Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Bohr-skandalen: Spansk firma anklager Bygningsstyrelsen for at køre »smædekampagne«

Byggeri — Spanske Inabensa skriver i en pressemeddelelse, at Bygningsstyrelsen har lanceret en smædekampagne mod firmaet i medierne for at dække over styrelsens egne fejl i forbindelse med det skandaleramte Niels Bohr-byggeri på Københavns Universitet.

Det er ingen hemmelighed, at Bygningsstyrelsen og den spanske entreprenørvirksomhed Inabensa er rygende uenige om, hvem der har ansvaret for fejl og mangler ved det skandaleramte Niels Bohr byggeri på Københavns Universitet, der ser ud til at blive 1,3 milliarder kroner dyrere – næsten det dobbelte af, hvad der var planlagt – og forsinket to og et halvt år.

Nyt er det, at de stridende parter nu kæmper åbent i medierne om, hvem der skal betale en stor del af den gigantiske ekstraregning.

De har hver især anlagt voldgiftssager mod hinanden – Bygningsstyrelsen mod Inabensa med krav om betaling af 625 mio. kr. for blandt andet fejl og mangler ved ventilation og VVS og omkostninger til færdiggørelse af byggeriet.

Og Inabensa mod Bygningsstyrelsen på 80,1 mio. kr. som kompensation for, at Bygningsstyrelsen – uretmæssigt mener firmaet – ophævede kontrakten den 10. februar 2017.

Projektchef udtalte sig

Det er en artikel i Uniavisen, hvor den nuværende projektchef for byggeriet, Jørn-Orla Bornhardt, viser rundt og gør status, som har fået Inabensas moderselskab Abengoa op i det røde felt. Her sagde projektchefen blandt andet:

Hvis der havde været en reel vilje fra Byggestyrelsens side, kunne projektet allerede have være færdigt med den ønskede kvalitet og til en meget lavere pris end det, som det som det nu desværre vil ende med for de danske borgere.

Inabensa

»Det var forfærdeligt at komme ud til en plads, der ikke kørte. Den største igangværende entreprenør [dvs. Inabensa] havde ikke nogen folk på pladsen.« Og:

»Inabensa skal betale for, at vi har revet alt det ned, de havde lavet, og derefter for at vi har genopført det til det punkt, de var nået til, og derefter prisen for at bygge det færdigt, minus det, de skulle have haft. Herudover skal Inabensa betale alle afledte omkostninger for fx forsinkelser hos andre entreprenører.«

Styrelsen fører smædekampagne

I pressemeddelelsen fra Inabensa står der, at voldgiftssagen er underlagt en fortrolighedsklausul, men at Bygningsstyrelsen alligevel har valgt at gå i pressen på en meget aggressiv måde og gentagne gange forsøgt at lægge hele skylden på Inabensa, i hvad firmaet kalder en »smædekampagne«.

Inabensa ser derfor ingen anden mulighed end at svare i pressen, at virksomheden afviser ansvaret for projektets nuværende status, og beskyldningerne om forsinkelser, manglende kvalitet i arbejdet og mangel på mandskab på byggepladsen.

»Byggestyrelsen forsøger med den anlagte strategi kun at skjule egne mangler. Hvis der havde været en reel vilje fra Byggestyrelsens side, kunne projektet allerede have være færdigt med den ønskede kvalitet og til en meget lavere pris end det, som det som det nu desværre vil ende med for de danske borgere,« står der i pressemeddelelsen.

Uniavisen har ringet til Abengoas presseafdeling, som meddeler, at man ikke har kommentarer ud over, hvad der fremgår af pressemeddelelsen.

Ændrede i projektet

Ifølge Inabensa er en af hovedårsagerne til, at det har været umuligt at udføre arbejdet »manglen på et veldefineret og færdigt projekt leveret af Bygningsstyrelsen, samt et mangelfuldt detaljeringsniveau i projektet, hvilket ellers er alt afgørende for et projekt af denne kompleksitet.«

Byggestyrelsens manglede tilsyneladende desværre evnen til at finde løsninger og udviste forsømmelighed, hvilket førte til den nuværende tragiske situation.

Inabensa

For eksempel blev en af de vigtigste installationer i bygningen (spildevand) udskiftet og redesignet i sin helhed, efter projektet ellers var påbegyndt, skriver Inabensa.

Også løbende revisioner af planlægningen gav anledning til forstyrrelser og afbrydelser blandt de øvrige entreprenører.

»Dette er også blevet dokumenteret i den eksterne og uafhængige revisionsrapport udarbejdet af det anerkendte revisionsfirma Ernst & Young den 30. oktober 2017. Her er beskrevet løbende ændringer i organisationen og hos Bygningsstyrelsens rådgivere samt mange ændringer i arbejderne, som Byggestyrelsen havde anmodet om (op til ca. 30% af Inabensas oprindelige kontrakt),« står der i pressemeddelelsen.

Ignorerede advarsler

Inabensa skriver også, at der manglede en grundlæggende interesse fra Bygningsstyrelsens side for at sikre allerede udførte arbejder.

Som eksempel nævnes en vandlækage på visse etager af bygningen samt betonrester fra de øverste etager, der har beskadiget Inabensas arbejder trods klare advarsler fra firmaets folk.

»Inabensa informerede løbende om disse forhold under udførelsen af arbejderne og Inabensa forsøgte gentagne gange at finde fælles løsninger med Bygningsstyrelsen, men Byggestyrelsens manglede tilsyneladende desværre evnen til at finde løsninger og udviste forsømmelighed, hvilket førte til den nuværende tragiske situation. En situation, som Byggestyrelsen nu forsøger at retfærdiggøre overfor offentligheden ved at angribe Inabensa,« står der i pressemeddelelsen.

Vejdirektoratet står ved kritik

Den 1. november 2017 besluttede transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA) at fratage Bygningsstyrelsen opgaven med at styre Niels Bohr Byggeriet og de andre statslige byggeprojekter, og styrelsens direktør blev samtidig afskediget.

Det skete efter, at revisionsfirmaet Ernst & Young i en rapport konkluderede, at »der ikke i Bygningsstyrelsen er tilvejebragt det nødvendige styringsmæssige grundlag for fremadrettet på betryggende vis at kunne styre større byggeprojekter.«

Bygningsstyrelsen har ingen kommentarer til kritikken fra Inabensa, men henviser til Vejdirektoratet, der står for at få byggeriet gjort færdigt.

Her skriver Erik Stoklund Larsen, projektdirektør for Særlige Projekter i et svar per e-mail:

»I artiklen i Universitetsavisen giver projektchefen en fremstilling af byggepladsen, som den så ud, da han overtog projektet i 2017, ligesom han faktuelt beskriver de problemstillinger, han måtte løse for at skabe den nødvendige fremdrift i byggeriet. Dette står Vejdirektoratet naturligvis ved.

Vi konstaterer desuden, at byggeriet i dag er inde i en god gænge, og vi glæder os til at aflevere en færdig bygning til brugerne til næste år. Derudover ønsker vi ikke at kommentere pressemeddelelsen fra Inabensa.«

Seneste