Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Uddannelse

Færre er dumpet sommerens eksamener

Dumpeprocent — Trods forårets fjernundervisning og omlagte prøver er færre studerende på Københavns Universitet dumpet sommerens eksamener end sidste år.

8,6 procent af de studerende på Københavns Universitet er dumpet sommerens ordinære eksamener. Sidste år var tallet 9,0 procent. Det viser tal fra Københavns Universitets afdeling Uddannelser & Studerende.

Tallene er baseret på karakterer givet til eksamen, hvilket vil sige, at studerende der har afleveret blankt (og dermed har modtaget karakteren -3) er talt med i statistikken, mens studerende, der er udeblevet fra en eksamen, ikke er talt med.

LÆS OGSÅ: Alle eksamener på Københavns Universitet rykker online indtil sommerferien

COVID-19 har derfor ikke haft negativ indflydelse på den generelle dumpeprocent på Københavns Universitet, selv om flere sommereksamener er foregået radikalt anderledes. Tværtimod er der flere studerende der i år er bestået deres eksamener, end der var sidste år.

Særlig dispensation og forlængede frister

I april sendte universitetet en mail ud til alle studerende med oplysning om at alle eksamener i forårssemestret som udgangspunkt skulle foregå online, så smittespredningen blev begrænset mest muligt. Det gjaldt både skriftlige stedprøver og mundtlige eksamener.

SKRIV DIG OP TIL UNIAVISENS NYHEDSBREV HER

Det skete samtidig med, at universitetet var lukket for ansatte og studerende som følge af coronaudbruddets intensivering i marts. I stedet for at møde op til fysisk undervisning måtte studerende i stedet stille ind på Zoom eller Teams for at modtage fjernundervisning.

Ifølge en undersøgelse lavet af DJØF er tre ud af fire studerende på Københavns Universitet utilfredse med forårssemestrets fjernundervisning. Kun seks procent af de adspurgte mener, at fjernundervisning fungerer bedre end den sædvandlige undervisning.

LÆS OGSÅ: Tre ud af fire studerende dumper forårets fjernundervisning

Flere studienævn har udskudt specialefrister med op til en måned under lukningen, og studerende med særlige udfordringer – fx problemer med børnepasning som følge af pandemien – har kunnet søge om dispensation for alle eksamensfrister.

Uddannelser & Studerende har ikke dumpeprocenten for henholdsvis mundtlige og skriftlige eksamener, og kan heller ikke sige noget om, hvorvidt tendensen er den samme i de eksamener, der ekstraordinært er foregået online.

FØLG UNIAVISEN PÅ FACEBOOK

Seneste