab, som direktøren gentog i endnu en henvendelse til lejerne den 8. april, og senere på måneden afviste han de studerendes krav i et mailsvar, efter at de havde afleveret deres indsamlede underskrifter.

I en mail til Uniavisen skriver Søren Peter Hvidegaard Jensen, at 156 lejere indtil videre har afleveret nøglen og er flyttet før kontraktperiodens udløb. Han kan endnu ikke oplyse, hvor mange der kræver deres kontrakter ophævet:

»Vi har været i dialog med et antal, men ikke alle,« skriver han.

I de tilfælde vil fonden tilbageholde det depositum, som lejerne indbetalte, før de flyttede ind, og søge det resterende beløb inddrevet.

Min umiddelbare bedømmelse er, at de formentlig er bundet af lejekontrakten og må betale leje indtil kontraktens ophør

Jan-Schøtt Petersen, formand, Danske BOLIGadvokater

Søren Peter Hvidegaard Jensen skriver, at fonden har konsulteret deres advokat for at sikre sig, at de håndterer sagen korrekt, og han afviser, at man kan tale om force majeure, som de studerende hævder. Derfor er de studerende »pligtige til at betale lejen«.

»Den aktuelle situation anses for lejeren som en forsikringsbegivenhed, hvor lejen formentlig kan dækkes af for eksempel en rejseforsikring. Det afhænger dog af, om man har tegnet en forsikring og af dækningen.«

Han tilføjer, at fonden har et såkaldt shortening offer, der gør det muligt for studerende at komme ud af deres kontrakt før tid, hvis det ellers er muligt at afsætte værelset til en ny lejer. Dette shortening offer var suspenderet i den første del af coronakrisen, men trådte i kraft igen den 16. april.

Boligadvokat afviser force majeure

Langtfra alle studerende har tegnet en rejseforsikring. I en afstemning på Facebook-gruppen UCHF Tenant Organisation, oprettet den 12. april, har omkring halvdelen af de over 130 respondenter svaret, at de ikke har en rejseforsikring, mens yderligere 42 har svaret, at de ikke er dækket under coronakrisen.

I stedet har de studerende altså valgt at kræve deres kontrakter ophævet. Ifølge advokat Jan-Schøtt Petersen, der er formand for Danske Boligadvokater, er det imidlertid tvivlsomt, om den force majeure-bestemmelse, som de studerende støtter sig til, kan komme i brug i sagen.

LÆS OGSÅ: KU’s boligfond indrømmer: Tilbagebetaler ulovligt opkrævede gebyrer

»Min umiddelbare bedømmelse er, at de formentlig er bundet af lejekontrakten og må betale leje indtil kontraktens ophør,« siger Jan Schøtt-Petersen.

Hvis man skulle tale om force majeure, ville det kræve en situation, hvor udlejer ikke kan stille lejemålet til rådighed, fordi en offentlig myndighed forbyder brugen af den, siger han. Det er en regel, der findes i lejelovens paragraf 16.

De udvekslingsstuderende rejser dog ikke hjem, fordi de ikke må eller kan benytte lejemålet.

»I princippet kunne de studerende jo blive boende, hvis man ser lidt kynisk på det. De er forhindret i at gennemføre deres studieophold på normal vis, men ikke i at blive boende i deres lejlighed. Derfor foreligger der efter min opfattelse ikke force majeure,« siger Jan-Schøtt Petersen.

Den aktuelle situation anses for lejeren som en forsikringsbegivenhed

Søren Peter Hvidegaard Jensen, direktør, Housing Foundation

Boligadvokaten siger, at de studerende i stedet bør undersøge, om man kan tale om bristede forudsætninger – og om udlejer bærer ansvaret for dem – ligesom han nævner aftalelovens paragraf 36, der siger, at en aftale kan ændres eller tilsidesættes helt eller delvist, hvis det vil være urimeligt eller i strid med redelig handlemåde at gøre den gældende.

»Det er en vurdering, hvor det i sidste ende er op til domstolene, om man synes, det er rimeligt,« siger Jan Schøtt-Pedersen.

Ifølge Københavns Universitets Boligfonds direktør, Søren Peter Hvidegaard Jensen, er det heller »ikke korrekt« at tale om bristede forudsætninger.

I Australien venter Alessia Jeffery nu på at få at vide, hvor meget af sit depositum hun kan få tilbage. Så længe hun ikke betaler husleje, er det tvivlsomt, om hun kan se frem til at se hele beløbet igen.

Imens anbefaler en administrator i lejernes facebookgruppe, at de studerende betaler deres husleje til tiden. Håbet er, skriver hun, at de vil få beløbet tilbage på et senere tidspunkt, hvis de har held med at få indfriet deres krav.

Under alle omstændigheder trækker det op til et juridisk opgør mellem de studerende og Københavns Universitets Boligfond.

Seneste