Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

900 bliver ramt af uddannelsesloftet

Begrænsning — I slutningen af januar blev uddannelsesloftet justeret, så man nu kan tage en ny uddannelse seks år efter sin eksamen. Ifølge uddannelsesminister Søren Pind (V) kommer den nye aftale til at ramme knap tusind unge.

Kritikken af regeringens uddannelsesloft var massiv – både fra oppositionen og de mere end 80.000 danskere, der protesterede i en underskriftindsamling mod lovforslaget. Uddannelsesloftet blev som bekendt vedtaget i slutningen af 2016, men ændret allerede i januar i år, så det i dag er muligt at tage en ny uddannelse på samme eller lavere niveau seks år efter sin afsluttende eksamen.

Uddannelsesloftet blev indført for at finansiere dagpengeaftalen fra 2015

Der har dog været en del debat om, hvor mange unge, der bliver ramt af uddannelsesaftalen. I sommer viste et notat fra Uddannelses- og Forskningsministeriet, at 2.523 studerende i 2014 begyndte på en ny uddannelse, til trods for at de allerede havde afsluttet en uddannelse på samme niveau eller højere.

900 rammes

Så mange unge vil dog ikke blive ramt af det justerede uddannelsesloft, lyder det fra minister Søren Pind. I et svar til Uddannelses- og Forskningsudvalget skriver han, at der statistisk set er omkring 1.800 personer, der har påbegyndt en videregående uddannelse seks år efter deres tidligere gennemførte videregående uddannelse.

Af dem skønnes omkring halvdelen – det vil sige 900 unge – at blive omfattet af begrænsningen af dobbeltuddannelse, når man tager højde for dispensationsmuligheder og lignende.

Finansiering af dagpengeaftalen

Uddannelsesloftet blev indført for at finansiere dagpengeaftalen fra 2015. Loftet blev blandt andet kritiseret, fordi det blev indført med blot seks måneders varsel, hvilket betyder, at en del studerende kommer i klemme, hvis de vil skifte studie efter at have afsluttet deres bachelor.

Af samme årsag har SF’s Jakob Mark spurgt uddannelsesministeren om, hvad det vil koste, hvis man udskyder uddannelsesloftet til sommeren 2018. Hvis loven om begrænsningen af dobbeltuddannelse udskydes fra i år til sommeroptaget 2018, betyder det ifølge Søren Pind, at der kommer til at mangle 160 millioner til finansiering af dagpengeaftalen i årene 2017 til 2020.

Seneste