Annonce
Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Forhandling om afskaffet 1. maj-fridag endte i uenighed

Faglig strid — »Det enerverende er den ledelsesstil, der er kommet på Københavns Universitet, hvor ledelsen, når der er uenighed, siger ‘så tager vi bare en voldgift i stedet for at indgå i reelle forhandlinger lokalt,« siger fællestillidsmand. Rektoratet har ingen kommentar.

I oktober måned afskaffede ledelsen på Københavns Universitet med virkning fra 2020 de ansattes ret til at holde fri med løn på arbejdernes internationale kampdag 1. maj. Formelt er der tale om, at universitetet har opsagt en såkaldt kutymeaftale.

LÆS OGSÅ: Københavns Universitet har nu afskaffet 1. maj-fridag og afventer sag i arbejdsretten.

Den beslutning fandt ikke opbakning fra universitetets tillidsfolk, og 14. november blev der afholdt et forhandlingsmøde, hvor repræsentanter for en håndfuld forbund havde sat universitetsledelsen stævne. Resultat: Fortsat uenighed og udsigt til en faglig voldgift.

»Ledelsen udviste ikke forhandlingsvilje overhovedet,« siger Ingrid Kryhlmand, som er fællestillidsmand for HK Laborant og næstformand i universitetets hovedsamarbejdsudvalg. »Nu har vi forbeholdt os ret til at gå videre med sagen i det fagretslige system.«

Det sidste betyder, at de faglige organisationer i Centralorganisationernes Fællesudvalg CFU skal beslutte, om de vil føre en voldgiftssag mod Københavns Universitet. En dato for beslutningen kendes ikke.

»Vi sagde, at det efter vores mening ikke var en kutyme, som ledelsen kunne opsige i overenskomstperioden, men alene til udløbet af en overenskomst, men det ville de ikke,« siger Ingrid Kryhlmand.

Hun oplyser, at ledelsen havde sendt en sektionsleder fra HR-afdelingen til forhandlingen.

»Hverken rektor eller direktøren dukkede op. Det er ikke at udvise positiv forhandlingsvilje, da de udsendte ikke havde fået mandat til at indgå i en egentlig forhandling,« siger hun.

Rektoratet på Københavns Universitet har ikke ønsket at kommentere, om de har udvist forhandlingsvilje.

Det dybere problem er ledelsesstilen

Striden om 1. maj blotlægger ifølge Ingrid Kryhlmand en dybere kløft mellem ledelse og ansatte.

»Det enerverende er den ledelsesstil, der er kommet på KU, hvor ledelsen, når der er uenighed, siger ‘så tager vi bare en voldgift’, i stedet for at indgå i reelle forhandlinger lokalt,« siger hun.

Ingrid Kryhlmand nævner som eksempel en igangværende voldgiftssag, der handler om rettigheder for medarbejdere på institutterne, der mister deres job ved sparerunder.

De faglige organisationers standpunkt er, at Københavns Universitet har et ansvar for at prøve at omplacere fyrede medarbejdere på hele universitetet, mens ledelsens synspunkt er, at det ansvar kun gælder inden for det enkelte institut, hvor der i sagens natur er langt færre stillinger at blive omplaceret til.

Dermed bliver en medarbejder, der står til afskedigelse stillet ringere efter ledelsens model.

»Lettere at ansætte folk udefra end at omplacere«

Ifølge Ingrid Kryhlmand ser det ud til at ledelsen foretrækker at afskedige medarbejdere frem for at omplacere dem, måske fordi det er administrativt besværligere end at slå en ny stilling op.

»Det er uholdbart – man smider guld på gaden og skal i stedet for oplære en ny ansat som kommer udefra,« siger hun.

»Vi har mange ledige stillinger, det kan man se på KUnet. Hvis der var vilje til det, kunne man omplacere folk, men det vil ledelsen ikke. Det er lettere at ansætte folk udefra end at omplacere dem internt,« siger Ingrid Kryhlmand.

Rektoratet har heller ikke ønsket at kommentere Ingrid Kryhlmands udtalelser om, at de skulle foretrække at fyre frem for at flytte ansatte.

På de øvrige universiteter har de ansatte ikke, eller kun i begrænset grad, ret til at holde fri med løn 1. maj. Ifølge universitetsledelsen er besparelsen ved afskaffelsen af fridagen cirka otte millioner kroner om året.

Ledelsen på Københavns Universitet har tidligere oplyst, at afskaffelsen af kutymeaftalen er sket, efter en dialog med Moderniseringsstyrelsen. Styrelsen har meddelt, at den ikke blander sig i, hvad statslige institutioner beslutter om frihed på 1. maj.

Seneste