Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Campus

Her er din læseguide til magasiner på campus

Lystlæsning — Vi dykker ned i bunken af magasiner, der udgår fra universitetets institutter. Langt de fleste er et resultat af frivillig studenterpower.

Denne artikel er udgivet 9. januar 2019. Vær derfor opmærksom på, at redaktørerne på magasinerne kan være nogle andre i dag.

Det er ikke noget, der udløser hverken ECTS eller DKK. Alligevel er der et hav af studerende (og opefter), der lægger en masse arbejde i at redigere og skrive indhold til faglige magasiner på deres institutter. Det har resulteret i et væld af faglige magasiner på campus.

Vi har talt med redaktørerne på i alt 13 forskellige magasiner om deres udgivelse for at give dig et overblik over viften af magasiner, der på den ene eller anden måde har relation til Københavns Universitets institutter og fakulteter. Nogle af dem er på print, andre er digitale, og de fleste er begge dele.

Ikke færre end 8 af de 13 titler går ud fra Det Humanistiske Fakultet.

SKRIV DIG OP TIL UNIAVISENS NYHEDSBREV HER

Stud.Jur.

Det Juridiske Fakultet
Redaktør Emma Kirstine Willerslev, studerende på Jura.

Hvad kan man læse om i jeres magasin?

Stud.Jur. sætter én gang i kvartalet fokus på et nyt tema. Her forsøger vi at diskutere aktuelle emner fra et juridisk synspunkt i et letfordøjeligt format. Sidste års temaer har blandt andet stillet skarpt på de juridiske problematikker omkring sociale medier, søgt at klarlægge nutidens

Sådan gjorde vi

Vi sendte de samme fem spørgsmål til redaktørerne på de 14 magasiner, der sprang i øjnene på Københavns Universitets campusser. 13 af dem vendte tilbage med skriftlige svar, så udgivelserne beskrives med redaktionernes egne ord.

hegemoner og diskuteret og reflekteret over ansvar som begreb – i alle dets størrelser og former, juridisk såvel som moralsk.

Hvem står bag?

I 73 år har Juridisk Diskussionsklub udgivet bladet. Det er bestyrelsesmedlemmerne i foreningen, der står for sammensætningen og fastlæggelsen af temaerne, og hertil er der knyttet en ekstern redaktion, som leverer en stor del af bladets artikler.

Hvor kan man få fingre i Stud.Jur.?

Bladet udgives fire gange årligt og sendes ud til alle medlemmer af Juridisk Diskussionsklub, som p.t. tæller omtrent 3.000 studerende. Herudover er det at finde på KUA3 i diverse standere, på bordene og ved kaffemaskinerne. Det burde derfor ikke være en udfordring at få fingrene i den spændende journalistik med et juridisk tvist. Hvis det dog alligevel viser sig sværere end som så i den fysiske verden, er det også at finde i en digital version.

Hvem vil få glæde af at læse jeres magasin?

Alle med en interesse for, hvad der rører sig i samfundet, vil få glæde af at sætte sig ned og lade sig fodre med de juridiske perspektiver på alt fra socialt acceptable normer på læsesalen til storpolitiske spørgsmål. Der bliver som sagt diskuteret og reflekteret over alt fra hverdagens og eksamensperiodernes hegemoni til ansvaret for bibeholdelsen af vores liberale, vestlige demokratier.

Hvad koster det?

Det er – som langt det meste andet Juridisk Diskussionsklub leverer – ganske gratis. Bladet er sponsoreret af vores støttemedlemmer og vores annoncører, og udarbejdet kvit og frit af frivillige, engagerede studerende.

Arken

Det Teologiske Fakultet
Redaktør Samuel Nielsen, studerende på Teologi.

Hvad kan man læse om i jeres magasin?

Træder du ombord på Arken, sejler vi dig til jordens yderste grænser. Vores tidsskrift vedrører emner som tro, etik, eksistens og samfund. Tilgangene er velkendte – filosofiske, historiske, sproglige m.v. – men de parres med spørgsmål, som ikke kan stilles nogen andre steder på universitetet.

Hvem står bag?

Arken blev skabt af teologistuderende i 1979 og har siden da været studenterdrevet.

Hvor kan man få fingre i Arken?

Du kan finde tidsskriftet på standerne placeret rundt omkring på Det Teologiske Fakultet. Men du kan også finde os online.

Hvem vil få glæde af at læse jeres magasin?

Mennesker.

Hvad koster det?

Det er helt gratis.

Tidskriftet Passé

Saxo-Instituttet, Det Humanistiske Fakultet
Redaktør Rebecca Matthies, studerende på Historie.

Hvad kan man læse om i jeres magasin?

Passé er et historisk tidsskrift der består af bidrag fra historiestuderende ved Københavns Universitet. Vi har ikke et fast tema og er åbent for alle emner, perioder og metoder. Tidsskriftet består af to typer bidrag: videnskabelige artikler, der ofte er tidligere eksamensopgaver og kreative bidrag, der kan være alt fra historiske opskrifter til tegneseriestriber.

Hvem står bag?

Tidsskriftet Passé er skrevet, drevet og udgivet af historiestuderende ved Københavns Universitet – alle historiestuderende er velkomne til at være med i redaktionen, eller indsende artikler og bidrag til tidsskriftet.

Hvor kan man få fingre i Passé?

Vi udkommer én gang hvert semester, og man kan finde den seneste udgave i Saxo-Instituttets studentercafé Café Helga og ved Mødestedet på Søndre Campus. Derudover kan man læse tidligere udgaver af tidsskriftet på vores hjemmeside.

Hvem vil få glæde af at læse jeres magasin?

Alle med en interesse i historie og hvad de historiestuderende på Københavns Universitet beskæftiger sig med.

Hvad koster det?

Passé er et ikke-kommercielt tidsskrift som uddeles gratis.

FØLG UNIAVISEN PÅ FACEBOOK HER

Trappe Tusind

Institut for Kunst- og Kulturvidenskab, Det Humanistiske Fakultet
Redaktører Frede Mads Møller Gregersen, Siw Ranis, Mikala Mul, Nanna Søndergaard Larsen, studerende på Litteraturvidenskab.

Hvad kan man læse om i jeres magasin?

Trappe Tusind er et tidsskrift for litteraturvidenskab i bredeste forstand – ikke som fag, men som fænomen. Vi trykker litteraturvidenskabelige artikler, kritik og litterære samtaler, oversættelser, prosa, poesi og kunst fra etablerede såvel som ikke-etablerede bidragsydere. Hidtil har Trappe Tusind udgivet atten numre og to særnumre, og indtil nu har Trappe Tusind været et af de få tidsskrifter, hvor bidragene kan sameksistere uden at skulle underlægge sig et overordnet tema.

Hvem står bag?

Vi er siden sommer en helt ny redaktion på syv. Der er tradition for at redaktører bliver længe, og den uddannelsesmæssige baggrund kan være og er meget gerne sammensat. Lige nu er alle redaktører dog studerende på Litteraturvidenskab på Københavns Universitet, og alle er, udover at være studerende, på forskellige måder engageret i litterære og kunstneriske projekter og miljøer uden for universitetet. At være redaktør på Trappe Tusind er ulønnet, men bladet er støttet af Statens Kunstfond.

Hvor kan man få fingre i Trappe Tusind?

Trappe Tusind forhandles hos Kunsthal Charlottenborg, Møllegades Boghandel, Politikens Boghal, Ræven og Pindsvinet, Academic Books og i Roland Bar. Trappe Tusind har læseeksemplarer mange steder. Trappe Tusind forhandles også gennem vores mail trappetusind@gmail.com og findes desuden på flere biblioteker rundt om i landet. Vi arbejder på, at tidsskriftet fremover også skal forhandles i Århus, Odense og i Norge og Sverige. Trappe Tusind nr. 18 blev solgt i forsalg på Bogforum 2018 i et helt nyt område for mindre forlag.

Hvem vil få glæde af at læse jeres magasin?

Trappe Tusind er på mange måder et smalt tidsskrift, som alle kan få glæde af. Hvis du allerede er interesseret i litteraturvidenskaben, læser i og om litteraturen, kender du måske tidsskriftet og er forhåbentlig glad for det. Men hvis du ikke før har interesseret dig for litteraturvidenskab eller hvis du fx arbejder med kunst, kultur eller formidling, vil Trappe Tusind også være et nyt sted at finde glæde. I tidsskriftet går vi til verden på en anden måde end aviser, blogs og deciderede bogudgivelser, og der vil være tankeinspiration at finde i alle Trappe Tusinds udgivelser. Følg os på facebook eller instagram @trappetusind eller tjek vores nye hjemmeside og tilmeld dig nyhedbrevet.

Hvad koster det?

Trappe Tusind koster 40 kr.

AF·ART

Institut for Kunst- og Kulturvidenskab, Det Humanistiske Fakultet
Redaktør Anne Kruckenberg, studerende på Kunsthistorie:

Hvad kan man læse om i jeres magasin?

AF·ART er et dansk kunstmagasin, der dykker dybere ned i kunstens univers og stiller uophørlige spørgsmål til, hvad det er, kunsten kan, og hvordan den påvirker måden, vi anskuer verden på. Magasinet skaber gennem kritiske og kunstfaglige artikler, portrætter, og reportager friske perspektiver ved at behandle relevante emner inden for samtidskunsten og historien, den er et led i. Desuden præsenterer vi unge, hovedsageligt nordiske kunstnere, gennem papirgallerier af deres værker og samtaler om deres praksis. Vi udgiver værker og ideer af både uetablerede kunstnere og kunstformidlere, hvis arbejde fortjener det bredere publikumsopmærksomhed.

Hvem står bag?

Magasinet drives af en lille redaktion på fem redaktører, der har forskellige baggrunde inden for kunsthistorie, moderne kultur, performance design og kommunikation. Vi står for alt fra skribent- og kunstnerkontakt, redaktionelt arbejde som udvælgelse og behandling af magasinets indhold, til markedsføring samt det administrative og økonomiske arbejde bag magasinet. AF·ARTs grafiske profil udarbejdes af Jetzt-Immer, der for hver udgivelse udvikler magasinets format og udtryk.

Hvor kan man få fingre i AF·ART?

AF·ART forhandles hos en række forhandlere: Blandt andet Academic Books, ARoS, Depanneur, Kunstforeningen Gl. Strand, Kihoskh, Kunsthal Charlottenborg, Nikolaj Kunsthal og Studio Travel. Er man ikke bosiddende i København eller Aarhus kan magasinet erhverves ved at skrive til os på redaktionen@afartmagazine.com.

Hvem vil få glæde af at læse jeres magasin?

Magasinet henvender sig til det kunstinteresserede publikum; både folk, der beskæftiger sig med kunst i deres dagligdag samt folk, der er alment interesserede i kunst. Ved at fungere som en åben platform for kunstformidlere og personer, der kommer til os med inspirerende ideer, er vores ønske at dele ud af den viden og de tanker, der florerer inden for universitetets mure såvel som i det kunstfaglige miljø.

Hvad koster det?

Magasinet koster 75 kr.

MOK

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Redaktør Anders Schack, studerende på Medicin.

Hvad kan man læse om i jeres magasin?

MOK (Mediciner Organisationernes Kommunikationsorgan) er det ugentlige nyhedsmagasin for de medicinstuderende ved Københavns Universitet, der udkommer i 1.300 eksemplarer. Vi har akkurat haft 50 års jubilæum og er udkommet ugentligt siden før studenteroprøret. MOK er opslagstavle for alt fra studiejob og studenterpolitik, til fester på Panum Instituttet. Derudover er der altid mere eller mindre relevant redaktionelt indhold, som afspejler livet blandt anatomiske præparater og som studerende på hospitalerne.

Hvem står bag?

Redaktionen består af frivillige medicinstuderende, der producerer indhold og sætter bladet op. Opslag får redaktionen tilsendt. Det er som udgangspunkt gratis at annoncere i bladet, hvis man lader redaktionen stå for opsætningen og der ikke er et kommercielt formål. Man kan også købe annoncer i MOK (tjek mok.dk). Trykkeudgifterne til bladet afholder Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og vores fagforening FADL i fællesskab.

Hvor kan man få fingre i MOK?

Bladet udkommer tirsdag aften i et oplag på 1.300 eksemplarer, der runddeles på Panum og de danske universitetshospitaler. Bladet findes også i en digital udgave.

Hvem vil få glæde af at læse jeres magasin?
Naturligvis de medicinstuderende, men alle der har en tilknytning til Panum, eller har brug for at kommunikere med de medicinstuderende kan bruge MOK til noget!

Hvad koster  det?
Det er ganske gratis.

 

LÆS OGSÅ: Guide til god læsesalsetikette: Undgå højlydt fodtøj, og bliv hjemme, hvis du snotter

Magasinet Centrum

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Redaktør Tobias Schjødt Kjær, studerende på Sociologi:

Hvad kan man læse om i jeres magasin?

Centrum er først og fremmest et magasin om studielivet på CSS med alt fra forelæsningsanmeldelser over sportsreportager til dybdeborende journalistik om Kommunehospitalets eklektiske bestand af toiletter. Derudover forsøger vi med hver udgivelse også at kigge lidt på, hvad der sker ude i det store samfund. Sidste gang interviewede fx vi den britiske professor Guy Standing, og i den kommende udgivelse kan man blandt andet se frem til at læse om de nyeste trends vedrørende sex og stoffer.

Hvem står bag?

En gruppe søde frivillige fra de forskellige studier på CSS.

Hvor kan man få fingre i Centrum?

Rundt omkring i/på krogene, læsesalene, studenterarealerne, korridorerne og andre rum på CSS.

Hvem vil få glæde af at læse jeres magasin?

Fortrinsvis de studerende på CSS. Men til en vis grad også alle andre mennesker i verden.

Hvad koster det?

Det er meget gratis.

Humanist

Det Humanistiske Fakultet
Redaktør Pernille Munch Toldam, journalist og kommunikationsmedarbejder på Det Humanistiske Fakultet.

Hvad kan man læse om i jeres magasin?

Alt det, der potentielt kan interessere humaniorastuderende: Humanist laver historier om karriere, studieliv, forskning, undervisning, praktik, konferencer, udlandsophold og om alle de gode mennesker, både ansatte og studerende, der har hjemme på humaniora.

Hvem står bag?

Humanist bliver skrevet af et par medarbejdere og et varierende antal dygtige studenterskribenter fra humaniora. Det redaktionelle ansvar ligger i fakultetets kommunikationsafdeling.

Hvor kan man få fingre i Humanist?

Magasinet udkommer på print en gang om året, ved studiestart i september, og her kan man finde det i standere over alt på institutter og fællesarealer på Det Humanistiske Fakultet (Søndre Campus). Derudover udkommer Humanist løbende på nettet.

Hvem vil få glæde af at læse jeres magasin?

Humaniorastuderende, der interesserer sig for, hvad der foregår på campus, og som søger inspiration og tips til, hvad de kan gøre for at få endnu mere ud af deres studier og studieliv.

Hvad koster det?

Det koster gratis!

Mosaikk

Institut for Kunst- og Kulturvidenskab, Det Humanistiske Fakultet
Redaktør Afonso Guerreiro, studerende på Litteraturvidenskab.

Hvad kan man læse om i jeres magasin?

Vi udgiver visuel kunst, skøn- og faglitterære tekster som spænder fra lyrik til hardcore akademia og videre til krydsogtværs og musikanmeldelser.

Hvem står bag?

De studerende! Redaktionen består af hele Institut for Kunst- og Kulturvidenskabs kreative last (Litteraturvidenskab, Musikvidenskab, Kunsthistorie, Teater og Performance Studier og Moderne Kultur).

Hvor kan man få fingre i Mosaikk?

I Roland Bar (Søndre Campus, bygning 21) og på vores hjemmeside.

Hvem vil få glæde af at læse jeres magasin?

Det vil du, kære læser. Og redaktørernes mødre. Mosaikk blev skabt af studerende, til studerende, så alle dem der interesserer sig for kunst og kultur vil forhåbentlig får glæde af vores blad.

Hvad koster det?

40 kr.

Altandetlige.dk

Økonomisk institut, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Redaktør Helene Østergaard, studerende på Statskundskab.

Hvad kan man læse om i jeres magasin?

Altandetlige.dk henvender sig primært til polit-studerende, men øvrige økonomistuderende bruger også vores site. Siden indeholder en artikelsektion med artikler og nyheder fra vores partnervirksomheder og studerende, som skriver økonomiske fagartikler, sjove artikler om fredagsbaren eller noget helt tredje, blot det relaterer sig til polit-studiet. Vi har også en jobbørs med job særligt henvendt til politter, en bogbørs med brugte bøger til studiet samt et debatforum, hvor politter kan søge svar på spørgsmål om studiets tilrettelæggelse, faglige debattråde eller økonomisk-politiske diskussioner.

Hvem står bag?

Altandetlige.dk er skabt af politter for politter. Bag vores site står en gruppe af frivillige polit-studerende spredt ud over årgange – fra 1. semester på bacheloren til sidste semester på kandidaten.

Hvem vil få glæde af at læse jeres magasin?

Alle polit-studerende selvfølgelig! Vores site bruges også af en del studerende fra Copenhagen Business School med en matematisk eller hård økonomisk profil og matematik-økonomer fra Københavns Universitet. Indimellem sniger også en ingeniør fra Danmarks Tekniske Universitet med en mere økonomi-faglig profil eller en Econ fra Aarhus Universitet sig ind på vores site. Vi har et tæt samarbejde med Økonomisk Institut på Københavns Universitet, som er det fakultet, der udbyder polit-uddannelsen.

Hvad koster det?

Internettet er frit for alle.

Ordet

Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Det Humanistiske Fakultet
Redaktør Tine Søgaard Carlsen, studerende på Film- og Medievidenskab.

Hvad kan man læse om i jeres magasin?

Ordet er et tidsskrift for film og medier. På vores hjemmeside udgiver vi løbende anmeldelser af aktuelle premierefilm og tv-serier samt inspirerende artikler omkring film- og medierelateret indhold. Derudover rapporterer vi fra alverdens festivaller og har blandt andet dækket CPH:PIX, Berlinalen og Comic Con.

Ordet har også et fysisk magasin med temaspecifikke artikler, der udgives hvert halve år. Vores seneste magasin, Ordet nr. 42, havde ‘frygt’ som tema. Heri kan man blandt andet læse om heksefigurens kulturelle betydning gennem tiden, true crime-historier, lyden af frygt og meget, meget mere. Sidst, men ikke mindst, kunne vi i 2017 sende Ordets Film-podcast for første gang. Hver anden uge kan man derfor lytte med, når vi diskuterer og anmelder de nyeste biograffilm.

Hvem står bag?

Ordet er drevet af frivillige, filmentusiastiske studerende fra Københavns Universitet. Redaktionen består af studerende fra forskellige fag og årgange — dog er der en overvægt af studerende fra Film- og Medievidenskab.

Hvor kan man få fingre i Ordet?

På Ordets hjemmeside udgiver vi (næsten) dagligt anmeldelser og artikler. Det fysiske magasin kan findes rundt omkring på Søndre Campus, men de fleste eksemplarer er lokaliseret på MEF-gangen i bygning 14 på tredje sal (KUA2). Derudover kan man også finde magasinet i Cinemateket og i de københavnske biografer.

Hvem vil få glæde af at læse Ordet?

Alle der har den mindste interesse for film og medier, vil helt sikkert kunne finde spændende og interessant læsning — og måske blive klogere.

Hvad koster det?

Ordets magasin er helt gratis!

Nordisk Tidsskrift for Informationsvidenskab og Kulturformidling

Institut for informationsstudier, Det Humanistiske Fakultet
Redaktør Nanna Kann-Rasmussen,  studerende Informationsvidenskab.

Hvad kan man læse om i jeres magasin?

Man kan læse forskningsartikler inden for de emner som Institut for Informationsstudier beskæftiger sig med. Vi spænder derfor mellem informationsstudier og kulturformidling. Vi udkommer tre gange om året, som regel med et blandet nummer og 2 temanumre. Det seneste temanummer som udkom i december, og handler om Makerspace, culture and design. I 2019 planlægger vi blandt andet et nummer om den bibliometriske forskningsindikator.

Hvem står bag?

Institut for informationsstudier. Redaktionen består af seniorforskere og ph.d.-studerende, der sammen redigerer tidsskriftet.

Hvor kan man få fingre i Nordisk Tidsskrift for Informationsvidenskab og Kulturformidling?

Vi bor på hjemmesiden her.

Hvem vil få glæde af at læse jeres magasin?

Studerende, forskere og folk der beskæftiger sig med information og kulturformidling.

Hvad koster det?

Det er gratis.

 

LÆS OGSÅ: 10 gode råd: Sådan læser du en bog

Tanken

Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Det Humanistiske Fakultet
Redaktør Elise Normann, studerende på Filosof.

Hvad kan man læse om i jeres magasin?

Filosofi i den bredeste forstand. Filosofi begrænser sig jo ikke til ét genstandsområde, og derfor spænder emnerne for vores artikler rimelig vidt. Hver udgivelse har et tema, sidste semester var det ’Ukendt land’, og vi modtog artikler om alt fra kvantemekanik til forelskelse. Der er de mere klassiske artikler om et filosofisk problem eller retning, men der kan også være en omtale af en kunstudstilling eller en tegneserie. Fællesnævneren for bladets indhold er filosofien, men det er ikke begrænset af, hvad der er på pensum, og det handler ikke om at namedroppe store filosoffer eller teorier. Det handler mere om, at behandle nogle emner på en kritisk og original facon.

Hvem står bag?

Vi er en redaktion af filosofistuderende på tværs af årgange, som står for alt det redaktionelle arbejde. Redaktionen producerer ofte indhold til bladet, men som regel er de fleste artikler bidrag, vi har fået tilsendt af andre. De fleste bidrag er af filosofistuderende, men i år har vi modtaget bidrag fra mange andre studier også.

Hvor kan man få fingre i Tanken?

Tanken kan findes i papirform på universitetets biblioteker og rundt omkring i studentercaféer. Desuden kan det altid læses online, hvor alle udgivelser lægges op.

Hvem vil få glæde af at læse jeres magasin?

Alle med den mindste interesse for filosofi.

Hvad koster det?

Det er gratis! Og det bliver det ved med at være.

Seneste