Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Campus

Uni-lingo: Din ordbog til Københavns Universitet

ABC - Hvad er egentlig forskellen på Studenterrådet, studienævnet og studenterforeningen? Hvor ligger Festsalen, Lindegården og Søndre Campus? Hvorfor kommer min underviser (ikke lærer) et kvarter for sent? Og hvad er den her immatrikalution, mine nye medstuderende (ikke klassekammerater) bliver ved med at tale om? (opdateret juli 2016)

Der er meget at lære, når man begynder på universitetet – heriblandt et helt nyt sprog, nemlig det, der tales af KU’s omkring 50.000 indbyggere. Vi forsøger at hjælpe dig med denne uni-lingoens A-Å.

A

Absalon: KU’s it-platform til uddannelse og læring. Det er her, du kan finde dokumenter til din undervisning, få information om dit kursus og alt sådan noget. Indtil for ganske nylig var Absalon hårdt kritiseret, ja, nogle kaldte det ligefrem en stående joke, men fra efterårssemestret 2016 har KU indført en helt ny platform. De kalder den dog stadig Absalon (hvorfor ændre et kært navn… eller, vi mener, et navn folk i hvert fald kan huske).
LÆS OGSÅ: Udskældt it-system Absalon får en overhaling

Adjungeret professor/lektor: En person på et højt fagligt niveau, som universitetet ønsker at tilknytte som forsker eller underviser i en længere periode.

Akademia: Betyder blot universitetsverden, men det lyder bedre – som Narnia, det fortryllede rige på den anden side af garderobeskabet. Akademia er et højpandet walk in closet.

Akademisk kvarter: Det akademiske kvarter gælder på nogle studier på KU. Find ud af, om det gælder hos dig – måske er der plads til et ekstra tryk på snooze.

Akademisk Råd: Der er et akademisk råd på hvert fakultet, som rådgiver dekanen om bevillinger, forskning, uddannelse og strategi. Rådene udtaler sig også om akademiske forhold af væsentlig betydning for fakultetets virksomhed. Hvis man drømmer om at stige i forskergraderne, er rådene yderst relevante. Det er nemlig de akademiske råd, der står for at tildele ph.d.- og doktorgrader og indstille personer til de bedømmelsesudvalg, der ansætter lektorer og professorer. De akademiske råd består af studerende og VIP’er (videnskabeligt personale), og så er der minimum to TAP’er (teksnisk administrativt personale) som observatører. De studerende vælges for ét år, mens VIP’er og TAP’er er på valg hvert tredje år.

Akapyk: Akademisk volapyk. Selv om du har fundet på noget klogt, så sig det enkelt. Altid! Når Uniavisens redaktionssekretær for eksempel læser sine egne opgaver fra det første år på Litteraturvidenskab, kan hun ikke forstå, hvad hun har skrevet.

Selv om du har fundet på noget klogt, så sig det enkelt. Altid!

Alumne: Bruges i universitetssammenhæng oftest om tidligere studerende. En alumne er dog også en beboer på et af de gamle studenterkollegier eller kostskoler.

A-vej: Ej at forveksle med A-bar. A-vej er fredagsbaren på Frederiksberg Campus, som ofte er blevet nævnt som en af KU’s bedste fredagsbarer. Fredagsbaren hedder A-vej, fordi den ligger på Acaciavej, og det er et rookie mistake at kalde den for A-bar. A-bar er noget helt andet, og der kommer du ikke, forresten.

B

Bachelorgrad: Sådan en opnår du, når du har fuldført og bestået tre års fuldtidsstudier ved universitetet. De fleste vælger herefter at begynde på en kandidatuddannelse. I modsætning til i andre lande er der i Danmark nemlig ikke særlig stor efterspørgsel efter bachelorer. Derfor har det været en politisk diskussion de seneste år, om man bør arbejde på at skabe et såkaldt bachelorarbejdsmarked, så færre får en kandidatuddannelse.

Bestyrelsen: Bestyrelsen er KU’s øverste myndighed med ansvar for budget, ansættelse af rektor og samlet strategi. Den har 11 medlemmer – fem fra KU og seks fra verden udenfor. De interne vælges af kollegaer eller medstuderende. TAP’erne (teknisk-administrativt personale) har én repræsentant i bestyrelsen, mens VIP’erne (videnskabeligt personale) og de studerende hver har to. TAP- og VIP-repræsentanter bliver valgt for fire år, mens de studerende bliver valgt for to.

BLUS: Organisation for lesbiske, bøsser, bi-, trans- og queerstuderende i Københavnsområdet.

Blokstruktur: Mens resten af KU tæller semestre, tæller SCIENCE ’blokke’. En blok består af otte ugers undervisning efterfulgt af én intens eksamensuge. Her er læseferie et fremmedord. Blokkens 10. uge kaldes mellemugen og er afsat til reeksaminer og billige charterrejser til Tenerife.

Borgerlige Studerende: Nyligt stiftet borgerlig-liberal studenterorganisation. Ikke at forveksle med Konservative Studerende. Borgerlige studerende vil især fokusere på at deltage i den uddannelsespolitiske debat på landsplan og vil som sådan ikke udfordre KU-kæmpen Studenterrådet.

C

Cand.: Forkortelse af det latinske ord for kandidat og titel, som de fleste gerne vil opnå ved at gå på KU, og som politikerne gerne ser opnået på normeret tid. En kandidatuddannelse er en toårig overbygning på en en bacheloruddannelse.

CIEL: CPH Innovation Entrepreneurship Lab er et samarbejde mellem CBS, DTU og KU, som hjælper studerende med iværksætterdrømme. Afholder faglige arrangementer, sommerskoler med mere. Tjek ciel-lab.dk.

City Campus: Dækker Center for Sundhed og Samfund (CSS), Øster Voldgade, Statens Naturhistoriske Museum m.m. og huser Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Det Juridiske Fakultet, Det Teologiske Fakultet og Fællesadministrationen samt dele af Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet. I starten af 2017 flytter teologerne og juristerne til det nybyggede KUA 3 på Søndre Campus.

Coelestem adspicit lucem: Over indgangen til hovedbygningen på Frue Plads troner en ørn over denne indskrift, der ordret betyder ‘den skuer det himmelske lys’. Det gør du også, omend måske drypvist, dine næste mange år som KU-borger.

CSS: Forkortelsen står for Center for Sundhed og Samfund, men det er der ingen, der kalder det. CSS bliver brugt som en stedbetegnelse for det gamle kommunehospital, hvor de samfundsvidenskabelige uddannelser har hjemme. På CSS i Øster Farimagsgade kan du blandt andet finde den populære café Kommunen og kælderbaren Jacques D.

I baren Jacques D citeres kloge hoveder på væggene, og så kan du få kaffe døgnet rundt.

D

Dekan: En administrativ leder af et fakultet. Refererer til rektor om fakultetets udvikling og økonomi. Har en pæn kappe på ved særlige lejligheder.

Dekanat: Et fakultet har et dekanat, som består af dekanen og flere prodekaner. Rimer på sultanat, men

DIAS: Digitalt arkiv for studenteropgaver. En opgavedatabase med beståede opgaver fra KU. Lad dig inspirere, men lad nu være med at skrive af.

Dimensionering: Også kendt som nedskæring, nedbarbering, regnearksbestemt-indskrænkning-af-dine-uddannelsesmuligheder. Med dimensioneringen sætter politikerne universiteterne til at skrumpe de uddannelser, der – ifølge beskæftigelsesstatistikker – producerer flest arbejdsløse kandidater.
LÆS OGSÅ: Så skulle du se hende den anden

Også på Uniavisen er vi blevet trætte af det lange og usexede ord “dimensionering”…
Djøffer: En stor del af de uddannede fra KU kan kalde sig djøffer. Udtrykket kommer af den faglig organisation Djøf, som organiserer jurister og jurastuderende samt erhvervsøkonomiske og samfundsvidenskabelige kandidater og studerende. Djøffer bliver ofte brugt som en skældsord – djøfferne er de kolde hænder, der bestemmer over de varme hænde. Der tales om djøfisering, som betyder, at jurister, økonomer og statskundskabere overtager ledelsesposter fra folk med en faglighed inden for et givent område, fx læger i hospitalssektoren.

Doktorgrad: Den højeste akademiske grad. Man kan blive doktor inden for diverse akademiske discipliner, ikke kun hvis man er doktormand, men faktisk er navnet meget passende, fordi en stor del doktorgrader opnås på det sundhedsvidenskabelige område, hvor mange læger bliver dr.med.

E

ECTS: European Credit Transfer System. Du kommer til at gå rigtig meget op i de famøse ECTS-point de kommende år, så du kan lige så godt vide, hvad det står for. ECTS er et fælles europæisk pointsystem, som måler arbejdsbyrden og ikke sværhedsgraden af et forløb på en uddannelsesinstitution. 60 ECTS-point svarer til et års fuldtidsstudier.

F

Fagråd: Der findes mere end 60 fagråd på KU, som hører under Studenterrådet. Fagrådene varierer i størrelse afhængigt af uddannelsen og består af studerende, som arbejder for at forbedre uddannelsen. Alle kan være en aktiv del af fagrådet på deres uddannelse, du skal blot dukke på til et fagrådsmøde. Fagrådene er et godt sted at starte, hvis du vil have indflydelse på din uddannelse, eller hvis du vil være studenterpolitisk aktiv.

Fakultet: Der er seks fakulteter på KU: Det Humanistiske Fakultet, Det Juridiske Fakultet, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og Det Teologiske Fakultet.

Fakultetsråd: Hvert fakultet har et råd, som hører under Studenterrådet, og som er en sammenslutning af fagrådene på det enkelte fakultet. Der er HUMrådet på Det Humanistiske Fakultet, SCIENCErådet på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, SUNDrådet på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Forenede Jurister på Det Juridiske Fakultet, SAMFrådet på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet og Teologisk Fagråd på Det Teologiske Fakultet. Fakultetsrådene står for at koordinere arbejdet fagrådene imellem og for kontakten til fakultetets ledelse. Fakultetsrådene diskuterer med og giver mandat til de indvalgte studerende i Akademisk Råd. Fakultetsrådene udpeger også nogle medlemmer i Studenterrådets bestyrelse.

Festsalen: KU’s sejeste crib med vægmalerier, bladguld, gobeliner og marmorstatuer. Kommer du til immatrikulation for at trykke næve med rektor, bliver du nok slået af Hogwarts-stemningen i den historiske sal ved Frue Plads i city. Festsalen danner den repræsentative ramme om store, tværgående arrangementer både internt og eksternt. Det er her, uni arranger partilederrunder under folketingsvalg og debatarrangementer med Angela Merkel-agtige statsledere (som for eksempel Angela Merkel).
LÆS OGSÅ: De 21 bedste citater fra Merkels besøg

Dette billede fra Festsalen er taget under et arrangement, hvor Studenterrådet sammen med flere hundrede studerende forsøgte at sætte fokus på kvalitet i uddannelse – derfor banneret.

Forårsfestival: Snøft! KU havde fået sin egen Roskilde. En dag i maj 2014 og 2015 omdannedes Nørre Campus til en festivalplads med et line-up af populære bands, gøgl med videnskab og sport. Successen var solid, når 15.000 ansatte og studerende på tværs af fag og rang rockede under bøgen. Men så kom Finansloven 2016 med massive besparelser på uni-områder – og Forårsfestivalen var det første, KU’s ledelse sparede væk. I 2016 arrangerede Studenterhuset en nedbarberet erstatningsfestival i og omkring cafeen på Købmagergade. Festivalens fremtid herefter er uvis.

Frederiksberg Campus: Campusområde, der primært er at finde i området ved Bülowsvej og Rolighedsvej på Frederiksberg. Den tidligere Landbohøjskole udgør en smuk og historisk ramme om denne campus, der huser dele af Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

Fremdriftsreformen: Fremdriftsreformen er den mest omfattende og omdiskuterede uddannelsespolitiske reform i årevis. Hovedformålet er at nedbringe studietiden, således at de studerende i højere grad end tidligere gennemfører på normeret tid. Reformen blev vedtaget i foråret 2013 af den tidligere regering, mens Morten Østergaard (R) var uddannelses- og forskningsminister. Alle partier på nær Enhedslisten stemte for reformen. Siden overtog partifællen Sofie Carsten Nielsen ministerposten, og hendes forsvar af reformen gjorde hende yderst upopulær blandt universitetsstuderende. Reformen er denne sommer blevet fuldt indfaset, men dele af den har et år på bagen, og problemerne har allerede hobet sig op. Mindre valgfrihed, tvangsmerit og en eksplosion i antallet af reeksamener er ifølge kritikerne tegn på, at reformen er ved at omdanne vores uddannelsessystem til en pølsefabrik. Den nuværende regering har rullet dele af reformen tilbage – herunder tvangstilmeldingen til eksamener. Til gengæld er der nu et krav om, at du SKAL bestå 45 ECTS-point om året – og at du maks må komme ét år bagud på hhv. bacheloren og kandidaten.
LÆS OGSÅ: Ét skridt frem og ti tilbage
LÆS OGSÅ: KU’s nye fremdriftsregler

Uniavisens forsidebillede i maj 2015, hvor det store tema var fremdriftsreformen – også kaldet “hurtig-ud-reformen”.

Frit Forum: Socialdemokratisk studenterorganisation, som er aktiv på universiteterne i både København, Aarhus, Roskilde, Odense og Aalborg.

G

Geologisk Museum: Der er gratis adgang på Geologisk Museum og flere andre af KU’s museer for studerende på KU. Se mere på: http://velkommen.ku.dk/besoeg/museer/

Grønland: Her er vi også. Københavns Universitet ligger mange steder udenfor København, blandt andet er der afdelinger i Hillerød og Helsingør, en skovskole i Nøddebo og så en forskningsstation på Grønland.

KU har en forskningsstation på Grønland. Den hedder Arktisk Station og ligger på sydkysten af øen Disko i det centrale Vestgrønland (69°15’N, 53°34’W)

H

HUM: Forkortelse for Humaniora eller Det Humanistiske Fakultet.

I

Immatrikulation: Begyndelsen på din akademiske karriere, som markeres i slutaugust med guldrandet festivitas i Festsalen med håndtryk fra rektor og efterfølgende hapsere på Frue Plads. Bagefter fortsætter festen arrangeret af Studenterrådet og Studenterhuset i Studenterhuset ved Rundetårn.

Innovation HUB: En rugekasse for entreprenante studerende på tværs af fag, der enten alene eller i grupper har en ide, der er egnet til at kommercialisere. Læs mere her.

Institut: En underafdeling af et fakultet. Eksempelvis består Det Samfundsvidenskabelige Fakultet af fem institutter: Antropologi, Psykologi, Statskundskab, Sociologi samt Økonomi. I alt er der 42 forskellige institutter på Københavns Universitet.

Institutråd: Hver institut har siden foråret 2013 haft et rådgivende organ, Institutrådet. Rådene skal ’sikre medbestemmelse og medinddragelse om instituttets forhold, herunder budget, strategi, fysiske rammer og studenterrelaterede emner’. Rådene blev etableret i foråret 2013, fordi universitetsloven af 2011 kræver medinddragelse på alle niveauer i administrationen – og der har været en del debat om rådenes reelle råderum. Interessen for at blive valgt ind i rådene er dog steget blandt de studerende. Rådene består af 6-12 medlemmer, herunder VIP’er (videnskabelige personale), TAP’er (teknisk administrativt personale) og studerende.

J

JUR: Forkortelse for Det Juridiske Fakultet.

K

Katalyst: Katalyst er et selvstændigt innovationsværksted for studerende ved de humanistiske uddannelser. Er du humanist med en iværksætter i maven, kan Katalyst meget vel være stedet at afprøve dine ideer. .

Katapult: Et væksthus for studerende på SCIENCE og SUND. Her kan du nørde iværksætteri og innovation med en naturvidenskabelig vinkel.

#kbhuni: Du vil som studerende på KU opleve sjove, festlige og hårde tider. Husk at dele dem med os på de sociale medier under hashtagget #kbhuni. Eller brug #ucph hvis du vil virke mere international.

Når vi er på Instagram, så bruger vi #kbhuni – gør du det samme, kommer dine billeder op på vores hjemmeside.

Konservative Studerende: Borgerlig studenterorganisation med en historisk tilknytning til Det Konservative Folkeparti.

KU: Københavns Universitet. Ikke Konservativ Ungdom.

KUA: Københavns Universitet Amager. KU’s Søndre Campus, beliggende ved Njalsgade på Amager. Huser Det Humanistiske Fakultet og en mindre del af Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet. I vinteren 2016-2017 flytter også Det Teologiske Fakultet og Det Juridiske Fakultet til Søndre Campus.

KUA 1, 2 og 3: KUA 1 og KUA 2 ligger side om side på Njalsgade skilt af Karen Blixens Vej. Den ældste del af KUA, kaldet gamle-KUA, stod færdig i 1979 og husede dengang størstedelen af KU’s humanistiske uddannelser. Det er den del af KUA, der nu er ved at blive ombygget til nye, fine KUA 3, og som forventes klar til indflytning i starten af 2017. KUA kan være lidt af en labyrint at finde rundt i, så hold godt øje med dine tutorer i introdagene!
LÆS OGSÅ: Se billederne af KUA’s nye universitetstorv

Kort over KUA 1, 2 og 3

KUB: Københavns Universitetsbibliotek (KUB) er en samlet betegnelse for bibliotekerne der betjener KU’s studerende og ansatte. Tjek kub.ku.dk.

Alumneforeningen Kubulus: Nuværende og tidligere studerende fra KU kan gratis blive medlem af denne forening, som har mere end 32.000 medlemmer. Foreningen afholder blandt andet den årlige Alumnernes Dag og faciliterer en mentorordning mellem nye og gamle studerende. Indtil man har færdiggjort mindst en bachelorgrad, er man juniormedlem. Foreningen skulle være et godt sted at udvide sit netværk og måske fremme karrieren.

KUnet: KU’s intranet – her får du adgang til mail, selvbetjening, studieordning, regler og nyheder.

L

Lektor: En lektor underviser og forsker på universitetet. Hvor meget lektoren gør af det ene og det andet skifter ofte fra sted til sted og ansættelse til ansættelse. Nogle er fastansatte, andre på en tidsbegrænset kontrakt. Lektoren vil typisk have en baggrund som ph.d. og derudover have samlet undervisningserfaring og videnskabelige erfaringer til sig gennem en stilling som adjunkt. Men ikke nødvendigvis. Der findes også eksterne lektorer, der er ansat på deltid. It’s complicated.

LÆS OGSÅ: Professoransættelser: Lektorernes stoledans

Læse: Punktum. Du læser ikke lektier længere. Du læser bare. Punktum.

Du læser ikke lektier længere. Du læser bare. Punktum.

M

Magister: Akademisk grad anvendt om en person med en kandidateksamen inden for humaniora eller naturvidenskab.

Medstuderende: Det er slut med de gode, gamle klassekammerater.

Mellemuge: Se Blokstruktur. SCIENCE’s ferie- og reeksaminsuger, der falder tre gange årligt.

Merit: Merit er betegnelsen for ‘godskrivning af allerede beståede eksaminer’. På almindelig dansk betyder det, at du kan få godkendt og overført fag eller kurser fra universitetsuddannelser, som du ikke har afsluttet. Senest har debatten raset om den såkaldte tvangmerit, hvor studerende meriteres for fag, de helst vil være fri for at få overført.
LÆS OGSÅ: Ditte fik tvangsmerit – bliver biolog med speciale i teatervidenskab

N

Normeret tid: Væn dig til det; at gennemføre på normeret tid er det nye sort på den uddannelsespolitiske dagsorden. Væk er de gode, gamle dage, hvor fleksibilitet og selvbestemmelse var en del af livet som universitetsstuderende. Nu skal du gerne gennemføre på normeret tid, hvilket betyder, at du skal tage 30 ECTS per semester (se også ECTS) – med mulighed for maksimalt ét års forsinkelse på hhv. bacheloren og kandidaten (hvilket

Nørre Campus: Nørre Campus huser store dele af Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Med Panum-bygningen kandiderer Nørre Campus til at have Københavns muligvis grimmeste bygning i sin fold. Til gengæld opvejes dette af den nye højteknologiske Mærsk-bygning, der med sin 75 meter rager godt op som sundhedsvidenskabeligt fyrtårn. Også på vej på Nørre Campus: Gigabyggeriet Niels Bohr Bygningen, hvis vartegn er en glasbro over Jagtvej.

Mærsk-bygningen, der er ved at blive bygget ved siden af Panum på Nørre Campus, forventes helt færdig i slutningen af 2016.

O

Orlov: Har du bestået første studieår på din bachelor, har du ret til et halvt års ubegrundet orlov. Orlov på kandidaten er blevet afskaffet helt i forbindelse med KU’s nye aftale om, hvordan fremdriftsreformen skal implementeres. Du har dog desuden ret til på kandidaten (og på bacheloren) ved værnepligt, FN-tjeneste, barsel, adoption, og du kan få dispensation til ekstra orlov, hvis du bliver syg.
LÆS OGSÅ: KU’s nye orlovsregler

P

Pensum: Et udvalg af tekster og materialer, der skal læses i forbindelse med alle dine universitetsfag. Find din samlede pensumliste på www.academicbooks.dk/pensumlister. Og forresten hedder det pensa i flertal – ikke pensummer!

Ph.d.: En treårig forskeruddannelse, som kan tages i forlængelse af din kandidatgrad. Just in case du ikke synes, at en femårig kandidatuddannelse lyder som lang tid.

Ph.d.-udvalg: Hvert fakultet har et ph.d.-udvalg, som blandt andet står for at godkende ph.d.-kurser og rådgive ph.d.-skolelederen om uddannelsens udformning. Ph.d.-udvalgene består af 4-14 medlemmer ligeligt fordelt mellem VIP’er (videnskabeligt personale) og ph.d.-studerende. VIP’erne vælges hvert tredje år, mens ph.d.-studerende er på valg hvert år. Der er normalt begrænset interesse blandt de studerende for at stille op.

Polit: En økonomistuderende på Københavns Universitet. Typisk en fnugfri skjorteklædt ung mand. Holder til på det gamle kommunehospital (se også CSS).

En økonomistuderende på Københavns Universitet. Typisk en fnugfri skjorteklædt ung mand.

Postdoc: Endnu en af de engelske stillingsbetegnelser, du skal vænne dig til i akademia. En postdoc betegner en midlertidig forskerstilling, som forudsætter en ph.d.-grad.

Prodekan: Prodekanen er en del af dekanatet på et fakultet og refererer til fakultetets dekan. Prodekaner har som oftest et ansvarsområde, for eksempel uddannelse, forskning eller omverdensrelationer.

Professor: En underviser og forsker af højeste rang. I 1800-tallet skulle professorer tiltales “Høj- og velbevårne”. Faktisk er titulaturet ikke officelt afskaffet, så prøv eventuelt at se, om det fænger hos din lokale professor.

Professor mso: Står for ‘professor med særlige opgaver’. Det lyder fornemt, men er faktisk en lille smule mindre fint end den almindelige professortitel, idet mso-udnævnelsen er tidsbegrænset og varer tre til otte år, hvorefter man ryger tilbage til at være lektor.

Projektorienteret tilvalg: Læs: praktik. Som studerende har du på de fleste studieordninger mulighed for at tage i praktik på en arbejdsplads som et led i uddannelsen. En lækker mulighed for at omdanne viden til praksis samt skabe sig et netværk. Eneste problem: En ny tolkning af reglerne har de sidste par år betydet, at KU-studerende ikke må modtage løn under projektorienterede forløb. Der er politisk flertal for at gøre noget ved problemet, men Venstre vil først forhandle om det til efteråret 2016. Indtil der er en løsning, må studerende i praktik knokle fuldtid på SU.
LÆS OGSÅ: Hver anden praktikant rammes af forbud mod praktikløn
LÆS OGSÅ: Praktikklemme løses først til efteråret.

Q

Quiz: Der skal quizzes, det er klart. Studenterhuset afholder fra tid til anden quiz for alle studerende – Uniavisen har også gæsteoptrådt som værter. Også fx Cafe Mødestedet på KUA er kendt for hede quizaftener. To hyggelige humanister tog den senere hele vejen til den store gevinst i ‘Hvem vil være millionær’. Er der ikke quiz i din fredagsbar, så arranger den selv.
LÆS OGSÅ: Alle elsker slumdog-millionærer

R

Ralfie: En selfie med rektor. Tages ofte af studerende ved Immatrikulationen.

Rektor: Rektor Ralf Hemmingsen varetager den øverste daglige ledelse sammen med prorektor for forskning og innovation Thomas Bjørnholm, prorektor for uddannelse Lykke Friis og universitetsdirektør Jesper Olesen. Ralf er professor i psykiatri og den første rektor, der er ansat af bestyrelsen og ikke valgt af universitetsbefolkningen. Han har været rektor siden 2005, og som leder for landets ældste fineste og ældste universitet har han både adgang til en rektorkæde, en kappe, årgangs-rhinskvin og en gage, der er højere end statsministerens. Han har også udsigt til at få malet sit portræt, når hans rektorperiode udløber i 2017.

Her ses rektor Ralf Hemmingsen holde tale i Festsalen ved årsfesten i 2013. Hatten i forgrunden tilhører H.M. Dronning Margrethe II.
REX: Onlinebibliotek for studerende ved Københavns Universitet. Her vil du med al sandsynlighed finde en stor del af dit elektroniske pensum.

Russer: Bare rolig, du har ikke ændret nationalitet efter studiestart. En russer er betegnelsen for en førsteårsstuderende på universitetet, så væn dig til din nye titel. Det er gennem årene blevet diskuteret, om den korrekte betegnelse er ‘russer’ eller blot ‘rus’ (sprognævnet anerkender begge). Ordet udspringer af det latinske udtryk ‘Depositurus’, som betegnede en person, der gennemgik optagelsesritualet ved universitetet.

S

SAMF: Det Samfundsvidenskabelige Fakultet.

SCIENCE: Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet – i daglig tale kaldet SCIENCE.

Senatet: Senatet er kort form for Den rådgivende Universitetsforsamling på Københavns Universitet. Her mødes udvalgte repræsentanter fra Akademisk Råd med universitetsledelsen for at komme med gode råd til rektor. Senatets møder er åbne for alle.

SMiK: Studentermenigheden i København. Folkekirkens tilbud til studerende – og ansatte – på Københavns Universitet og andre højere læreanstalter. SMiK tilbyder både individuelle samtaler med en studenterpræst og arrangerer sociale aktiviteter. De fleste aktiviteter er gratis og åbne for alle uanset studieretning eller tro – eller ikke-tro.

Studenterambassadøren: Yder juridisk vejledning for studerende i forhold og sager vedrørende studieforløbene. Kontoret blev oprettet i 2013 som en del af rektors handleplan efter Penkowa-skandalen. Mød studenterambassadøren – hun hedder Tina Kaare – her.
LÆS OGSÅ: Penkowa-sagen – det fulde overblik

Studenterforeningen: Studenterforeningen samler studerende på tværs af fakulteter til debatter, fester og kulturelle arrangementer. Et medlemskab koster 100 kroner om året. Læs mere på studenterforeningen.dk.

Studenterhuset: En selvstændig café under Københavns Universitet. Mange studenterforeninger holder til på førstesalen. Ligger i Købmagergade lige ved siden af Rundetårn. Her får du billige øl, gode musikoplevelser og månedlige loppemarkeder. Som skræddersyet til dit nye SU-budget.

På Studenterhuset kan du få en filterkaffe til 12 kroner.
Studenterrådet: Studenterrådet er en politisk organisation for studerende ved Københavns Universitet. Modsat de tre andre studenterorganisationer, Frit Forum, Konservative Studerende og Borgerlige Studerende, er Studenterrådet uafhængig af partipolitiske holdninger. Studenterrådet er repræsenteret i mere end 50 fagråd og varetager de studerendes interesser i alt fra uddannelses- til boligpolitik.

Studenterrådgivningen: Studenterrådgivningen er en forening, der yder social og psykologisk hjælp til studerende på videregående uddannelser. Studienævnsfejde: Dekan og studerende strides om valgfrihed

Studieordning: Som ny studerende er det en god idé at sætte sig ind sit studies studieordning. Studieordningen angiver, hvilke fag og eksamener du som studerende skal gennemføre. Samtidig er studieordningen også dit formelle regelsæt for fx eksamen og dispensationsmuligheder.

SU: Den er verdens højeste. Just saying. Måske skal du ud og demonstrere for den. Mange politikere synes, den er for generøs. Faktisk siger rygterne, at Christiansborg ganske snart vil afskaffe SU’en på kandidaten og erstatte den med et lån.

SUND: Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

Svensk nummerplade: Kunne du godt tænke dig at blive reduceret til en bogstav-og-tal-kode? This is your lucky day! På KU får du tildelt et alias bestående af tre bogstaver og tre tal – ligesom en svensk nummerplade. Din svenske nummerplade er dig. Du er din svenske nummerplade. Lær den udenad, sig den i søvne og brug den til at logge ind i KU’s jungle af it-systemer. Med venlig hilsen, xyz999.

Søndre Campus: Område på Amager, som huser Det Humanistiske Fakultet og en mindre del af det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet. I vinteren 2016-2017 flytter også Det Teologiske Fakultet og Det Juridiske Fakultet til Søndre Campus.

T

TAP: Teknisk administrativt personale kaldes på KU for TAP’er. Det er dem, der får tandhjulene til at dreje rundt i den store KU-maskine – på alle planer. TAP’er er alt fra rektor til dem, der tømmer skraldespandene. I 2015 uddelte Studenterrådet for første gang TAP-prisen.
LÆS OGSÅ: Årets uundværlige TAP’er blev hyldet på Totem-scenen

Taxameter: Prisen på dit hoved. Eller sagt med andre ord: det beløb, universitetet indkasserer fra staten, når du består et års eksamener. Beløbet runder 95.000 kroner, hvis du er fra SUND eller SCIENCE, og 45.000 kroner, hvis du er fra HUM eller SAMF.

Taxametersystemet er blevet kritiseret for at motivere universiteterne til at lukke flere ind og sænke niveauet for at få flere igennem, og flere partier – inklusiv nøgleindehaveren Venstre – pønser på at lave systemet om.
Tutor: En ældre studerende, der fungerer som vejleder for nye studerende. At være tutor på KU er en ædel disciplin. Så ædel, at der endda findes en tutorpris, som sidste år gik til tutorholdet på Idræt. Der er kamp om prisen, og du vil med garanti blive budt velkommen på studiet af en masse glade tutorer!

U

UCPH: Den officielle engelske forkortelse for University of Copenhagen.

#uddpol: Gør endelig brug af dette hashtag, når du på Twitter, Instagram eller andre sociale medier skal beklage dig over fremdriftsreformen eller anden uforståelig uddannelsespolitik.

KU’s prorektor Lykke Friis er yderst aktiv på de sociale medier, og hun bruger sine hashtags! #yeah
Underviser: Eller forelæser. Det hedder ALDRIG ‘lærer’ – det var noget, der hørte folkeskolen og gymnasiet til, nu går du på universitetet.

Det hedder ALDRIG ‘lærer’ – det var noget, der hørte folkeskolen og gymnasiet til

Uniavisen: Dit nye yndlingsmedie som KU-studerende, håber vi! Vi er Københavns Universitets kritiske avis, som udgives for studerende og ansatte – og alle andre, der vil læse med. Vi udkommer på nettet på både dansk og engelsk (Universitypost.dk) og seks gange årligt på papir. Vil du i kontakt med os, så skriv endelig til os på uni-avis@adm.ku.dk.

Universitetsbiblioteket: Ej at forveksle med fakultetsbibliotek. Universitetsbiblioteket i Fiolstræde ligner en gotisk katedral med hvælvede lofter og pulpiturer, og udseendet matches af den andægtige ro, man møder, når man træder indenfor. Den skyldes dog især, at biblioteket i dag fungerer som læseplads for ældre studerende, der skal færdiggøre deres speciale. Universitetsbiblioteket huser desuden Studenterambassadørens kontor.

Universitetsloven: I 2003 gennemførtes Universitetsloven, der erstattede universiteternes selvstyre med professionelle bestyrelser med eksternt flertal. Mange mener, at den var startskuddet til den politiske detailstyring, der er mundet ud i fx fremdriftsreform og dimensionering. Helge Sander var minister, og han lancerede i samme moment mottoet ‘fra forskning til faktura’. Alle ansatte, der har haft deres gang på universitetet i mange år, taler om et før og et efter. 2003 kan i den forbindelse betragtes som år nul. Universitetsloven er senest revideret 16. december 2014.

Universitetsparken: Park på Nørre Campus, hvor der i 2014 og 2015 år blev afholdt Forårsfestival.
LÆS OGSÅ: Vild Campus: De har plantet 10.000 vilde planter i Universitetsparken

Universitetsradioen: Universitetsradioen er KU’s egen radiokanal med mottoet: Høj faglighed, dyb undergrund. Tun in på frekvens 95,5 MHz, eller gå på opdagelse i radioens mange podcasts på universitetsradioen.dk.

Universitetsvalg: Du har mulighed for indflydelse på din hverdag – også formelt. Hvert år vælger medarbejdere og studerende repræsentanter til de organer, som er bestemt i Universitetsloven. Det gælder (på skift) bestyrelse, akademiske råd, institutråd, studienævn og ph.d.-udvalg.

USG: Universitetets StudenterGymnastik. En idrætsforening for studerende (og ansatte), der hungrer efter afveksling fra de tunge studiebøger. USG tilbyder holdtræning og sportsfaciliteter i mere end 50 forskellige idrætsgrene. Tjek usg.dk, og dan dig et overblik over de mange budgetvenlige tilbud.

UVVU: Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed, står det for. UVVU har været genstand for en del kritik, blandt andet i forbindelse med Klarlund-sagen, hvor UVVU afgjorde, at professor Bente Klarlund Pedersen var skyldig i forsætlig uredelighed. En afgørelse, som Østre Landsret senere underkendte. UVVU består af tre udvalg – et for sundhedsvidenskabelig forskning, et for natur-, teknologi- og produktionsvidenskabelig forskning og et for kultur- og samfundsvidenskabelig forskning. Hvert af de tre udvalg består af en formand og seks medlemmer. Medlemmerne er anerkendte forskere, der er udpeget af uddannelsesministeren efter høring af Det Frie Forskningsråd. Formanden, der er fælles for udvalgene, er landsdommer og udpeget af ministeren efter indstilling fra domstolene.

LÆS OGSÅ: UVVU ligger i ruiner

V

VIP: Very important person, bare på en lidt anden måde. En VIP’er godt nok vigtig, men i din nye dagligdag på KU betyder forkortelsen Videnskabeligt Personale og bruges om lektorer, professorer, adjunkter, postdoc’er m.fl.

W

Museum Wormianum: Navnet på læge, polyhistor og tidligere KU-rektor Ole Worms (1588-1654) samling af kuriositeter, her i blandt tørrede og udstoppede dyr fra fjerne egne og et vaskeægte enhjørningehorn. Dele af samlingen kan i dag ses på Statens Naturhistoriske Museum.

X

Affaldsgruppe X: I tvivl om, hvor på campus du skal dumpe cyanidholdige opløsninger og metalhydroxid? Nørderne fra H.C. Ørsted Instituttet har med Affaldsgruppe X fået deres helt eget affaldssystem for uorganisk-kemisk affald. Adressen er Kemisk Institut ved Universitetsparken 5. Nu ved du det!

Y

Youtube: Som enhver institution med respekt for selv sig er KU selvfølgelig også at finde på videotjenesten. Kanalen hedder ’University of Copenhagen UCPH’. Hos SCIENCE er de endda ekstra langt fremme i skoene med en selvstændig kanal under navnet ’ScienceCopenhagen’.

Z

Zoologisk Museum: De har en dino, som hedder Misty – et kæmpestort skelet af en ægte dinosaur, 17 meter lang, er den. Der er også et skelet af en kaskelothval, som for ikke så længe siden strandede på den jyske vestkyst. Du kan også se en firbenet fisk og et elefantfoster i sprit og et hvalhjerte på 100 kilo. I kælderen siges det, at der er 10.000.000 døde dyr. Og så er det gratis at komme ind for studerende på KU.

Dinosauren Misty kan ses på Zoologisk Museum. Foto: Statens Naturhistoriske Museum, Summers Place Auctions

Æ

Æresdoktor: Den allerhøjeste akademiske grad, som kan opnås uden at man har forsvaret dansk doktordisputats. Chrurchill blev fx æresdoktor ved KU i 1950. Se Årsfest.

Ø

Øresundsakvariet: »Øresundsakvariet er Danmarks mindste, men absolut hyggeligste saltvandsakvarium,« skriver de selv på hjemmesiden. Og det lyder jo rart. Akvariet ligger på Nordhavnen i Helsingør lige ud til Øresund, og biologistuderende fra KU kan komme gratis ind. Vi andre må slippe 75 kr. for en billet.

Å

Årsfest: Københavns Universitet blev grundlagt i 1479. Hvor sejt er det lige? Det 536 år gamle universitet fejrer sin grundlæggelse med en årlig fest. Dronningen vil være at finde i Festsalen hvert år den tredje fredag i november, hvor også årets guld- og sølvmedaljer uddeles, æresdoktorer promoveres, og hæder tildeles årets underviser, årets innovation og årets internationale ide. Sidste år blev den efterfølgende tur i operaen dog sparet væk.

Daisy drikker dus med daværende studenterrådsformand Mie Sofie Andersen backstage ved årsfesten i 2014.

Hvad har vi misset? Tilføjelser i kommentarsporet herunder modtages varmt.

uni-avis@adm.ku.dk

# Skriv kommentar
Del

Deltag i debatten

Seneste