Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

S: Intentionen er mere medbestemmelse

MEDBESTEMMELSE - Kirsten Brosbøl, forskningsordfører for Socialdemokraterne, lover at holde øje med, om ændringen af universitetsloven fører til øget medbestemmelse til de ansatte og studerende på landets universiteter.

Socialdemokraternes forskningsordfører Kirsten Brosbøl, der var med til at forhandle den reviderede universitetslov på plads, slår fast, at intentionen med loven er, at medarbejderne og de studerende skal have en langt højere grad af medbestemmelse end i dag.

Hun opfordrer kritikerne til at læse bemærkningerne til lovteksten grundigt. Heraf fremgår det ifølge Kirsten Brosbøl, at forligspartierne har ladet sig inspirere af det engelske begreb ’shared governance’, hvilket betyder, at der ikke nødvendigvis eksisterer et modsætningsforhold mellem på den ene side at have en enstrenget ledelse og på den anden side at give medbestemmelse til medarbejdere og studerende.

»Vi bevarer den enstrengede ledelse, så lederen har ret til at træffe vanskelige beslutninger i forhold til omprioriteringer og økonomi, men samtidig skal der være en samarbejdsform, hvor de ansatte og studerende bliver inddraget langt mere i beslutninger, der har med planlægning af uddannelser, forskningsaktiviteter og strategi at gøre. De får ingen vetoret, men man skal være fælles om at bestemme,« siger hun.

Kirsten Brosbøl lover samtidig, at hun vil følge processen med at implementere loven på universiteterne tæt.

Det er ikke et lovkrav, at der skal oprettes institutråd, men Uddannelsesministeriet skal sikre, at det enkelte universitets vedtægter lever op til intentionerne med loven.

clba@adm.ku.dk

Seneste