Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Bliv klogere på lockouten

Overenskomst 2018 — Tillidsrepræsentanter melder om stor usikkerhed om konsekvenserne af lockouten både blandt det videnskabelige og teknisk-administrative personale, så nu indbyder de til fire informationsmøder i den kommende uge.

Konflikten i forbindelse med årets overenskomstforhandlinger, der truer med at lukke den offentlige sektor ned den 10. april, skaber store usikkerheder blandt de ansatte på Københavns Universitet (KU).

Som statslig arbejdsplads bliver de fleste af medarbejderne, som er medlem af en fagforening, nemlig lockoutet af deres arbejdsgiver – staten med mindre der findes en forhandlingsløsning i Forligsinstitutionen forinden.

Det betyder, at de ansatte bliver sendt hjem uden løn, men får konfliktunderstøttelse af deres fagforening.

Alle skal informeres

Signe Møller Johansen, fællestillidsrepræsentant for AC-TAP og Thomas Vils Pedersen, fællestillidsrepræsentant for VIP på KU, får begge mange spørgsmål om lockouten og oplever stor usikkerhed blandt medarbejderne på universitetet.

Derfor afholder tillidsrepræsentanterne nu fire informationsmøder, hvor alle, uanset om de er medlem af en fagforening eller ej, kan komme og blive klogere på, hvad konflikten betyder for dem.

Her er der stormøde

Mandag 19/3, kl. 15.15-17.00:
Frederiksberg Campus, aud. A2-81.01, Thorvaldsensvej 40

Tirsdag 20/3, kl. 15.15-17.00:
CSS, lokale 35.01.05, bygning 35, indgang fra Gammeltoftsgade 15

Onsdag 21/3, kl. 15.15-17.00:
Nørre Campus, Store UP1 på DIKU, Universitetsparken 1-3 [PÅ ENGELSK]

Fredag 23/3, kl. 13.15-15.00:
Søndre Campus, aud. 23.0.50, Emil Holms Kanal 6

Emnerne er blandt andet baggrunden for lockouten; mulighederne for at undgå konflikt; hvem er omfattet af lockouten; hvilken økonomisk kompensation man får som medlem af en fagforening; og hvordan lockouten påvirker medarbejdere, som ikke er organiseret.

»Gennem stormøderne sikrer vi, at alle får adgang til den information vi har og får mulighed for at stille spørgsmål. Der kan dog være spørgsmål vi eller KU’s ledelse endnu ikke kan besvare, men vi vil så tage sådanne spørgsmål fra møderne videre op i systemet,« siger Thomas Vils Pedersen.

Mange åbne spørgsmål

Signe Møller Johansen fortæller, at tillidsrepræsentanterne får vældig mange spørgsmål fra kollegerne i øjeblikket, blandt andet om hvem der er omfattet, og hvad det betyder for planlagt ferie, kurser og tjenesterejser.

»Vi ved, at der allerede er afholdt en del klubmøder for at dæmpe den første uro efter lockout-varslet, men med disse AC-møder vil vi gerne sikre os, at alle AC-medarbejdere får mulighed for at få relevant information og kvalificeret svar direkte fra fagforeningerne. Derfor har vi også inviteret en konsulent fra DM til alle møder, ligesom Djøf vil være til stede i hvert fald tirsdag og onsdag,« siger hun og tilføjer:

»Møderne handler også om at få fortalt, hvorfor vi er havnet i konflikt med arbejdsgiverne, og hvad det er, vi kæmper for: Rimelige arbejdsvilkår, den danske model og en stærk offentlig sektor.«

KU har lavet en temaside på KUnet om strejken/lockouten målrettet de ansatte. (kræver login)

Seneste