Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Campus

Sådan forbereder tutorerne sig på at møde de nye studerende

Studiestart — Nogle har været i gang siden før jul, og nu kan de snart ikke vente længere på at byde de nye studerende velkommen. Vi har talt med seks tutorer fra forskellige egne af Københavns Universitet om, hvordan de forbereder sig på at modtage russerne efter sommerferien.

Når man begynder på Københavns Universitet, kan man forvente et edderspændt tutorhold, der står klar til at byde hjertelig velkommen. Hvad mange ikke ved er, at tutorerne lægger flere måneders slid og slæb i at arrangere den bedste studiestart for de nye. Men hvad går arbejdet egentlig ud på, og hvad kan man som ny studerende forvente, når man deltager i sådan en introuge?

Uniavisen har talt med tutorer fra Københavns Universitets forskellige fag og fakulteter, og de giver her et indblik i, hvad det vil sige at være tutor og planlægge et rusforløb.

Statskundskab og Samfundsfag

Institut for Statskundskab dækker over både Statskundskab og Samfundsfag, og de nye studerende på begge fag har introforløb sammen. Og her vinder Statskundskab og Samfundsfag altså prisen for største tutorgruppe: 120 tutorer (!) tager imod cirka 350 nye studerende i slut august.

Den store tutorgruppe mødtes allerede første gang i februar og var på ryste-sammen-hyttetur i Gørløse i marts. Her lå en del af forberedelserne til studiestartsforløbet i at reflektere over ens egen studiestart som en del af en ‘tutorworkshop’ arrangeret af Studievejledningen på instituttet:

I ægte Mads og Monopolet-stil diskuterede vi, hvilke dilemmaer man kan møde som tutor, og vi blev derfor klædt rigtig godt på til tutorrollen og arbejdet

Ida Holm Sørensen, tutor

»Vi skulle reflektere over de gode ting ved vores studiestart, hvad der var svært ved at starte, og så blev det sat i relation til, hvordan vi som tutorer kan gøre vores allerbedste for at støtte de nye studerende i deres studiestart. I ægte Mads og Monopolet-stil diskuterede vi, hvilke dilemmaer man kan møde som tutor, og vi blev derfor klædt rigtig godt på til tutorrollen og arbejdet,« fortæller Ida Holm Sørensen, der i år er tutor for anden gang.

Introforløbene og tutorarbejdet er struktureret forskelligt alt afhængigt af institut og fakultet. På Institut for Statskundskab er en lille gruppe koordinatorer for introforløbet, og deres arbejde begyndte allerede december 2018. Her mødtes de med instituttets ledelse for at sætte rammerne for introforløbet.

Hvordan er arbejdsbyrden fordelt?

»De nye studerende inddeles på otte stamhold, og hvert stamhold bliver så tilknyttet et tutorhold bestående af cirka 15 tutorer. På stamholdene står tutorerne for at pynte de nye studerendes klasselokaler, hvor de holder til i introugen, og de forbereder nogle af alle de sjove aktiviteter, som de nye studerende skal opleve,« siger Ida Holm Sørensen. Hun er også koordinator.

Fest - Martin, Signe, Valdemar og Ida (yderst til venstre) til overdragelsesmiddag med Full Moon Party-tema, hvor Kontaktudvalget for 2018 gav stafetten videre til det nye Kontaktudvalg, som planlægger introforløbet i 2019.
billede: Privat
Galla - Til julegalla på Statskundskab og Samfundsfag. Julegalla er en gammel tradition som runder efterårssemesteret af, og hvor alle stamhold spiser sammen, danser lanciers og fester, inden man går på juleferie.
billede: Privat

Hver tutor er desuden med i to-tre underudvalg, som står for rigtig meget af planlægningen. Der er eksempelvis et madudvalg, som sørger for at bestille frokost til introugen, og et udvalg, der planlægger aktiviteterne til det traditionsrige Politiske Spil, som de nye studerende skal dyste i under introugen.

Ida Holm Sørensen vil dog ikke afsløre særlig meget af det, man som ny statskundskabsstuderende kan opleve i sin studiestart – der er mange traditioner, som er hemmelige, så det er sjovest for de nye.

»Jeg kan dog godt løfte sløret for, at vi har nogle sange, som vi er glade for at synge, har nogle sagnomspundne historier om de første stud.scient.pol’er og introducerer de nye til CSS’ mysterier og hemmelige gange,« siger Ida Holm Sørensen.

Hvad er det fede ved at være tutor?

»Det er mega fedt at lære nogle andre studerende at kende på tværs af stamhold og årgange. Derudover er det en rigtig fed og stor oplevelse at være med til at stable et projekt på benene. Det kræver rigtig meget tid og energi, men når man ser alt det hårde arbejde kulminere med en fantastisk introuge og en masse glade nye studerende, så er det, som om at tingene går op i en højere enhed.«

Forhistorisk arkæologi

Amanda Blankensteiner har netop afsluttet sit fjerde semester på sin bacheloruddannelse, og begynder man på Filologi, Forhistorisk- eller Klassisk Arkæologi – de tre fag holder introuge og rustur sammen – efter sommer, så er man garanteret at støde på hende. Amanda er nemlig tutor for anden gang og har, sammen med resten af fagtutorerne på Forhistorisk Arkæologi, knoklet for at stable et introforløb på benene siden start-maj.

Hvordan forbereder I jer på studiestarten?

»Vi havde en række møder i juni, hvor mange drejede sig om at få aftaler i hus. Så holder vi fri hele juli, og så har vi allerede aftalt et par møder i august, som alle er opklarende, samt progressive: at få købt diverse materialer ind, få fuldkommen styr på introugen, samt rustur og endelig deltagelsen i diverse obligatoriske dage, såsom førstehjælpskursus og tutoruddannelsesdag,« siger Amanda Blankensteiner.

De får jord under neglene og fortiden i hænderne, når vi besøger en vaskeægte udgravning

Amanda Blankensteiner, tutor

På Forhistorisk Arkæologi får tutorerne typisk uddelt individuelle lavpraktiske arbejdsopgaver. Amanda Blankensteiner står for eksempel blandt andet for bestilling af bus til rusturen (det skal jo også gøres, og det skal typisk gøres i god tid!), leje af den ene kantine på Søndre Campus og kaffebaren Mødestedet, som skal bruges i introugen, samt bestilling af alkohol til rusturen.

Kan du afsløre, hvad de nye studerende på dit fag kan glæde sig til at opleve i
studiestarten?

»De kommer tæt på nogle af Københavns smukkeste museer, får jord under neglene og fortiden i hænderne, når vi besøger en vaskeægte udgravning, kommer bag scenen i Arkæologisk Værksted, møder deres kommende undervisere og medstuderende og endelig: Deltager i et eventyr af en rustur, hvor vi garanterer, at det historiske er i sat i højsædet.«

Historie

Også som en del af SAXO-instituttet er et af de helt store fag på Det Humanistiske Fakultet: Historie. Her er de 16 tutorer klar til at tage imod de nye studerende (tre såkaldte SAXO-tutorer og 13 fagtutorer). I år er Maria Greibe en af dem.

Hvorfor har du meldt dig som tutor?

»I tutorjobbet har man virkelig mulighed for at gøre en stor forskel og en kæmpe indsats, som i sidste ende kan påvirke den nye studerendes mulighed og lyst til at blive på uddannelsen – og den opgave synes jeg, de dedikerede tutorer løfter rigtig flot,« siger Maria Greibe.

Når alt det praktiske er velstruktureret, kan der bruges endnu mere tid og energi på det, som studiestarten egentlig handler om: de nye studerende.
Maria Greibe, tutor på Historie

På Historie er tutorarbejdet begyndt allerede i april: »Der er mange ting, der skal gå op i en højere enhed. Når alt det praktiske er velforberedt og velstruktureret, kan der bruges endnu mere tid, energi, opmærksom og overskud til det, som studiestarten egentlig handler om: de nye studerende.«

Teater- og Performancestudier

Fra historie og arkæologi til teaterteori: På Institut for Kunst og Kulturvidenskab er tutorerne fra Teater og Performancestudier også ved at gøre sig klar til at tage imod nye studerende. Her består tutorholdet af fire hovedtutorer, der står for alt det praktiske, administrative og økonomiske, og syv hjælpetutorer, der hjælper med at afvikle rusugerne. En af dem er Amanda Højbjerg Jacobsen, der går på tredje semester af sin bachelor og er tutor for første gang i år.

Ligesom deres medtutorer på Det Humanistiske Fakultet har teatertutorerne været i gang med tutorarbejdet siden det sene forår. I maj lavede de blandt andet aftaler med de undervisere og alumner, der kommer i introugen og giver oplæg for de nye studerende.

»Vi har bestræbt os på at nå at lave mest muligt i maj og juni måned. Det inkluderer bestilling af hytte til rustur (…) vi har lavet rusmappe med informationer til de nye studerende, der kan findes på kunet.ku.dk,« siger Amanda Højbjerg Jacobsen.

Har I nogle traditioner på dit fag, som tutorerne viderebringer?

»Vi har tradition for, at de nye studerende står for årets julerevy, der som regel består af sketches med parodier af personer og situationer fra studiet. Det er altid sjovt, fordi studiet er så småt, at vi næsten alle sammen kender hinanden på årgangene og derfor kan lave referencer, som de fleste forstår,« siger Amanda Højbjerg Jacobsen.

Der er dog flere traditioner, som hun ikke kan afsløre – som kun studerende på Teater- og Performancestudier kender til.

Teologi

Det Teologiske Fakultet er hjemsted for et enkelt fag, surprise: Teologi. Begynder man på teologistudiet efter sommerferien, vil der stå 20 glade tutorer klar til at tage imod én i introugen. En af dem er Carina Meier, som er tutor for første gang. Sidste år var hun selv rus, og oplevelsen af at starte et helt nyt og stort sted ligger derfor helt friskt i hukommelsen.

»Studiestarten er for mange virkelig nervepirrende, og som jeg selv erfarede sidste år, er det virkelig rart, at der står en flok søde mennesker og et godt introprogram klar til at fjerne den værste nervøsitet. Min største motivation er klart at give de nye studerende en lige så god studiestart, som jeg selv fik,« siger Carina Meier.

Ligesom deres naboer på Søndre Campus fra Historie har de teologiske tutorer været i gang med arbejdet siden april. Mest af knokleriet skete før sommerferien, og den endelige hånd på introprogrammet lægges sidst i sommerferien, når tutorerne mødes til en tutorweekend.

Og det er et træk, der går igen hos de fleste tutorgrupper på tværs af fakulteterne: At de skal rystes sammen på en hyttetur, så de i samlet venneflok er klar til at møde de nye studerende.

»Det er vigtigt, at tutorerne har et godt socialt fællesskab, så på de forskellige møder er der også sociale aktiviteter. Det sociale fællesskab i tutorordningen er også en god måde at lære studerende fra andre årgange at kende,« siger Carina Meier.

JURA

På Jura er der i år 54 tutorer og tre koordinatorer. Som på Statskundskab og Samfundsfag har studiestartskoordinatorerne været i gang nærmest siden det sene efterår. På Jura er selve tutorarbejdet fordelt over to forløb, der udspiller sig i henholdsvis foråret og august. Og apropos vigtigheden af et stærkt socialt tutorfællesskab, så består forårsforløbet typisk i at udsætte Jura-tutorerne for de samme sociale aktiviteter, russerne skal igennem, når de starter i august.

Vores filosofi er, at et godt socialt bånd styrker fagligheden og lysten til at begive sig i kast med jura

Louise Heidtmann, koordinator

»Forårsforløbet består af tre uddannelsesaftener, hvor vi gennemgår alt, som tutorerne skal vide i lidt grovere træk, og de mærker lidt på egen krop det, som de nye studerende også kommer til, navnlig at skulle opbygge nye relationer til andre gennem opgaver og teambuilding,« siger Louise Heidtmann, der er koordinator for introforløbet i år. Hun har selv været tutor to gange.

I august, som typisk er en travl måned i tutorland, skal de elementer, som er blevet gennemgået i foråret, konkret anvendes til at forberede introugen.

På Jura mener tutorerne, at et socialt studieliv styrker fagligheden, og derfor gør tutorerne en dyd ud af at ryste de nye studerende sammen. Fællesskabet hos tutorerne skal gerne afspejle, det studieliv, russerne har i vente:

»Det absolut bedste ved at være tutor er følelsen af, at man har givet en god oplevelse af, hvordan det er at starte på det juridiske fakultet, og måske har aflivet nogle fordomme om studiet på samme tid. Vores filosofi er, at et godt socialt bånd styrker fagligheden og lysten til at begive sig i kast med jura, og det er vores fornemmeste opgave at sørge for, at de nye studerende er godt rustet til begge,« siger Louise.

Leg - I forårsforløbet skulle et mindre tutorhold af 6-11 tutorer finde på og afprøve en leg, der kan bruges i studiestarten. Hvad legen går ud på, kan man selv få lov at gætte sig til...
billede: Instagramkonto Juratutor
Møde - 6. marts havde Juras 54 tutorer deres første møde, hvor de blev inddelt i teams.
billede: Instagramkonto Juratutor

Har I nogle bestemte traditioner på dit fag, som tutorerne sørger for at viderebringe hvert år?

»Den klassiske tradition er introsangen, som tutorerne står for at lave, men mange af elementerne fra studiestarten ser vi igen i ny og forbedret version,« siger Louise.

Men det er svært kun at vælge én ting, siger Louise, der dog fortæller, at Jura-tutorerne har haft et godt samarbejde med diverse studieorganisationer. Og så glæder alle 54 tutorer sig utroligt meget til at byde de nye velkommen.

»August kan nærmest kun gå for langsomt!«

Er du tutor fra Det Sundhedsvidenskabelige – eller Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet? Så vil Uniavisen meget gerne høre fra dig! Skriv til uni-avis@adm.ku.dk

Seneste