Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Praksisudvalg frikender Marianne Stidsen for plagiat

Frifundet — Praksisudvalget på Københavns Universitet, der håndterer sager om tvivlsom forskningspraksis, vurderer, at den tidligere lektor på Københavns Universitet Marianne Stidsen ikke har plagieret i sin doktorafhandling.

Artiklen er opdateret 10. oktober med reaktion fra Det Humanistiske Fakultet.

»Det er en ideologisk betinget klapjagt.«

Sådan lød det fra dr.phil. og daværende lektor i nordisk litteratur på Københavns Universitetet, medlem af Det Danske Akademi og ivrig debattør Marianne Stidsen, da bedømmelsesudvalget ved hendes disputats besluttede at foretage en plagiatkontrol af doktorafhandlingen fra 2015.

Den beslutning blev truffet i slutningen af oktober 2021 som konsekvens af flere beskyldninger om plagiat i to debatbøger. Under en måned efter beslutningen om plagiatkontrol opsagde Stidsen sin stilling på Københavns Universitet efter 25 år. Imens levede sagen videre i praksisudvalget, der håndterer sager om tvivlsom forskningspraksis.

LÆS OGSÅ: Mariannes Stidsen – det sidste interview

Nu er udvalgets vurdering faldet og underskrevet, og det er en lettet Marianne Stidsen, der netop har læst Praksisudvalgets hovedkonklusion:

»Praksisudvalget finder ikke, at der i Marianne Stidsens disputats Den ny mimesis – Virkelighedstolkningen i dansk og nordisk litteratur efter Anden Verdenskrig forekommer eksempler på videnskabelig uredelighed i form af plagiering, således som dette begreb forstås ifølge fast praksis fra NVU (Nævnet for Videnskabelig Uredelighed, red.),« læser Stidsen op.

Vurderingen er ikke offentliggjort, da der er tale om en personalesag. Den er dog blevet sendt videre til både Det Humanistiske Fakultet og sagens hovedperson. Det er derfor Stidsen selv, der har valgt at stå frem med Praksisudvalgets vurdering.

»Som jeg har sagt gentagne gange, var det forventeligt. Men derfor er jeg alligevel glad for at der er blevet lavet et utrolig godt og grundigt stykke arbejde,« siger hun på en telefonforbindelse fra Sverige.

Plagiat eller parafrase

Plagiatkontrollen kom på baggrund af flere beskyldninger i Information om decideret afskrivning af leksika og journalistiske artikler i debatbogen Køn og identitet. Et spadestik dybere og en forskningsbog fra 2019. Det fik Det Humanistiske Fakultet til at indlede en elektronisk plagiatkontrol af hendes doktorafhandling.

Ifølge den tidligere lektor på Københavns Universitet viste den elektroniske plagiatkontrol et tekstsammenfald på fem procent. Det fortalte hun i et oplæg til en høring på Christiansborg den 3. marts arrangeret af Liberal Alliances forskningsordfører, Henrik Dahl, og Dansk Folkepartis formand, Morten Messerschmidt.

Selv mener hun ikke, at der er tale om plagiat, men parafrase. Til Information har hun tidligere udtalt, at hun frygter, at »debatten fremover kommer til at handle om kommaer og gåseøjne.«

Dekan på Det Humanistiske Fakultet, Kirsten Busch Nielsen, ønsker ikke at give interview, men vi har fået en kort skriftlig udtalelse. Den ser således ud:

Det Humanistiske Fakultet bekræfter over for Uniavisen Marianne Stidsens udlægning, og fortæller, at Akademisk Råd ikke kommer til at gøre yderligere. Dekan Kirsten Busch Nielsen har ikke ønsket at kommentere sagen yderligere.

Seneste