Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Theme

administrationsreform

Arbejdsmiljø

Her er vilkårene for frivillig fratrædelse

Nu har ledelsen meldt ud, hvornår og hvordan medarbejderne kan søge om frivillig fratrædelse. Læs mere her.

1
Arbejdsmiljø

Bestyrelsen på KU godkender omstridt administrationsreform

Som konsekvens af reformens besparelser skæres 280 årsværk fra administrationen. Bestyrelsesformanden understreger dog, at besparelserne skal kunne medregnes i eventuelt kommende politiske sparekrav.

1
Arbejdsmiljø

KU har brugt 57,6 millioner på konsulenter forud for reform. Forsker kalder det »et usædvanligt stort beløb«

To eksperter spørger, om Københavns Universitet har været tilstrækkeligt sparsommelig, når der er blevet brugt knap 60 millioner kroner på konsulenter. Universitetsdirektør forsvarer det høje beløb.

1
Debatinterview

Administrationsreform: Hun synes, hun har set det hele før

TAP Charlotte Zoey Søndergaard ved, hvad løbende omstruktureringer og besparelser gør ved en arbejdsplads. Nu frygter hun både sjusk og fusk i kølvandet på administrationsreformen.

1
Arbejdsmiljø

Hvad betyder administrationsreform for arbejdsmiljøet?

»De fleste organisationer har det med at lægge skinnerne, mens toget kører. Og så må man jo bare sige: Helle for ikke at sidde forrest i det tog,« siger organisationspsykolog Malene Friis Andersen. Vi spurgte hende, hvad store forandringer betyder for de ansattes trivsel.

1
Uddannelse

Studerende i KU’s bestyrelse om reform: »Det har bekymret os, hvor lidt de studerende er blevet hørt«

Hvad mener de studerende om KU's kommende reform af administrationen? Uniavisen tog til åbent møde, hvor studerende både kunne blive klogere på reformen og dele tanker, bekymringer og input.

1
Arbejdsmiljø

Ny risikovurdering forudser fejl og forringelser i forbindelse med administrationsreform

»Ledelsen har fejlet i at sælge den her reform til de ansatte.« Tillidsrepræsentanterne i Hovedsamarbejdsudvalget kan ikke bakke op om ledelsens forslag til administrationsreformen, der om 19 dage skal til afstemning i universitetets bestyrelse.

1
Arbejdsmiljø

Bekymring fra centralt hold: Ansatte kan ende i krydspres med ny partnermodel

Planerne om en partnermodel i den kommende universitetsadministration vækker utryghed hos næstformand i Hovedsamarbejdsudvalget, Ingrid Kryhlmand. Forsker anerkender bekymringen, men ser også fordele i modellen.

1
Uddannelse

Studenterorganisationer er uenige om administrationsreformens konsekvenser

1
Arbejdsmiljø

Universitetsdirektør efter kritik fra medarbejdere: »Vi er ikke altid enige om alt, men det er en konstruktiv dialog«

Frem mod bestyrelsesmødet om administrationsreformen vil ledelsen fremlægge yderligere detaljer. Planen for opgavefordeling i den nye administration, som tillidsrepræsentanter efterlyser, er dog først klar, efter bestyrelsen har godkendt reformen.

1