Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

KU på pinebænken i et par uger endnu

OK18 — Forligsmanden meddelte den 18. april, at konflikt-varslerne igen er udskudt med to uger. Dermed er det endnu ikke afgjort, om der kommer lockout på KU.

Efter 19 timers forhandling besluttede forligsinstitutionen om morgenen den 18. april, at konflikten på det offentlige arbejdsmarked er udskudt 14 dage. Forligsmanden må i alt udskyde konflikten med 2 x 14 dage, så dette er sidste udskydelse.

Dermed vides det endnu ikke, hvorvidt Københavns Universitet (KU) bliver ramt af lockout eller strejke.

Lockout tidligst 12. maj

Hvis ikke parterne finder en løsning, kan en strejke iværksættes fra den 6. maj 2018 og lockout fra 12. maj. Det gælder dog ikke, hvis forligsmanden inden for de to kommende uger må erklære, at forhandlingerne er brudt sammen uden resultat. I så fald vil en konflikt kunne træde i kraft på femtedagen efter erklæringen om sammenbrud.

Som statslig arbejdsplads bliver de fleste af KU’s medarbejdere, som er medlem af en fagforening, lockoutet med mindre der findes en forhandlingsløsning i Forligsinstitutionen forinden.

KU har på sit temasite om OM18 (kræver KU-login) listet fire centre eller institutter, hvor alle medarbejdere på AC- og HK-overenskomster er undtaget lockouten. Ansatte omfattet af Overenskomsten for håndværkere ved Fakultetsservice, Campus Service Sund er også undtaget. Endvidere nævner KU 21 institutter eller enheder, hvor nogle medarbejdere er undtaget lockouten – og at de alle vil få direkte besked.

Uniavisen har spurgt KU’s ledelse om, hvilke konsekvenser udskydelsen af lockouten får, men de henviser til temasitet om OK18 på KU-net. Ledelsen har tidligere rådet de studerende til at fortsætte læsningen som hidtil.

Seneste