Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Campus

Uni-lingo: Din ordbog til Københavns Universitet

Uni-lingo — Der er meget at lære, når man begynder på Københavns Universitet – heriblandt et helt nyt sprog, der tales af universitetets omkring 50.000 indbyggere. Vi forsøger at hjælpe dig med denne uni-lingoens A-Å.

A

Absalon: Københavns Universitets it-platform til uddannelse og læring. Det er her, du kan finde dokumenter til din undervisning, få information om dit kursus og alt sådan noget.

Adjungeret professor/lektor: En person på et højt fagligt niveau, som universitetet ønsker at tilknytte som forsker eller underviser i en længere periode.

Akademia: Betyder universitetsverden, men det lyder bedre – som Narnia, det fortryllede rige på den anden side af garderobeskabet. Akademia er et højpandet walk in closet.

Akademia: Betyder universitetsverden, men det lyder bedre – som Narnia, det fortryllede rige på den anden side af garderobeskabet. Akademia er et højpandet walk in closet

Akademisk kvarter: Det gælder stadig på mange KU-studier, at undervisningen starter 15 minutter over hel. Find ud af, om det er tilfældet hos dig – måske er der basis for et ekstra tryk på snooze. Det er eftersigende et levn fra en tid, hvor man ikke bar armbåndsur; man havde et kvarter til at komme til time, når kirkeklokkerne slog hel.

Akademisk Råd: Findes på hvert fakultet og består af studerende og *VIP’er. Vælges af universitetsbefolkningen ved det årlige *universitetsvalg. Akademisk Råd rådgiver *dekanen, udtaler sig om akademiske forhold og står – ikke mindst – for at tildele ph.d.- og doktorgrader og indstille personer til de udvalg, der ansætter lektorer og professorer.

Akapyk: Akademisk volapyk. Selv om du har fundet på noget klogt, så sig det enkelt. Altid! Når Uniavisens redaktionschef for eksempel læser sine egne opgaver fra de første år på Litteraturvidenskab, kan hun ikke forstå, hvad hun har skrevet.

Alumne: Bruges i universitetssammenhæng oftest om tidligere studerende. En alumne er dog også en beboer på et af de gamle studenterkollegier eller kostskoler. Uniavisen interviewer en spændende alumne fra Københavns Universitet hver torsdag. Mød alumnerne her.

LÆS OGSÅ: Louise Twerk Queen Kjølsen: »Københavns Universitet var det trumfkort, jeg smed, når folk mente, at jeg var en dum dansedulle«

A-vej: Ej at forveksle med A-bar. A-vej er fredagsbaren på *Frederiksberg Campus, som ofte udnævnes som en af Københavns Universitets bedste fredagsbarer. Fredagsbaren hedder A-vej, fordi den ligger på … nej, vent, A-vej ligger tæt på Acaciavej, og det er et rookie mistake at kalde den for A-bar. Tak din uni-lingo. A-bar er noget helt andet, og der kommer du ikke mere, for resten.

SKRIV DIG OP TIL UNIAVISENS NYHEDSBREV HER

B

Bestyrelsen: Universitetets øverste myndighed med ansvar for budget, ansættelse af rektor og samlet strategi. Bestyrelsen har 11 medlemmer – fem fra Københavns Universitet og seks fra verden udenfor. De interne vælges af ansatte og studerende. *TAP’erne har én repræsentant i bestyrelsen, mens *VIP’erne og de studerende hver har to.

LÆS OGSÅ: Det skal du vide om universitetets bestyrelse

Bestyrelsen kom til efter *Universitetsloven i 2003 – og du kan med garanti støve en professor eller lektor op, som mener, at tingene var bedre i gamle dage. Her bestemte Konsistorium, som havde et flertal af demokratisk valgte repræsentanter blandt ansatte og studerende på Københavns Universitet.

C

Cand.: Forkortelse af det latinske ord for kandidat og titel, som de fleste gerne vil opnå ved at gå på universitetet, og som politikerne gerne ser opnået på normeret tid. En kandidatuddannelse er en toårig overbygning på en bacheloruddannelse.

City Campus: Engang i tidernes morgen lå hele Københavns Universitet smack i byens hjerte. Sådan er det ikke længere. Senest, i 2016, flyttede Teologi og Jura til *Søndre Campus, og i dag huser City Campus kun Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på *CSS, fællesadministrationens bygninger omkring Frue Plads, Statens Naturhistoriske Museum og enkelte bygninger tilhørende Det Sundhedsvidenskabelige og det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet.

LÆS OGSÅ: Øl-service, bastognekager og kaniner: Her er din guide til City Campus

Coelestem adspicit lucem: Dit nye motto, eller rettere, dit universitets motto. Står over indgangen til hovedbygningen på Frue Plads sammen med et relief af en ørn og betyder ‘den skuer det himmelske lys’. Det gør du også, omend måske glimtvist, dine næste mange år som KU-borger. Lær det udenad. Du bliver hørt i det aldrig.

CSS: Forkortelsen står for Center for Sundhed og Samfund, men det er der ingen, der kalder det. CSS bliver brugt som en stedbetegnelse for det gamle kommunehospital, hvor de samfundsvidenskabelige uddannelser har hjemme. På CSS i Øster Farimagsgade kan du blandt andet finde den populære café Kommunen og kælderbaren Jacques D.

D

Dekan: En administrativ leder af et fakultet. Refererer til *rektor om fakultetets udvikling og økonomi. Bærer en swag kappe med silkebånd ved særlige lejligheder.

Dekanat: Et fakultet har et dekanat, som består af *dekanen og flere *prodekaner. Rimer (ish) på sultanat, men regerer så vidt vides mindre enevældigt.

Dimensionering: Også kendt som nedskæring, nedbarbering, regnearksbestemt-indskrænkning-af-dine-uddannelsesmuligheder. Med dimensioneringen sætter politikerne universiteterne til at skrumpe de uddannelser, der  producerer flest arbejdsløse kandidater.

Djøf’er: En stor del af de uddannede fra Københavns Universitet kan kalde sig djøf’ere. Udtrykket kommer af den faglige organisation Djøf, som organiserer studerende og kandidater fra Jura, de samfundsfaglige og erhvervsøkonomiske uddannelser. Ordet ’djøfisering’ bruges nedsættende om den samfundsudvikling, der betyder, at det ofte er kolde hjerner – jurister, økonomer og statskundskabere – der bestemmer over de varme hænder.

Doktorgrad: Den højeste akademiske grad. Man kan blive doktor inden for adskillige discipliner, ikke kun hvis man er læge.

E

ECTS: European Credit Transfer System. Du kommer til at gå pænt meget op i de famøse point de kommende år. ECTS er et fælles europæisk pointsystem, som måler arbejdsbyrden (og ikke sværhedsgraden) af et forløb på en uddannelsesinstitution. 60 ECTS-point svarer til et års fuldtidsstudier, også kaldet et årsværk.

Eduroam: Det mobile netværk på KU – og på andre universiteter i verden. Bruges i sætninger som »nu er jeg for §!&!!£$€€$$@£ blevet smidt af Eduroam igen!!!«

LÆS OGSÅ: Eduroams sorte huller

Emerita/Emeritus: En lektor eller professor (eller præst), der er pensioneret, men som stadig har nøgle til universitetet (eller kirken), selv om de ikke er på lønningslisten. Mange universitetsansatte fortsætter deres gerning langt ud over den gældende folkepensionsalder – fordi de ikke kan lade være.

LÆS OGSÅ: Dobbeltmennesket: Portræt af emeritus og universitetsikon Ditlev Tamm

F

Fagråd: Et godt sted at starte, hvis du vil være studenterpolitisk aktiv og prøve at få indflydelse på din uddannelse. Der findes mere end 60 fagråd på KU, som hører under *Studenterrådet og består af studerende, som arbejder for at forbedre deres uddannelse. Alle kan være en aktiv del af fagrådet på deres uddannelse, man dukker blot op til et fagrådsmøde.

Fakultetsråd: Hvert fakultet har et råd, som hører under *Studenterrådet, og som er en sammenslutning af fagrådene på det enkelte fakultet. *HUMrådet og *SAMFrådet er to af i alt seks fakultetsråd.

Festsalen: KU’s sejeste crib med loftsmalerier, bladguld, gobeliner og marmorstatuer. Nye studerende får lov at opleve Hogwartsstemningen i salen, når de har trykket næve med rektor på Frue Plads til *immatrikulationen. Det er i festsalen, uni arranger partilederrunder under folketingsvalg og debatarrangementer med Angela Merkel-agtige statsledere.

Fredagsbar : Vi har lavet en småslingrende guide til København Universitets vandingshuller. Engang prøvede vi at drikke os igennem dem. Det gik helt galt. Og så har vi skrevet om fredagsbarernes historie til dem, der virkelig vil kigge dybt i flasken. Det viser sig, at de studerende tidligere drak som et hul i jorden. Og havde en tendens til at stikke til hinanden, når de blev stive. Undskyld, stikke i hinanden. Med knive. Alting var værre i gamle dage.

Frederiksberg Campus: Den tidligere Landbohøjskole udgør en smuk og historisk ramme om denne campus, der primært er at finde i området ved Bülowsvej og Rolighedsvej på Frederiksberg og huser dele af Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Læs mere i vores guide til Frederiksberg campus her.

Frit Forum: Socialdemokratisk studenterorganisation, som er aktiv på universiteterne i både København, Aarhus, Roskilde, Odense og Aalborg. Flere tidligere Frit Forum-typer har fået sig en ministertitel i Mette Frederiksens (historisk unge) regering.

G

Grønland: Her er vi også. Københavns Universitet ligger mange steder uden for København – blandt andet er der afdelinger i Hillerød og Helsingør (Se *Øresundsakvariet) og en skovskole i Nødebo. Og så er der Arktisk Station, Københavns Universitets smukkeste og mest afsides beliggende kontor på Diskoøen ved Grønlands vestkyst.

H

HUM: Forkortelse for Humaniora eller Det Humanistiske Fakultet. Optræder fx i *HUMrådet.

LÆS OGSÅ: Hvorfor kan politikerne ikke holde snitterne fra Humaniora?

I

Immatrikulation: Starten på din akademiske karriere. I vore dage markeres den med en fest i studiestartugen. Københavns Universitet byder de nye studerende velkommen til på Frue Plads, og ledelsen tager kæder og kapper på, inden de tilbyder hver enkelt russer et håndtryk, der betyder velkommen i klubben. Sæt kryds i kalenderen den. 25. august kl. 14.

LÆS OGSÅ: Velkommen til Københavns Universitet: Her er fire vigtige datoer du skal kende

Innovation HUB: Tre hubs på campus fungerer som rugekasse for entreprenante studerende på tværs af fag, der kan få sparring, netværk og kontorplads. Her tager man ønsket om tværfaglighed så alvorligt, at også studerende fra andre universiteter kan optages, hvis de er del af et team, som indeholder mindst én person fra Københavns Universitet.

Institut: I alt er der 36 institutter på Københavns Universitet. To fakulteter – det teologiske og det juridiske – er enhedsfakulteter, det vil sige, at de ikke er opdelt i institutter, men at fakultetet så at sige udgør et samlet institut. Eh, på den måde er der så 38 institutter.

J

JUR: Forkortelse for Det Juridiske Fakultet.

K

Karen Blixens Plads: Navnet på det store torv på Søndre Campus (se *KUA), et anlægsarbejde, der har været forsinket, men som endelig stod klar til at byde de studerende velkommen sommeren 2019. Pladsen forbinder campussets tre bygninger og fakulteter sammen.

LÆS OGSÅ: Fra røde barakker til lysegule bakker

Konservative studerende: Borgerlig studenterorganisation med en historisk tilknytning til Det Konservative Folkeparti.

KSI: Københavns Universitets Studenter idræt. En idrætsforening for studerende (og ansatte), der hungrer efter afveksling fra de tunge studiebøger. KSI tilbyder mere end 50 forskellige idrætsgrene. Foreningen fejrede 100 års jubilæum i 2018.

KU: Københavns Universitet. Ikke Konservativ Ungdom.

KUA 1, 2 og 3: Nu ikke længere officielt godkendt men i hverdagen af de studerende fortsat anvendt betegnelse for de tre store bygningskomplekser på Amager, der udgør Søndre Campus. KUA1 og KUA2 ligger side om side på Njalsgade skilt af Karen Blixens Vej, mens nye KUA3 ligger ved metrostationen oven på betonskellettet af det oprindelige KUA fra 1979. KUA, undskyld, Søndre Campus kan være lidt af en labyrint at finde rundt i.

KUB: Københavns Universitetsbibliotek (KUB) er en samlet betegnelse for bibliotekerne, der betjener KU’s studerende og ansatte. Gode læsepladser du her vil finde.

LÆS OGSÅ: Den store guide til læsesale i København

KU Festival: Det, der tidligere hed Forårsfestival. Københavns Universitets bedste (og yngste) tradition. En fredag i maj/juni fester studerende og ansatte i *Universitetsparken på *Nørre Campus, som i dagens anledning er omdannet til en festivalplads med et line-up af populære bands, gøgl med videnskab, Uniavisens populære KUiz og sport. Sæt allerede nu kryds i kalenderen den 31. maj 2024,

LÆS OGSÅ: Be-bab-a-lu-la, solen og vennerne trak masserne til årets KU Festival

KUnet: Københavns Universitets intranet – her får du adgang til mail, selvbetjening, studieordning, regler og nyheder. Du har også adgang til at blive komplet forvirret over de gigantiske mængder information, der findes her, og som ikke altid er helt villig til at lade sig finde ved brug af søgefunktioner og den slags. Læs mere i vores How To KUnet-guide.

KØS: Står for Kommunal Øl-service, som afholdes fredag kl. 14 i Kommunen på CSS og en alle tiders måde at møde rare specialøl (og mennesker på tværs af studierne).

L

Lektor: En lektor underviser og forsker på universitetet. Hvor meget lektoren gør af det ene og det andet skifter ofte fra sted til sted og ansættelse til ansættelse. Nogle er fastansatte, andre på en tidsbegrænset kontrakt. Lektoren vil typisk have en baggrund som *ph.d. og derudover have samlet undervisningserfaring og videnskabelige erfaringer til sig gennem en stilling som adjunkt. Men ikke nødvendigvis. Der findes også eksterne lektorer, der er ansat på deltid. It’s complicated.

Du læser ikke lektier længere. Du læser bare. Punktum (se pensum).

Læse: Punktum. Du læser ikke lektier længere. Du læser bare. Punktum (se *pensum).

Læsesal: Du finder hurtigt ud af, at det er en dårlig ide, at læse derhjemme – for mange muligheder for overspringshandlinger. »Jeg havde overspringshandlinger fra mine overspringshandlinger,« sagde en studerende til Uniavisen. Men NB at det ikke er ligemeget, hvordan man opfører sig på en læsesal: Se læsesalens dos and don’ts.

M

Magister: Akademisk grad anvendt om en person med en kandidateksamen inden for humaniora eller naturvidenskab.

Medstuderende: Det er slut med de gode, gamle klassekammerater.

Merit: Betegnelsen for ‘godskrivning af allerede beståede eksaminer’. På almindeligt dansk betyder det, at du får godkendt og overført fag eller kurser fra universitetsuddannelser, som du ikke har afsluttet.

 

Mærsk Tårnet: Københavns Universitets nye vartegn, der tilhører SUND og gør sig godt i brandingmateriale, fordi det er helt åndssvagt flot og tungt prisbelønnet. Om navnet er mærkeligt? Mærsk Tårnet? JO, det ER særskrivning (det sproglige fænomen at komposita skrives med mellemrum, fx ’sammen satte’ i stedet for ’sammensatte’) og særskrivning betragtes almindeligvis som en skrivefejl, der signalerer at afsenderen er usikker i dansk retskrivning? Mvh. *Nørregade.

N

Niels Bohr Bygningen: Det tredje af Københavns Universitets nye kæmpebyggerier, der sammen med *KUA3 og *Mærsk Tårnet skal sørge for en tiltrængt udvidelse og opdatering af Københavns Universitets faciliteter. Bohr Bygningen ligger på *Nørre Campus og har længe udefra set ud som om, den er klar til at huse blandt andet Fysik og Kemi – hvilket den skulle have gjort fra årsskiftet 2016/2017. Men nej. For noget gik helt galt, og byggeriet er forsinket ikke mindre end 13 gange. Og det oprindelige budget på 1,8 milliard er i dag på 4,6 milliarder. Bygningen har, som du måske kan fornemme, en både skandaleombrust og forvirrende historie. Den kan du dykke ned i lige her.

Normeret tid: Væk er de gode, gamle dage, hvor fleksibilitet, børnefødsler og dyb fordybelse var en naturlig del af livet som universitetsstuderende. Nu skal du tjept igennem på normeret tid, hvilket betyder, at du skal tage 30 *ECTS per semester med mulighed for maksimalt ét års forsinkelse på henholdsvis bacheloren og kandidaten. Studietiden går ned – til gengæld er der så store problemer med stressede studerende (og studerende der falder fra), at politikerne gør tegn til at ville slække på fremdriftstøjlerne. Nogen et sted i verden siger nok »I told you so«.

Nyhedsbrev: Uniavisen udsender nyhedsbrev(e) hver torsdag, så hvis man gerne vil holde sig opdateret om livet på campus, snakken i korridorerne, begivenhederne i foreningerne og alt det andet, der sker i uni-byen, kan man skrive sig op til vores nyhedsbrev her. Og her. Nyhedsbrev, nyhedsbrev, nyhedsbrev!

SKRIV DIG OP TIL UNIAVISENS NYHEDSBREV HER

Nørre Campus: Huser store dele af *SCIENCE og *SUND. Den brutalistiske Panum-bygning har fået mange æstetiske tæv, men det må siges at opvejes af roserne til det nye state-of-the-art *Mærsk Tårn(et), der med sine 75 meter rager op som et sundhedsvidenskabeligt fyrtårn i sin pailletkjole af kobber. Også på vej på Nørre Campus: Det forsinkede gigabyggeri *Niels Bohr Bygningen, hvis clou er en glasbro over Jagtvej. Se mere i vores store guide til Nørre Campus.

Nørregade: Her, ved Frue Plads vis-a-vis domkirken ligger universitetets centrale administration under *rektors ledelse. Den hedder Fællesadministrationen, og her feder vi os i fremragende historiske bygninger omkranset af Nørregade, Frue Plads, Fiolstræde og Krystalgade, også kaldet Universitetsfirkanten. Nørregade udtales somme tider på en spruttende måde ud mellem sammenbidte tænder, hvilket signalerer, at der er udgået en beslutning fra højeste sted, som lokale *VIP’er ikke billiger.

O

 

Orlov: Har du bestået første studieår på din bachelor, har du ret til et halvt års ubegrundet orlov. Orlov på kandidaten er blevet afskaffet helt i forbindelse med fremdriftsreformen. Du har dog ret til orlov på kandidaten (og på bacheloren) ved værnepligt, FN-tjeneste, barsel, adoption, og du kan få dispensation, hvis du bliver syg.

P

Pensum: Et udvalg af tekster og materialer, der skal læses i forbindelse med alle dine universitetsfag. Find din samlede pensumliste her. Og forresten hedder det pensa i flertal – ikke pensummer. Bare til info.

Ph.d.: En treårig forskeruddannelse, som kan tages i forlængelse af din kandidatgrad. Just in case du ikke synes, at en femårig kandidatuddannelse lyder som lang tid. Vi har strikket en guide til dig, der er interesseret.

Ph.d.-udvalg: Findes på hvert fakultet og står bl.a. for at godkende ph.d.-kurser og rådgive ph.d.-skolelederen om uddannelsens udformning.

Polit: En økonomistuderende på Københavns Universitet. Typisk en fnugfri skjorteklædt ung mand. Holder til på det gamle kommunehospital (se også CSS).

En økonomistuderende på Københavns Universitet. Typisk en fnugfri skjorteklædt ung mand.

Postdoc: Endnu en af de engelske stillingsbetegnelser, du skal vænne dig til i *akademia. En postdoc betegner en midlertidig forskerstilling, som forudsætter graden *ph.d.

Prodekan: Prodekanen er en del af *dekanatet på et fakultet og refererer til fakultetets *dekan. Prodekaner har som oftest et ansvarsområde, for eksempel uddannelse eller forskning.

Prekariat: Betegner en voksende gruppe af ansatte i midlertidige stillinger, som ofte må leve med ringere ansættelsesforhold end de fastansatte. På Københavns Universitet er de midlertidigt ansatte – især postdocerne – begyndt at organisere sig og kæmpe for bedre vilkår.

Professor: En underviser og forsker af højeste uddannelesniveau (og rang). I 1800-tallet skulle professorer tiltales ‘Høj- og velbevårne’. Faktisk er titulaturet ikke officielt afskaffet, så prøv eventuelt at se, om det fænger hos din lokale professor.

Professor mso: Står for ‘professor med særlige opgaver’. Det lyder fornemt, men er faktisk en lille smule mindre fint end den almindelige professortitel, idet mso-udnævnelsen er tidsbegrænset og varer tre til otte år.

Projektorienteret tilvalg: Læs: praktik. Som studerende har du på de fleste studieordninger mulighed for at tage en praktik på en arbejdsplads som et led i uddannelsen. En mulighed for at omdanne viden til praksis samt skabe sig et netværk. Eneste problem: En ny tolkning af reglerne har de sidste par år betydet, at studerende ikke må modtage løn under projektorienterede forløb. Efter massive klager indførte tidligere uddannelsesminister Søren Pind, at praktiksteder må give en såkaldt ’erkendtlighed’ på maks. 3.000 kr. om måneden. De må bare ikke aftale det med den studerende på forhånd. Det beløb er hævet af den nuværende regering, læs med i Uniavisen, hvor vi følger sagen.

Q

Quiz: Der skal quizzes, det er klart. *Studenterhuset afholder fra tid til anden quiz for alle studerende. Også fx Cafe Mødestedet på Søndre Campus er kendt for hede quizaftener. Er der ikke quiz i din fredagsbar, så arranger den selv. *Uniavisen holder en populær KUiz til *KU Festival.

R

Rektor: Chefen. Rektor Henrik C. Wegener varetager den øverste daglige ledelse sammen med prorektor for forskning David Dreyer Lassen og prorektor for uddannelse Kristian C. Lauta og universitetsdirektør Søren Munk Skydsgaard. Wegener er uddannet mikrobiolog, og han er den anden rektor, der er ansat af bestyrelsen og ikke valgt af universitetsbefolkningen som i de gode gamle dage (se *universitetsloven). Som leder for landets ældste fineste og ældste universitet har han både adgang til en rektorkæde, Kongehuset, årgangs-rhinskvin og en gage, der er højere end statsministerens.

LÆS OGSÅ: Henrik C. Wegener: Som rektor skal man ikke være bleg for at stå i lort til halsen

Retskrav: Mange studerende fejrede den dag i december 2018, da politikerne landede en aftale om at udvide retskravet til at gælde i tre år. Nu bliver det muligt at holde en pause og arbejde efter sin bacheloruddannelse – uden at miste sin plads på en korresponderende overbygning. (Se også *stress).

REX: Tidligere onlinebibliotek for studerende ved Københavns Universitet. Et søgedatabase lavet af Det Kongelige Bibliotek. Nu hedder det ikke REX længere, selvom du stadig kan søge på rex.kb.dk, så bliver du bare omstillet til den nye platform, som ikke har noget faretruende, dinosaurnavn. Det hedder vist bare Det Kongelige Bibliotek. Her vil du med al sandsynlighed finde en stor del af dit elektroniske *pensum.

Rus: Betegnelsen for en førsteårsstuderende på universitetet. I flertal: russer. Udspringer af det latinske udtryk ‘Depositurus’, som betegnede en person, der gennemgik optagelsesritualet ved universitetet. Og vi tager den lige igen for prins Knud: Det hedder ikke en russer, flere russere. Det er noget helt andet.

S

SAMF: Det Samfundsvidenskabelige Fakultet.

SCIENCE: Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet.

Senatet: Senatet er i kort form for Den rådgivende Universitetsforsamling på Københavns Universitet. Her mødes udvalgte repræsentanter fra *Akademisk Råd med universitetsledelsen for at komme med gode råd til *rektor. Senatets møder er åbne for alle. Vi ved ikke, om der er kage.

SMiK: Studentermenigheden i København. Folkekirkens tilbud til studerende og ansatte på Københavns Universitet og andre højere læreanstalter. SMiK tilbyder både individuelle samtaler med en studenterpræst og arrangerer sociale aktiviteter. De fleste aktiviteter er gratis og åbne for alle uanset studieretning og tro – eller ikke-tro.

Statens Naturhistoriske Museum: Københavns Universitet driver Zoologisk Museum, Geologisk Museum og Botanisk Have under denne samlende betegnelse. Studerende betaler mindre end halv pris ved fremvisning af årskort, når de skal se en udstilling. I foråret 2019 er gravearbejdet i Botanisk Have gået i gang til ‘Statens nye Naturhistoriske Museum’, et imponerende prestigebyggeri, som samler de tre udstillingssteder under én hat.

Ni ud af ti KU-studerende har været stresset det seneste semester. Hver femte har søgt professionel hjæp.

Stress: Efter at have pisket studerende i årevis med reformer og punket dem med formaninger, opdagede politikerne pludselig, at mange studerende havde det ad helvede til. I 2018/19 skrev vi en række artikler om stress og perfekthedskultur.

Studenterambassadøren: Tilbyder vejledning for studerende, der er kommet i klemme i mødet med KU’s administration. Kontoret blev oprettet i 2013 som en del af *rektors brandslukning oven på Penkowa-skandalen.

Studenterforeningen: Studenterforeningen samler studerende på tværs af fakulteter til debatter, fester og kulturelle arrangementer. Et medlemskab koster 50 kroner om året.

Studenterhuset: En selvstændig café under Københavns Universitet, som ligger på Købmagergade lige ved siden af Rundetårn. Mange studenterforeninger holder til på førstesalen, og stedet er en uundværlig hub for udenlandske studerende. Her får du billige øl, gode musikoplevelser og månedlige loppemarkeder, der matcher dit nye *SU-budget.

Studenterrådet: Politisk organisation for studerende ved Københavns Universitet. Modsat de to andre studenterorganisationer *Frit Forum, *Konservative Studerende er Studenterrådet uafhængig af partipolitiske holdninger. Studenterrådet er repræsenteret i mere end 50 *fagråd og varetager de studerendes interesser i alt fra uddannelses- til boligpolitik.

Svensk nummerplade: Din svenske nummerplade er dig. Du er din svenske nummerplade. Lær den udenad, sig den i søvne og brug den til at logge ind i Københavns Universitets jungle af it-systemer. Med venlig hilsen xyz999

Studenterrådgivningen: Forening, der yder social og psykologisk hjælp til studerende på videregående uddannelser – også, hvis du oplever krænkelser i universitetsregi.

Studieordning: Som ny studerende er det en god idé at sætte sig ind sit fags studieordning. Den angiver, hvilke fag og eksamener du som studerende skal gennemføre. Samtidig er studieordningen også dit formelle regelsæt for fx eksamen og dispensationsmuligheder.

Studienævn: Nævn på de enkelte uddannelser bestående af studerende og *VIP’er, som »har til opgave at sikre tilrettelæggelse, gennemførelse og udvikling af de uddannelser og den undervisning, som henhører under studienævnet« (ku.dk). Det er studienævnet, der afgør sager om dispensation og merit – og som laver udkast til nye *studieordninger.

LÆS OGSÅ: Det skal du vide om studienævnene 

SU: Den er verdens højeste. Just saying. Og, uha, det har været oppe at vende i skiftende regeringer at omdanne SU’en på kandidaten til et lån. Men det lader til at være så upopulær en model, at forslaget indtil videre er skrinlagt (igen). Good for you. Uniavisen har skåret skattereglerne for studerende ud i pap i en artikel btw.

SUND: Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

Svensk nummerplade: Kunne du godt tænke dig at blive reduceret til en bogstav-og-tal-kode? This is your lucky day! På Københavns Universitet får du tildelt et alias bestående af tre bogstaver og tre tal – ligesom en svensk nummerplade. Din svenske nummerplade er dig. Du er din svenske nummerplade. Lær den udenad, sig den i søvne og brug den til at logge ind i Københavns Universitets jungle af it-systemer. Med venlig hilsen xyz999.

Søndre Campus: Område på Amager, som huser Det Humanistiske Fakultet, Det Teologiske Fakultet, Det Juridiske Fakultet og en mindre del af det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet. Engang kendt under et andet navn (se *KUA). Læs mere i vores store guide til Søndre Campus.

T

TAP: Forkortelse for ’teknisk administrativt personale’. Det er TAP’erne, der får tandhjulene til at dreje rundt i den store Københavns Universitet-maskine. Der er knap 5.000 af os, lige fra *rektor til dem, der tømmer skraldespandene (ja, sågar også de ydmyge journalisthænder, der tamper disse linjer).

Taxameter: Prisen på dit hoved. Eller sagt med andre ord: det beløb, universitetet indkasserer fra staten, når du består et års eksamener. Beløbet er større, hvis du er fra *SUND eller *SCIENCE og væsentligt mindre, hvis du læser *HUM eller *SAMF.

TEO: Det Teologiske Fakultet blev oprettet sammen med universitetet i 1479. Det ældste fakultet er i dag det mindste.

Tutor: Ældre studerende, der fungerer som vejledere for nye studerende. At være tutor på Københavns Universitet er en ædel disciplin. Så ædel, at DM og MA har oprettet en tutorpris, som i 2022 gik til tutorerne fra Kommunikation og Digitale Medier på Aalborg Universitet. Uniavisen har i et par år haft et crush på tutorerne på Jura, der har en ny tradition med at producere en selvironisk musikvideo som en del af deres intro.

LÆS OGSÅ: Medicinske dilemmaer og moralske tømmermænd: »I fremtiden vil man drikke mindre på rusturene, det er jeg overbevist om«

U

UCPH: Den officielle engelske forkortelse for University of Copenhagen. Ikke KAY-YOU, nej.

Underviser: Eller forelæser. Det hedder aldrig ‘lærer’ – det var noget, der hørte folkeskolen og gymnasiet til. Man får pisk over ryggen med skorpioner, hvis man siger ’lærer’.

Det hedder ALDRIG ‘lærer’ – det var noget, der hørte folkeskolen og gymnasiet til.

Uniavisen: Københavns Universitets uafhængige, prisvindende avis til studerende og ansatte – og alle andre, der vil læse med. Udkommer på nettet på både dansk og engelsk og to gange årligt på papir og vi ELSKER at høre fra jer med ris, ros, spørgsmål og debatindlæg sendt til uni-avis@adm.ku.dk.

Uniradioen: Universitetsradioen er KU’s egen radiokanal med mottoet: Høj faglighed, dyb undergrund. Stil ind på frekvens 95,5 MHz, eller gå på opdagelse i radioens mange podcasts på uniradioen.dk.

Universitetsfirkanten: Se *Nørregade.

Universitetsloven: I 2003 gennemførtes Universitetsloven, der erstattede universiteternes selvstyre med professionelle bestyrelser med eksternt flertal. Mange mener, at den var startskuddet til den politiske detailstyring, der er mundet ud i fx *fremdriftsreform og *dimensionering. Helge Sander var minister og lancerede i samme moment mottoet ‘fra forskning til faktura’ – og han fortryder intet. Alle ansatte, der har haft deres gang på universitetet i mange år, taler om et før og et efter. 2003 kan i den forbindelse betragtes som år nul.

LÆS OGSÅ: Helge Sander forandrede universiteterne totalt og fortryder intet

Universitetsparken: Kileformet park, der lyser op mellem de arkitektonisk set ikke altid så appetitvækkende bygninger på *Nørre Campus. Huser *KU Festival – og har de senere år fået et skud skønhed og biodiversitet af Vild Campus, en fællesbetegnelse for fem naturområder med 10.000 vilde planter.

UniversitetsvalgLucky you! Du skal stemme til et nyt valg. Hvert år i november vælger medarbejdere og studerende repræsentanter til de organer, som er bestemt i *Universitetsloven. Det gælder (på skift) *bestyrelse, *akademiske råd, *institutråd, *studienævn og *ph.d.-udvalg.

LÆS OGSÅ: Der er valg. Det er vigtigt. Hvad skal du gøre? Her er en guide

V

VIP: Very Important Person, javist, men på en anden måde end i fodboldloungen. På KU-dansk er VIP er forkortelse for Videnskabeligt Personale og bruges om *lektorer, *professorer, *adjunkter, *postdoc’er m.fl.

Våde fag, de: Har du en våd drøm om at læse et tørt fag? I *akademia skelner man mellem våde fag (*SUND og *SCIENCE) og tørre fag: *SAMF, *HUM, *JUR og Teologi. Førstnævnte kaldes også reagensglasfagene, fordi man trækker i røjsere eller kittel.

X

X:  66 procent af de nye studerende er bærere af dette kromosom alene. Men denne ratio ændrer sig, jo længere man bevæger sig op ad den akademiske karrierestige. Af *professorerne er hele 75 % bærere af både X- og Y-kromosomet.

Y

Youtube: Som enhver institution med respekt for selv sig er Københavns Universitet selvfølgelig også at finde på videotjenesten. Kanalen hedder ’University of Copenhagen UCPH’. Hos *SCIENCE er de endda ekstra langt fremme i bussen med den selvstændige kanal ’ScienceCopenhagen’.

Z

Zoologisk Museum: Her findes Misty (et 17 meter langt diplodocus-skelet af en ægte dinosaur), et skelet af en kaskelothval, som strandede på den jyske vestkyst, en firbenet fisk, et elefantfoster i sprit, et hvalhjerte på 100 kilo og meget mere. I kælderen siges det, at der er 10.000.000 døde dyr. Desværre er det ikke et af de museer, hvor det er gratis at komme ind som studerende på Københavns Universitet.

Æ

Æresdoktor: Den allerhøjeste akademiske anerkendelse, som kan opnås uden at man har forsvaret dansk doktordisputats. Churchill blev fx æresdoktor ved KU i 1950. (Se *Årsfest).

Ø

Øresundsakvariet: Danmarks mindste, men absolut hyggeligste saltvandsakvarium. Akvariet ligger på Nordhavnen i Helsingør lige ud til Øresund, og biologistuderende fra Københavns Universitet kan komme gratis ind. Vi andre må slippe 75 kroner, men så er der også adgang til super-duper snorkelstier.

Å

Årsfest: Københavns Universitet blev grundlagt i 1479 – og fejrer årligt (den tredje fredag i november) sin grundlæggelse med tamtam i *Festsalen med Dronningen som æresgæst. Her uddeles årets guld- og sølvmedaljer, *æresdoktorer promoveres, og hæder tildeles årets *underviser, årets innovation og årets internationale ide. Dernæst tager parnasset en tur i operaen.

LÆS OGSÅ: Budskab fra årsfesten: Hold snitterne fra universitetet!

Tillykke! Du er nu en ægte uni-lingo connoisseur. Er der noget, vi har misset? Skriv til os på Facebook.

FØLG UNIAVISEN PÅ FACEBOOK

Seneste