Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Uddannelse

Regeringen vil styre vores uddannelser endnu mere

Klumme — Forhåbentlig vil partierne uden for regeringen presse på i forhandlingerne, så de fortsatte besparelser på uddannelse bliver taget af bordet.

PÅ SAMME MÅDE som det ikke er nogen nyhed, at medierne i disse tider skriver om boligmangel i studiebyerne, så er der heller ikke meget nyhed over, at finanslovsforslaget for 2019 fortsat indeholder nedskæringer på uddannelsesområdet. Men det gør det ikke mindre vigtigt at skrive om! Især set i lyset af, at finanslovsforslaget for 2019 også yderligere indeholder forslag om endnu mere styring fra ministeriets side. Derfor er det nu endnu vigtigere, at vi som studerende bliver ved med at kæmpe mod nedskæringerne og ministeriel styring sammen med resten af hele uddannelsessektoren.

REGERINGEN VIL FORTSÆTTE med de årlige to procents besparelser (også kendt som grønthøsteren) de næste tre år frem til 2021. Fra 2022 vil to procents besparelserne fortsætte, men regeringen lover, at pengene bliver på området i en form for pulje, hvor regeringen hvert år kan tage stilling til, hvor i uddannelsessektoren det bløder mest. Det betyder de facto, at KU og alle andre uddannelsesinstitutioner bliver nødt til fortsat efter 2022 at budgettere med de årlige to procents besparelser fordi ingen kan være sikker på, hvor regeringen vil fordele pengene hen.

DETTE ER ENDNU et eksempel på, hvordan håndteringen og styringen af vores hverdag som studerende bliver taget ud af vores og universitetets hænder og placeret inde i uddannelses- og forskningsministeriet. Finanslovsforslaget indeholder nu ikke blot en fortsættelse af to procents besparelserne, men også en øget ministeriel styring. Det kommer til at gå ud over uddannelseskvaliteten, forskningen, og det kommer til at ramme hårdt på Danmarks fremtid.

Vi som studerende er blevet så vant til at leve i en hverdag præget af nedskæringer, at man helt kan glemme, hvordan en hverdag med uddannelseskvalitet i fokus kan være!
***

SIDEN NEDSKÆRINGERNE på vores område begyndte, har vi kunnet mærke det som studerende. På Sociologi havde man øvelsestimer, feedback og vejledning inden nedskæringerne kom. Noget, som de studerende i fagrådet havde arbejdet for at få indført for at hæve kvaliteten af deres uddannelse. Men på grund af nedskæringerne er det alt sammen blevet fjernet, fordi der ikke er råd.

DET ER VIST ikke nogen overdrivelse at sige, at humaniora bløder. Fakultetet har været hårdt ramt af både nedskæringer og dimensioneringer. Forleden fortalte en ven fra humaniora, at det først er når man kommer væk fra humaniora og oplever, hvordan det kan være andre steder, at det går op for en, hvor slemt det i virkeligheden står til. Vi som studerende er blevet så vant til at leve i en hverdag præget af nedskæringer, at man helt kan glemme, hvordan en hverdag med uddannelseskvalitet i fokus kan være!

DET SKRÆMMER MIG dybt. Hverdagen på Sociologi og humaniora såvel som resten af universitetet er ikke noget politikerne kender til, den er noget vi kender til. Det er på tide, at politikerne får øjnene op for, hvilke enorme konsekvenser nedskæringerne har haft samt hvilke konsekvenser fortsættelsen af nedskæringerne kombineret med øget ministeriel styring kommer til at få.

MIT HÅB ER, at det er gået op for partierne uden for regeringen, så de forhåbentligt vil presse på i de kommende finanslovsforhandlinger for reelt at fjerne besparelserne på uddannelsesområdet og droppe en øget ministeriel styring.

Seneste