Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Coronavirus

Tillidsrepræsentant: Coronakrisen udstiller behovet for at give løstansatte bedre forhold

Interview — Nedlukningen af universitetet forstærker den usikkerhed, som projektansatte forskere oplever. Tillidsrepræsentant ser dog krisen som en mulighed for at bekæmpe de kaotiske forhold.

Udbruddet af coronavirus har skabt usikkerhed om en lang række forskningsprojekter på Københavns Universitet. Rejser bliver udskudt, forsøg kan ikke laves, og laboratorier står tomme, mens universitetet er lukket ned, indtil videre til den 10. maj.

Det går ud over en lang række ansatte på Københavns Universitet. Særligt hårdt rammer det måske dem, hvis ansættelse direkte er bundet op på de projekter, der nu er i fare.

Det siger Dan Hirslund, tillidsrepræsentant for midlertidigt ansatte.

Ifølge lektoren, der selv er ansat i en midlertidig stilling på Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, behøver krisen dog ikke kun at være negativ. For nok vil den vise sig at have konsekvenser for mange projekter og forskere og for universitetets økonomi bredere set, men den udstiller også et problem, der eksisterede længe før universitetet blev ramt af pandemien, siger han.

LÆS OGSÅ: Coronakrisen truer utallige forskningsprojekter og hele universitetets økonomi

Nærmere bestemt en finansieringsmodel, hvor en stigende andel af forskningen er betalt af fonde, og hvor de mange midlertidige kontrakter har gjort flere forskere dybt afhængige af de valg, deres arbejdsgiver eller bevillingsgiver foretager.

Når man er løstansat, er ens karriere lidt som et muddervand, man ikke ved, hvordan man orienterer sig i

Dan Hirslund, lektor og tillidsrepræsentant for midlertidigt ansatte

Det sidste har sjældent været tydeligere end nu, hvor universiteter og bevillingsgivere skal finde ud af, hvad der skal ske med eksternt finansierede projekter, hvis de er blevet udskudt på grund af coronakrisen. Hvem skal betale den ekstra løn, og skal kravene til forskningen sænkes?

»I en situation hvor tingene er oppe i luften og er til genforhandling, må man bare håbe, at man finder nogle gode løsninger, for man kan ikke vide, hvad der sker med ens ansættelse og forskningsprojekter … Det er den kontinuitet, der generelt har været udfordret med den model for finansiering, man har lavet på universiteterne, og den bliver yderligere udstillet nu,« siger Dan Hirslund.

»Man kan håbe, at der kommer nogle progressive løsninger ud af det. Jeg vil ikke automatisk sige, at det hele er dårligt, for krisen udstiller måske behovet for at lave nogle klare retningslinjer, så bevillingsgiverne ikke bare får lov til at bestemme, hvad rammerne er for deres midler. Det kan være, der kommer nogle nationale regler, som kan gøre forholdene lidt mindre kaotiske.«

Klemt af lukkede grænser

En anden grund til, at de løstansatte forskere er særligt hårdt ramt af coronakrisen er, at mange af dem ikke har en fast base.

De udenlandske forskere, der er løstansatte på Københavns Universitet, er muligvis langt fra deres familier i en krisetid, og de har ikke altid det samme sociale sikkerhedsnet som deres kolleger.

SKRIV DIG OP TIL UNIAVISENS NYHEDSBREV HER

Konsekvenserne rækker dog længere endnu: Hvis man skal have frie postdocmidler i Danmark, kræver det som regel, at man enten rejser til et udenlandsk universitet eller er på vej tilbage fra et ophold uden for de danske grænser. Hvis ikke man har erfaring fra udlandet, kan der være langt til en fastansættelse på universitetet.

Coronakrisen må dog forventes at begrænse forskernes bevægelse i adskillige måneder.

»Der er mange i gruppen af løstansatte, der bliver klemt som migranter i en verden, hvor det er sværere at rejse, og hvor der er mere fokus på det nationale,« siger Dan Hirslund.

Lidt som muddervand

I det hele taget kan man forvente, at fastansættelser bliver sværere at få, fordi corona kan slå bunden ud af universiteternes økonomi. Både her og nu, fordi forskningsprojekter og –aktiviteter bliver udskudt og med stor sandsynlighed vil give universiteterne en ekstra regning, men også på længere sigt fordi en recession kan true forskningsmidlerne.

Det kan være, der kommer nogle nationale regler, som kan gøre forholdene lidt mindre kaotiske

Dan Hirslund, lektor og tillidsrepræsentant for midlertidigt ansatte

Det kan være svært at finde lyspunkterne, men Dan Hirslund holder fast i, at krisen er en mulighed for at tage en grundig diskussion om den karrieresikkerhed, som han mener er krakeleret på universiteterne.

LÆS OGSÅ: Ph.d.’ers ansættelser bør kunne forlænges tre måneder, siger Dansk Magisterforening

»Noget af det, der har været lidt fortiet er, at når man er løstansat, så er ens karriere lidt som et muddervand, man ikke ved, hvordan man orienterer sig i. Man er overladt til sig selv, og når man bevæger sig ind i en forskerkarriere, så bliver man enormt isoleret og specialiseret. Det kræver, at man laver en klarere struktur for de her forskeres karriereforløb, så de ikke bevæger sig et sted hen, hvor de bliver fanget,« siger Dan Hirslund.

»Behovet er ikke kommet på grund af krisen. Men man kan da håbe på, at krisen kan skabe en samtale om det.«

Seneste