Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Videnskab

Forskere vil have nedsat kommission til at kulegrave forskningsfriheden

Kampagne — Hundredevis af forskere har fået nok. De vil have danske politikere til at nedsætte en kommission, der skal kulegrave forskningsfriheden. Nu ruller de en landsdækkende underskriftsindsamling ud.

Chikane, forskningstyveri og stress. Ifølge en stor gruppe forskere, står det så slemt til med forskningsfriheden i Danmark, at der bør nedsættes en kommission til at undersøge den.

»Det er virkelig alvorligt. Det er ikke bare alvorligt for forskerne, det er et samfundsproblem,« siger ph.d.-studerende Maria Toft, som er én af initiativtagerne den nye kampagne ’Sæt forskningen fri’.

Som led i kampagnen ruller forskerne snart en landsdækkende underskriftsindsamling ud, der skal fange de danske politikeres opmærksomhed. Indtil videre har de fået over 500 underskrifter fra forskere og ph.d.-studerende på tværs af landet, og kampagnen begynder først officielt mandag d. 6. juni.

Bag underskriftsindsamlingen står en initiativgruppe med en række toneangivende forskere fra hele landet. Fra Københavns Universitetet er det Professor Emeritus på Sociologisk Institut Heine Andersen, Lektor på Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Brian Arly Jacobsen, Professor Ole Wæver og ph.d.-studerende Maria Toft begge fra Institut for Statskundskab. For dem er budskabet klart og tydeligt: Forskningsfriheden i Danmark er under et alvorligt pres.

»Vi er nødt til at se de brodne kar i os selv og de systemer, vi færdes i, i øjnene. Det er i forskningsverdenen, at ideerne til de store ændringer, vi har brug for, fødes, og vi kan slet ikke udnytte det potentiale, der er, hvis alle går rundt og er angste og bange. Som det er nu, er systemet bygget op om mistillid,« siger Maria Toft, der i starten af 2022 kickstartede kampagnen #pleasedontstealmywork om forskningstyveri på landets universiteter.

LÆS OGSÅ: Lad være med at stjæle mit arbejde

Kritik har været lang tid undervejs

Underskriftsindsamlingen er kulminationen på mange års intensiveret kritik af forværrede forskningsvilkår og historier om chikane, forskningstyveri og stress blandt forskere.

Forskernes krav

Underskriftsindsamlingen peger på tre områder, som forskerne mener, at en kommission skal kigge nærmere på:

1) Behov for evaluering og hernæst revision af universitetsloven

2) Flere basismidler til fri forskning og flere fastansættelser

3) Et generelt eftersyn af incitamentsstrukturerne for og finansieringen af forskningen

Tilbage i 2017 udgav Heine Andersen bogen ‘Forskningsfrihed – Ideal og virkelighed’, der retter skarp kritik af mundkurvskontrakter og lobbyisters stigende indflydelse på den danske forskning.

I oktober sidste år kom universitetsloven under angreb i en såkaldt hvidbog fra det forskningspolitiske udvalg i Videnskabernes Selskab. Formand for udvalget og professor i statskundskab, Ole Wæver, sagde dengang, at dansk forskning vil lide uoprettelig skade, hvis politikerne ikke gør op med den »ekstreme topstyring« på universiteterne, som blev indstiftet med den reviderede universitetslov fra 2003.

LÆS OGSÅ: Ole Wæver om dansk forskning: Vi er på vej til at tabe tyve år, vi ikke kan få tilbage.  

Senest har kampagnen #pleasedontstealmywork stillet skarpt på det forskningstyveri, der foregår på universiteterne, når eksempelvis ældre forskere tager æren for arbejde udført af yngre kolleger såsom ph.d.-studerende. Sideløbende er debatten om forskningsfrihed nået hele vejen ind til Christiansborg, hvor en række politikere på højrefløjen har indkaldt til høringer om tilstanden af den akademiske frihed.

Udpræget fyringsangst og tavshedskultur

Første punkt på listen over forskernes krav er en revision af universitetsloven, som siden sine spæde fødsel i 2003 har været stærkt omdiskuteret. Dengang var formålet med revisionen, at universiteterne i højere grad skulle styres af en markedslogik.

Men ifølge forskerne bag underskriftsindsamlingen, så har universitetsloven fejlet fatalt. Den har medført en topstyret ledelsesstruktur, som ifølge Heine Andersen tager form som et beskyttet værksted uden kontrol hverken nedefra eller oppefra i forhold om ansættelser, fyringer, personaleforhold og organisationen:

»Jeg er ikke bange for at sige, at der er en større magtfuldkommenhed hos ledelsen i dag. Der er en forventelig konsekvens af universitetsloven, at der bliver langt større distance mellem ledelsen og medarbejderne, og ledelsen omgiver sig i stigende grad med rygklappere, så de meget lidt bliver konfronteret direkte med de mange problemer, som forskere går rundt med.«

Det betyder også, at universiteterne i dag bærer præg af en hidtil uset tavshedskultur og fyringsangst, hvor mange ansatte ikke tør ytre kritik af ledelsen, siger de to forskere. Det fremgår også af frihedsbrevet, som er sat i cirkulation blandt landets forskere og ph.d.-studerende.

»Også blandt velmeriterede forskere er der en fyringsangst, og det er der jo en grund til, for der sker fyringsrunder. Og bagefter sidder man og tænker ’hvorfor blev lige ham og ham fyret’, og så kan man tit komme i tanke om, at vedkommende har været kritisk over for ledelsen. Det behøver ikke være sandt, men bare det, at man tænker sådan, gør jo, at man er varsom med at gå imod ledelsens beslutninger,« siger Heine Andersen.

LÆS OGSÅ: Lektor: Det må være muligt at fyre folk på en mere human måde. 

Maria Toft tilføjer, at den kultur hurtigt bliver en ond spiral, som også kan være med til at dække over krænkende adfærd og andre krænkelseskulturer:

»Tavshedskulturen er selvforstærkende, og det gør, at forskellige former for krænkelseskulturer kan udvikle sig, for man tør ikke stå op for hinanden og ytre kritik. Det er en negativ spiral,« siger hun.

Højrefløjspolitikere truer selv forskningsfriheden

Selvom kritikken fra forskerne især er et opgør med en snart tyve år gamle universitetslov, så rammer den også durk ned i en politisk ophedet debat om forskningsfrihed, som er ført an af nogle helt andre aktører end netop forskere.

Senest har højrefløjspolitikere som Henrik Dahl (LA) og Morten Messerschmidt (DF) indkaldt til høringer i Folketinget om forskningsfriheden og opfordret de danske parlamentarikere til at skrive Chicago-principperne ind i universitetsloven. De siger, at forskningsfriheden er under pres fra aktivistisk, »pseudoforskning« på universiteterne og cancel culture, som især udspringer fra forskning i emner som køn, race, etnicitet og migration.

På den anden side af den debat står mange forskere, som mener, at det netop er politikere som Henrik Dahl og Morten Messerschmidt, der ødelægger forskningsfriheden ved at bryde med armslængdeprincippet. Den kritik finder man også i underskriftsindsamlingen, der henviser til, at forskere i stigende grad er udsat for chikane og trusler.

Heine Andersen mener, at kritikken fra højrefløjspolitikere er usaglig og problematisk. Det giver sig ifølge ham til udtryk i udsagn om forskere såsom professor i islamstudier Jakob Skovgaard-Petersen fra Københavns Universitet. Han blev kritiseret i én af ovennævnte folketingshøringer for at være aktivistisk og en trussel mod den fri forskning:

»Det er et problem, når politikere lægger op til indgreb mod forskning ud fra deres politiske holdninger. Når Henrik Dahl fra Folketingets talerstol siger, at Jakob Skovgaard-Petersen er ensporet, så er det hat og briller – og farligt. Oven i købet kom det frem, at Dahl ikke har læst noget af Skovgaard-Petersen omfattende produktion. Og værre endnu er det, når Morten Messerschmidt i § 20-spørgsmål direkte lægger op til, at ministeren uden fagligt grundlag skal gribe ind overfor bestemte forskningsfelter«, siger Heine Andersen.

Pres fra lobbyisterne

I tilgift til en topstyret ledelsesstruktur, har universitetsloven gjort universiteterne meget konkurrenceprægede. Det fortæller Heine Andersen og Maria Toft. I dag bruger forskere en markant del af deres tid på at kæmpe om eksterne forskningsmidler, som skal finansiere deres projekter. Det betyder, at den fri forskning i stigende grad bliver erstattet af bestillingsarbejde fra fonde og organisationer, og dermed sniger de politiske og erhvervsmæssige interesser sig mere og mere ind i forskningen, siger Heine Andersen og Maria Toft.

Derfor opfordrer forskerne i underskriftsindsamlingen også politikerne til at afsætte flere basismidler til fri forskning og flere fastansættelser på universiteterne, hvor løse ansættelser og prekære arbejdsforhold er blevet helt almindelige vilkår for mange forskere. Ifølge Heine Andersen stammer en del af fyringsangsten og tavshedskulturen også derfra:

»Noget af mistilliden udspringer af, at der er en hård konkurrence internt mellem forskere, og noget af det, man konkurrerer om, er bevillinger. Det gør universiteterne også imellem sig. Det er benhårdt. Man kunne lette på det konkurrencepres fra politisk side, hvis man lavede nogle systemer, der ikke lagde op til konkurrence universiteter og forskere imellem.«

Men hvorfor er der overhovedet brug for mere fri forskning? Formålet med universitetsloven fra 2003 var at gøre forskningen mere markedsorienteret og konkurrencebaseret, så den koblede sig til ‘virkeligheden’ og matchede de krav, som politikerne og erhvervslivet havde.

Ifølge forskerne bag underskriftsindsamlingen har den fri forskning i Danmark så dårlige vilkår, at samfundet går glip af banebrydende og nytænkende idéer og analyser. Samtidig forlader dygtige forskere systemet, fordi det er »brutalt«, og på den måde drænes talentmassen, siger Maria Toft:

»Det er så vigtigt, at forskerne har frihed til at stille de rigtige spørgsmål, og ikke bare skal levere de rigtige svar. Vi skal træde et skridt tilbage og spørge os selv, hvad meningen med forskning og universitetet egentlig er. i har klimakriser, krig og sikkert også snart en økonomisk krise, og vi har simpelthen ikke tid til ikke skabe forandring og til at stille de spørgsmål, vi allerede kender svarene på. Det er det, man gør i dag under det her system, fordi det er for risikabelt at stille nogle spørgsmål, som man vitterligt ikke kender svarene på. Men det er det, vi er nødt til at gøre.«

Forskere kan deltage i underskriftsindsamlingen på dette link. Per. 1. juni kl. 10.55 havde den følgende medunderskrivere: 

Adam Paulsen, Lektor, Institut for Kulturvidenskaber, SDU
Afshin Samani, Associate prof., Health science and technology, Aalborg
Agnete Meldgaard Hansen, Lektor, Institut for Mennesker og Teknologi, Roskilde Universitet
Alex Klinge, Lektor, Department of Management, Society and Communication, CBS
Alexandra Brandt Ryborg Jønsson, Lektor, Institut for Mennesker og Teknologi, Roskilde Universitet
Alexandra R. Kratschmer, Lektor, Institut for Kommunikation og Kultur, AU
Alicia Lundby, Professor mso, Biomedicinsk Institut, Københavns Universitet
Allan Krasnik, Professor emeritus, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet
Allan Randrup Thomsen, Professor, ISIM, Copenhagen
Amy Clotworthy, Adjunkt, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet
Anders Blok, Lektor, Sociologisk Institut, Københavns Universitet
Anders Engberg-Pedersen, Professor, Institut for Kulturvidenskaber, SDU
Anders Horsbøl, Lektor, Institut for Kommunikation og Psykologi, Aalborg Universitet
Anders Skov Kristensen, Lektor, Lægemiddeldesign og Farmakologi, Københavns Universitet
Anders Stengaard Sørensen, Lektor, Mærsk Instituttet, SDU
Anders Thomassen, Ph.d., Klinisk institut, SUND, SDU
Anders V. Munch, Professor, Institut for Design og Kommunikation, SDU
Andreas Heltberg, Adjunkt, Folkesundhedsvidenskab, afdeling for almen medicin, Københavns universitet
Andreas Lieberoth, Lektor, Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU), AU
Andreas Rieckmann, Adjunkt, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
Andrés Felipe Valderrama Pineda, Lektor, Institut for Planlægning, Aalborg Universitet
Ane Bjerre Odgaard, Postdoc, Institut for Design og Komunikation, SDU
Ane Qvortrup, Professor, Institut for Kulturvidenskaber, SDU
Anette Borchorst, Professor Emerita, Institut for Politik og Samfund, Aalborg Universitet
Anette Stamer Ørsted, Ph.d.-stipendiat, Institut for Sociaologi og Socialt Arbejde, AAU
Anette Warring, Professor, Institut for Kommunikations og Humanistisk Videnskab, RUC
Anita Mašková, Ph.d.-stipendiat, Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab, RUC
Anja Hvidtfeldt Stanek, Lektor, Institut for Psykologi, SDU
Anja Marie Bundgaard, Lektor, Institut for Planlægning, Aalborg Universitet
Ann Fugl-Meyer, PhD fellow, Department of Organization, CBS
Ann Starbæk Bager , Lektor, Institut for Kommunikation & Kultur, SDU
Anna Birna Almarsdóttir, Professor, Institut for Farmaci, Københavns universitet
Anna Cornelia Ploug, ph.d.-studerende, Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab, Roskilde Universitet
Anna Thit Johnsen, Lektor, Institut for Psykologi, Syddansk Universitet
Ann-Dorit Moltke Sørensen, Senior forsker, Fødevareinstituttet, DTU
Ann-Dorte Christensen, Professor, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet
Anne Brædder, Postdoc, Institut for Kommunikation og Humanistisk videnskab, Roskilde Universitet
Anne Gerdes, Professor, Institut for Design og Kommunikation, SDU
Anne Green Munk, Post.doc, Institut for Kommunikation og Kultur, AU
Anne H. Fabricius, Lektor, Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab, RUC
Anne Katrine Hartmann Søby, Ph.d.-stipendiat, Institut for Psykologi, Syddansk Universitet
Anne Klara Bom, Lektor, Institut for Kulturvidenskaber, SDU
Anne Mette Nyvad, Lektor, Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus Universitet
Anne Nielsen, Postdoc, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet
Anne Skorkjær Binderkrantz, Professor, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet
Anne Sofie Aggestrup, Ph.d.-stipendiat, Psykiatrisk Center København, RH, KU
Anne-Marie Nybo Andersen, Professor, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
Anne-Marie Søndergaard Christensen, Professor, Institut for Kulturvidenskaber, SDU
Anne-Sofie Udsen, Ph.d-stipendiat, Institut for Kommunikation og Kultur, AU
Annette Baattrup-Pedersen, Seniorforsker, Ecoscience, Aarhus Universitet
Antonia Krummheuer, lektor, Institut for Kommunikation og Psykologi, Aalborg Universitet
Anurag sinha, Postdoc, FØDEVAREINSTITUTTET, DTU
Arne Remmen, Professor, Institut for Planlægning, Aalborg Universitet
Asbjørn M. Pedersen, Ph.d.-Stipendiat, Afdeling for Digital Design og Informationsvidenskab, Aarhus Universitet
Asger Sørensen, Lektor, Pædagogisk filosofi, Aarhus Universitet
Ask Greve Johansen, Postdoc, Institut for Planlægning, AAU
Asli Silahtaroglu, Lektor, Institut for Cellulær og Molekylær Medicin,, Københavns Universitet
Bastian Ljung Franch, Ph.d-stipendiat, Institut for Kommunikation og Kultur, AU
Beate Kraft, Adjunkt, Biologisk Institut, SDU
Belén Franco Cisterna, Postdoc, Biologisk Institut, SDU
Bengt-Åke Lundvall, Professor emeritus, Aalborg University Business School, Aalborg Universitet
Betina Dybbroe, Professor Emerita, Institut for Mennesker og teknologi/Center for Sundhedsfremmeforskning, Roskilde Universitet
Birger Steen Nielsen, Professor emeritus, Institut for Mennesker og Teknologi (IMT), Roskilde Universitet
Birgit Anette Rasmussen, Professor, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet
Birgitte Elle, Professor emerita, IMT, RUC
Birgitte Ravn Olesen, Lektor, IKH, Roskilde
Birte Siim, Professor Emerita, Institut for Politik og Samfund, Aalborg Universitet
Birthe Larsen, Lektor, Økonomisk institut, CBS
Bjarke Skærlund Risager, Postdoc, Institut for Mennesker og Teknologi, Roskilde Universitet
Bo Allesøe, Lektor, Institut for kommunikation og psykologi, AAU
Bo Elling, Professor emeritus, Institut for Mennesker og Teknologi, Roskilde Universitet
Bo Fritzbøger, Lektor, Saxo instituttet, Københavns Universitet
Bo Weidema, Professor, Institut for Planlægning, Aalborg Universitet
Bontu Lucie Guschke, PhD Fellow, Department of Organization, Copenhagen Business School
Brian Arly Jacobsen, Lektor, Tværkulturelle studier, Københavns Universitet
Camilla Fløjgaard, Tenure track, Ecoscience, Aarhus Universitet
Carl Bache, Professor, Institut for Sprog og Kommunikation, SDU
Caroline Samson, Ph.d.-stipendiat, Institut for Planlægning, Aalborg Universitet
Caroline Schaffalitzky, Lektor, Institut for Kulturvidenskaber, SDU
Carsten Hjorthøj, Lektor, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
Carsten Madsen, Lektor, Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus Universitet
Casper Sylvest, Lektor, Insititut for Historie, SDU
Catharina Juul Kristensen, Lektor, Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv, RUC
Catharina Thiel Sandholdt, post.doc, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet
Catherine E. (Rineke) Brouwer, Lektor, Institut for Sprog og Kommunikation, SDU
Cathrine Hasse, Professor, DPU Pædagogisk antropologi, Aarhus Universitet
Cathrine Marie Skovbo Winther, Ph.D.-Stipendiat, Institut for Planlægning , AAU
Cecilie Bjerre, PostDoc, Institut for Historie, SDU
Charlotte Engberg, Lic.phil, lektor, Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab, RUC
Charlotte J. Fabricius, Postdoc, Institut for Kulturvidenskaber, SDU
Charlotte Jacobsen, Professor, Fødevareinstituttet, DTU
Charlotte Rørdam Larsen, Lektor emerita, Institut for Kommunikation & Kultur, AU
Christian Brinch, Lektor, DTU Food, DTU
Christian Damm Pedersen, Adjunkt, Institut for Historie, SDU
Christian Dyrlund Wåhlin-Jacobsen, Adjunkt, Institut for Organisation, Copenhagen Business School
Christian Gerlach, Lektor, Institut for Psykologi, Syddansk Universitet
Christian Groes, Lektor, Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab, RUC
Christian Helms Jørgensen, Professor emeritus, Institut for Mennesker & Teknologi, Roskilde Universitet
Christian Lund, Professor, Institut for Fødevarer og Ressourceøkonomi, KU
Christian Poll, Specialkonsulent, DTU Sustain, QSA, DTU
Christian Rosbøll, Professor, Statskundskab, Københavns Universitet
Christian Ydesen, Professor, Institut for Kultur og Læring, Aalborg Universitet
Christina Hee Pedersen, Lektor Emerita, IKH, Roskilde Universitet, Roskilde Universitet
Christine Stabell Benn, Professor, Klinisk Institut, SDU
Christoffer Clemmensen, Lektor, Novo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic Research, Københavns Universitet
Claudia Ciocan, Teaching assistant, Economics, Government and International Business, CBS
Claus Bossen, Lektor, Institut for Digital Design og Informationsvidenskab, Aarhus Universitet
Claus Emmeche, Lektor, Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet
Daina Crafa, Adjunkt, Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet
Daniel Bach, Phd studerende, Institut for kommunikation og videnskab, Ruc
David Pinder, Professor, Institut for Mennesker og Teknologi, RUC
Diana González Martín, Lektor, Institut for Kommunikation of Kultur, AU
Dion Rüsselbæk Hansen , Lektor, Institut for Kulturvidenskaber , SDU
Ditte Wiig Tholstrup, Ph.d.-stipendiat, Biologisk Institut, SDU
Ditte-Marie From, Lektor, Institut for Mennesker og Teknologi, Roskilde Universitet
Domen Bajde, Professor MSO, DBM, University of Southern Denmark
Dorte Frees, Lektor, IVH, Københavns Universitet
Dorte Kousholt, Lektor, DPU – Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse, AU
Edmonia Baker, PhD fellow, Management, Society and Communication, CBS
Efthymios Siamos, PhD Candidate, DTU FOOD, DTU
Egon Bech Hansen, Professor, DTU Food, DTU
Elena, Assistant professor, DTU-Food, DTU
Elisabeth Engberg-Pedersen, Professor, dr.phil., Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet
Elke Weik, Associate Professor, Business and Management, SDU
Emmanuel Raju, Associate Professor, Department of Public Health, University of Copenhagen
Erik Kristensen, Professor, Biologisk Institut, SDU
Erik Skyum-Nielsen, Lektor, Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet
Erik Svendsen, lektor, Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab, RUC
Ernst Schraube, Professor, Institut for Mennesker og Teknologi, RUC
Ethan Weed, Lektor, Institut for Kommunikation og Kultur, AU
Eva Boxenbaum, Professor, Department of Organization, CBS
Fabian Holt, lektor, Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab, RUC
Finn Arler, Professor, Institut for Planlægning, Aalborg Universitet
Finn M. Sommer, Lektor, Institut for Mennesker og Teknologi, Roskilde Universitet
Flemming Jessen, Seniorforsker, DTU Fødevareinstituttet, DTU
Flemming Smedegaard, Lektor, Institut for Sprog og Kommunikation, SDU
Frands Mortensen, Professor emeritus, Medievidenskab, Aarhus Universitet
Frank Møller Aarestrup, Professor, Fødevareinstituttet, DTU
Frank Sejersen, Lektor, ToRS, KU
Franziska Bergmann, Lektor, Institut for Kommunikation og Kultur, AU
Franziska Eller, Adjunkt, Institut for Biologi, Aarhus Universitet
Frederik Martiny, Ph.d.-studerende, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Center for Almen Medicin i København, Københavns Universitet
Frederik Schaltz-Buchholzer, postdoc, Bandim Health Project, SDU
Gertie Kolding, ph.d.-studerende, Institut for Mennesker og Teknologi, RUC
Gertrud Latif Knudsen, Postdoc., Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus Universitet
Gitta Wortwein, Lektor, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet
Gitte Rasmussen, Professor, Institut for Sprog og Kommunikation, SDU
Gorm Harste, Lektor, dr.scient.pol., Institut for Statskundskab, Aarhus universitet
Gregers Andersen, Adjunkt, Institut for Kommunikation og Psykologi, AAU
Gro Hellesdatter Jacobsen, Lektor, Institut for Kulturvidenskaber, SDU
Hanne Bruubn, Professor, Institut for Kommunikation og Kultur, AU
Hanne G Pedersen, Lektor, IKV, Københavns Universitet
Hanne Knudsen, Lektor, DPU, Aarhus Universitet
Hanne Marlene Dahl, Professor, Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv, RUC
Hanne Roer, Lektor, Institut for Kommunikation, Københavns Universitet
Hans Basbøll, Professor Emeritus, *, SDU
Hans Henrik Bruun, Lektor, Biologi, Københavns Universitet
Hans Jørgen Limborg, Adjungeret professor, Institut for mennesker og teknologi, Roskilde universitet
Hans Ulri Rosengaard, Lektor, Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab, RUC
Harry Lahrmann, Lektor, Institut for Byggeri, By og Miljø, Aalborg
Heine Andersen, Professor Emeritus, Sociologisk institut, Københavns Universitet
Helene Pristed Nielsen, Lektor, Institut for Politik og Samfund, AAU
Helle Porsdam, Professor, Det Juridiske Fakultut, Københavns Universitet
Henning Salling Olesen, Professor, Institut for Mennesker og Teknologi, RUC
Henning Sten Hansen, Professor, Institut for Planlægning, Aalborg Universitet
Henriette Langstrup, Lektor, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet
Henrik Brønnum-Hansen, Lektor, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet
Henrik Holbech, Lektor, Biologisk Institut, SDU
Henrik Koll, Postdoc, IOA, CBS
Henrik Kaare Nielsen, Professor, dr.phil., Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus Universitet
Henrik Lund, Lektor, Institut for Mennesker og Teknologi, RUC
Henrik Vardinghus-Nielsen, Lektor, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Aalborg Universitet
Henrik Vase Frandsen, Lektor, Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU), Aarhus Universitet
Honey Biba Beckerlee, Ph.d.-stipendiat, ARTS Aarhus University , AU
Hubert Buch-Hansen, Lektor, Dept of Organization, CBS
Iben Holck, Ph.d.-stipendiat, Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab, RUC
Iben Nathan, Lektor, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet
Iben Stjerne, Assistant Professor, Department of Organization, Copenhagen Business School
Ida Krøgholt, Lektor, Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus Universitet
Ida Maria Bonnevie, Adjunkt, Institut for Planlægning, Aalborg Universitet
Ida-Marie T. P. Arendt, Ph.d.-stipendiat, Institut for Psykologi, Syddansk Universitet
Inge Kryger Pedersen, Lektor, Sociologi, Københavns Universitet
Inge Røpke, Professor emerita, Institut for Planlægning, Aalborg Universitet
Inge-Merete Hougaard, Postdoc, Institut for Antropologi, KU
Isaquel Bartolomeu Silva , pesquisador, Bandim Health Project , SDU
Jacob Lund, Lektor, Institut for Kommunikation og Kultur, AU
Jacqueline Ndlovu, PhD Student, Public Health, University of Copenhagen
Jakob Bøje, Lektor, Institut for Kulturvidenskaber, SDU
Jakob Christensen-Dalsgaard, Lektor, Biologisk Institut, Syddansk Universitet
Jakob Egholm Feldt, professor, Institut for kommunikation og humanistisk Videnskab, RUC
Jakob Rønning, Ph.d.-stipendiat, Biologisk Institut, SDU
Jan Kyrre Berg Olsen Friis, Lektor, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet
Jan Oskar Jeppesen, Professor, Department of Physics, Chemistry and Pharmacy, SDU
Jan Thorhauge Frederiksen, Lektor, Institut for Kommunikation, Københavns Universitet
Jane Brandt Sørensen, Adjunkt, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet
Janine Leschke, Prof. MSO, Management, Society and Communication, CBS
Janne Seemann , Professor , Organisation og ledelse , Aalborg Universitet
Jeanet Sinding Bentzen, Associate Professor, Department of Economics, University of Copenhagen
Jeanette Bresson Ladegaard Knox, Lektor, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet
Jens Christian Nielsen, Lektor, DPU – Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse, AU
Jens Erik Kristensen, Lektor, DPU, Aarhus Universitet
Jens Friis Lund, Professor, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet
Jens Høyrup, docent emeritus, Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab, RUC
Jens Peter Gøtze, Professor, overlæge, Klinisk biokemisk afdeling, Rigshospitalet, Københavns Universitet
Jesper Brahm, Lektor, Insitut for Cellulær og Molekylær Medicin, Københavns Universitet
Jesper Holm, Lektor, IMT, Roskilde Universitet
Jesper Jensen, Adjunkt, Institut for Design og Kommunikation, SDU
Jesper Schlamovitz, Studielektor, IOA, CBS
Jessica Sorenson, Ph.d.-stipendiat, Institut for Design og Kommunikation, SDU
Jette Gejl, Studie Lektor, Institut for Kommunikation og Kultur, AU
Jimmi Mathisen, Ph.D.-studerende, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet
Jitka Stilund Hansen, Specialkonsulent, DTU Bibliotek, DTU
Jo Krøjer, Lektor, IMT, Roskilde Universitet
Joachim Lund, Lektor, Department of Management, Politics and Philosophy, CBS
Johan Fynbo, Professor, NBI, Københavns Universitet
Johan Sæverud, Postdoc, Økonomisk Institut, KU
Johanna Stärk, Academic staff member (A-tap), Institut for Biologi, SDU
Johannes Andersen, Lektor emeritus , Institut for Politik og Samfund, AAU
Johannes Wagner, Professor, Institut for Design og Kommunikation, SDU
John Andersen, Professor, Institut for Mennesker og Teknologi, RUC
John Brandt Brodersen, Professor, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet
Johnny Kondrup, Professor, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet
Jonas Steenholdt Sørensen, Tenure Track Assistant Professor, Fødevareinstituttet, Danmark Tekniske Universitet
Jonas Thue Treebak, Lektor, Novo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic Research, Københavns Universitet
Jonas Toubøl, Adjunkt, Sociologi, Københavns Universitet
Jorun Holm, Ph.d.-stipendiat, Klinisk Institut, SUND, SDU
Josefine Brink Siem, Ph.d.-stipendiat, Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus Universitet
Josefine Baark, postdoctoral researcher, Institut for Kommunikation og Kultur, AU
Juan Carlos Finck Carrales, External Lecturer, People and Technology, Roskilde University (RUC)
Julia Kirch Kirkegaard, Senior Researcher, Vindenergi, DTU
Julia Suárez-Krabbe, Lektor, Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab, RUC
Julie Münter Lassen, Postdoc., Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus Universitet
Julius Emil Brinck, PhD-studerende, Fødevareinstituttet, DTU
Jytte Kjærgaard Isaksen, Lektor, Institut for Sprog og Kommunikation, SDU
Jörg P. Kutter, Professor, Dept. of Pharmacy, University of Copenhagen
Jørgen Elm Larsen, Lektor, Sociologisk Institut, Københavns Universitet
Jørgen Huggler, Lektor, DPU – Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse, AU
Jørgen Lerche Nielsen, Lektor, Institut for Kommunikation og Humanistiske Videnskaber, Roskilde Universitet
Jørn Erslev Andersen, Lektor, Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus Universitet
Jørn Guldberg, Lektor emeritus, Institut for Design og Kommunikation, SDU
Jørn Loftager, Lektor emeritus, Statskundskab, Aarhus Universitet
Jørn Wulff Helge, Professor, Biomedicinsk Institut, Københavns Universitet
Kai Finster, Professor, Biologi, Aarhus Universitet
Karen Hvidtfeldt, Professor, Institut for Kulturvidenskaber, SDU
Karen Nordentoft, Ph.d-stipendiat, Institut for Kommunikation og Kultur, AU
Karen-Margrethe Simonsen, Lektor, Institut for Kommunikation og Kultur,, AU
Karl Emil Rosenbæk, Ph.d.-stipendiat, Institut for Kulturvidenskaber, SDU
Kasper Grotle Rasmussen, Lektor, Institut for Historie/Center for Amerikanske Studier, SDU
Kasper Primdahl Olesen, PhD. Stipendiat, Biologisk Institut, SDU
Katrin Loeschner, Lektor, Fødevareinstituttet, DTU
Katrine Strandberg-Larsen, Lektor, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
Ken Ramshøj Christensen, Lektor, Institut for Kommunikation og Kultur, AU
Kerstin Fischer, Professor, Institut for Design og Kommunikation, SDU
Kevin A. Matlock, PhD Research Fellow, Psychology Department, SDU
Kevin Holger Mogensen, Lektor, Institut for Menneske og Teknologi, RUC
Khanh Hoang Nguyen, Researcher, National Food Institute, DTU
Kim Esmark, Lektor, Institut for kommunikation og humanistisk Videnskab, RUC
Kim N. Mouritsen, Lektor, Institut for Biologi, Aarhus Universitet
Kim Schrøder, Professor, Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab, Roskilde Universitet
Kirsten Kaya Roessler, Professor, Institut for Psykologi, SDU
Kirsten Simonsen, Professor, Social og kulturel geografi, RUC
Kirstine Rosendal, PhD. Stipendiat, Institut for mennesker og teknologi, Roskilde
Kirstine Zinck Pedersen, Lektor, Institut for Organisation, CBS
Kjeld Vindum, Lektor, Det Kongelige Akademi, Institut for Bygningskunst og Kultur, Det Kongelige Akademi
Klas Abelson, Professor, Department of Experimental Medicine, University of Copenhagen
Klaus Høyer, Professor, Afdeling for Sundhedstjenesteforskning, Københavns Universitet
Klaus Rasborg, Lektor, Social Sciences and Business, RUC
Kristian Bernt Karlson, Lektor, Sociologi, Københavns Universitet
Kristian Borch, Lektor, Institut for planlægning, Aalborg Universitet
Kristian Debrabant, Lektor, Institut for Matematik og Datalogi, SDU
Kristian Mortensen, Lektor, Institut for Design og Kommunikation, SDU
Kristian Tylén, Lektor, Institut for Kommunikation & Kulture , AU
Kristine Bissenbakker, Ph.d.-studerende, Center for Almen Medicin i København, Københavns Universitet
Kristine Juul, Lektor, IMT, RUC
Kristoffer Almdal, Professor, Institut for Kemi, DTU
Kristoffer Kropp, Lektor, Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv, RUC
Laila Kjærbæk, Lektor, Institut for Sprog og Kommunikation, SDU
Lars Bodum, Lektor, Institut for Planlægning, Aalborg Universitet
Lars Båstrup-Spohr, Adjunkt, Biologisk Insititut, Københavns Universitet
Lars Chresten Lund-Hansen, Lektor, Institut for Biologi, Aarhus Universitet
Lars Dencik, Senior Professor, Institut for mennesker og teknologi, Roskilde Universitet
Lars Domino Østergaard, Lektor, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Aalborg Universitet
Lars Ellgaard, Professor, Biologisk Institut, Københavns Universitet
Lars Frode Frederiksen, Lektor, Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet
Lars Holm, Lektor, DPU, AU
Lars Hviid, Professor, Inst Immunol Mikrobiol (ISIM) – SUND, Københavns Universitet
Lars Jensen, Lektor, IKH, Roskilde Universitet
Lars Kayser, Lektor, Folkesundhedsvidenskab, KU
Lars Skov Henriksen, Professor, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde,, Aalborg Universitet
Lau Møller Andersen, Adjunkt, Aarhus Institute of Advanced Studies, Aarhus Universitet
Laura Feldt, Lektor, Institut for Historie, SDU
Laura Horn, Lektor, Social sciences and Business, RUC
Lea Sletting Jakobsen, Forsker, Fødevareinstituttet, DTU
Lea Somer, Forsknings Data Manager, Biosustain, Technical University of Denmark
Leif Pedersen, Ph.d.-stipendiat, Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab, Roskilde Universitet
Lena Skovgaard Andersen, Postdoc, Department of Public Health, University of Copenhagen
Lene Juel Rasmussen, Professor, Cellular and Molecular Medicine, University of Copenhagen
Lene Koch, Professor emeritus, Institut for folkesundhedsvidenskab, Københavns universitet
Lene Larsen, Lektor, Institut for Mennesker og Teknologi, Roskilde Universitet
Lennart Bunch, Professor, Centerleder, Institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi, Københavns Universitet
Lila Lee-Morrison, postdoctoral researcher, Institut for Kulturvidenskaber, SDU
Lill-Ann Körber, Professor (tidsbegrænset), Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus Universitet
Linda Kjær Minke, Professor MSO, Juridisk Institut, SDU
Linda Lapina, Lektor, Department of Communication and Arts, RUC
Line Lerche Mørck, Professor, DPU, AU
Line Thomsen, Lektor, IVH, Københavns Universitet
Lisa Ann Richey, Professor, Centre for Business and Development Studies, Copenhagen Business School
Lisa Villadsen, Professor, Inst. for Kommunikation, Københavns Universitet
Lisbeth E. Knudsen, Professor, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
Lise Lotte Hansen, Lektor, Institut for Samfundsvidenskab & Erhverv, RUC
Lise Paulsen Galal, Lektor, Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab, Roskilde Universitet
Lise Rolandsen Agustin, Lektor, Institut for Politik og Samfund, AAU
Liza Rosenbaum Nielsen, Professor, Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab, Københavns Universitet
Lona Louring Christrup, professor emerita, Institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi, Københavns Universitet
Lone Kørnøv, Professor, Institut for Planlægning, Aalborg Universitet
Lone Svinth, Lektor, DPU, Aarhus Universitet
Lotte Helmark, PhD studerende, Institut for Psykologi, SDU
Lotte Holm, Professor, Sektion for Forbrug, Bioetik og Regulering, Københavns Universitet
Lotte Huniche, Lektor, Institut for Psykologi, SDU
Lotte K. Vogel, Lektor, Institut for cellulær og molekylær medicin, Københavns Universitet
Louise Marie Bidstrup Jørgensen, Stud.scient.san.publ, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet
Louise Nyholm Kallestrup, Lektor, Institut for Historie, SDU
Louise Whiteley, Associate Professor, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet
Mads Krogh, Lektor, Institut for Kommunikation og Kultur, AU
Maj Hedegaard Heiselberg, Postdoc, Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab, Roskilde Universitet
Maja de Neergaard, Lektor, Institut for Mennesker og Teknologi, RUC
Maj-Britt Quitzau, Lektor, Institut for Planlægning, AAU
Majken Karoline Jensen, Professor, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet
Malene Charlotte Larsen, Lektor, Institut for Kommunikation og Psykologi, Aalborg Universitet
Marco Benkhettab Sindlev, Ph.d.-stipendiat, Biologisk Institut, SDU
Mari Holen, Lektor, Institut for Mennesker og Teknologi, Roskilde Universitet
Maria Appel Nissen, Professor, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, AAU
Maria Bach, Post.Doc, Institut for psykologi, SDU
Maria Juul Hansen, Adjunkst, Økonomisk Institut, Københavns Universitet
Maria Jørgensen, Ph.d.-stipendiat, Institut for Kommunikation og Kultur, AU
Maria Louison Vang, Adjunkt, Institut for Psykologi, SDU
Maria Semkovska, Associate Professor, Psychology, University of Southern Denmark
Maria Toft, Ph.d.-stipendiat, Statskundskab, Københavns Universitet
Marian nielsen, Extern lektor, Institut for Mennesker og Teknologi, RUC
Marianne Liisberg, Ph.d-stipendiat, Institut for Kommunikation og kultur, AU
Marianne Sandberg, Seniorforsker, Fødevareinsttuttet, DTU – Danmarks Tekniske Universitet
Marianne Træbing Secher, Ph.d.- stipendiat, Institut for kommunikation og humanistisk Videnskab, RUC
Marie Bagge Jensen, Postdoc, Fødevareinstituttet, DTU
Marie Koldkjær Højlund, adjunkt, Institut for kommunikation og kultur, AU
Marie Lund, lektor, Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus Universitet
Marie Pedersen, Lektor, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
Marit Carolin Clausen, Adjunkt, Institut for Sprog og Kommunikation, SDU
Marit Clausen, Adjunkt, Institut for Sprog og Kommunikation, SDU
Mark Bayley, Lektor, Institut for Biologi, Aarhus Universitet
Marlene Wind, Professor, Statskundskab, Københavns Universitet
Martha Sif Karrebæk, Lektor, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet
Martin Laage Kragh, Forsker, Fødevareinstituttet, DTU
Martin Mølholm, lektor, Institut for Kommunikation & Psykologi, Aalborg Universitet
Martin Nielsen, Lektor, Institut for Kommunikation og Kultur, AU
Massimo Pizzol, Professor, Institut for Planlægning, Aalborg Universitet
Mathias Kristiansen, Lektor, Institut for medicin og sundhedsteknologi, Aalborg Universitet
Meltem Daysal, Associate Professor, Department of Economics, University of Copenhagen
Merete Birkelund, Lektor, Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus Universitet
Merete Wiberg, Lektor, Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU), Aarhus Universitet
Merethe Riggelsen Gjørding, Ph.d.-stipendiat, DPU – Danmarks insitut for Pædagogik og Uddannelse, AU
Mette Bech Risør, Professor, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet
Mette Christine Jørgensen, Lektor, Novo Nordisk Foundation Center for Stem Cell Medicine, Københavns Universitet
Mette Christoffersen, Lektor, Institut for Klinisk Veterinærmedicin, Københavns Universitet
Mette Ejrnæs, Professor, Økonomisk Institut, KU
Mette Gørtz, Professor, Økonomisk Institut, Københavns Universitet
Mett-Marie Zacher Sørensen, Lektor, Institut for Kommunikation og kultur, AU
Mia Münster-Swendsen, Lektor, Institut for Kultur og Kommunikation, Roskilde Universitet
Michael Asgaard Andersen, Lektor, IBBL, Det Kongelige Akademi
Michael Haldrup Pedersen, Professor, Department of Communication and Arts, RUC
Michael Hauschild, Professor, DTU Sustain, DTU
Michael Krabbe Borregaard, Associate Professor, Globe Institute, University of Copenhagen
Michael Nebeling Petersen, Lektor, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet
Michael Søgaard Jørgensen, Lektor, Institut for Planlægning, Aalborg Universitet
Michala Hvidt Breengaard, Post.doc., DPU, AU
Michelle Steinmüller, Ekstern lektor, Institut for Mennesker og Teknologi, RUC
Mie Engen, Lektor, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, AAU
Mikael Carleheden, Lektor, Sociologi, Københavns Universitet
Mikkel Wallentin, Professor, Institut for Kommunikation & Kulture , AU
Mikkel-Theis Paulsen , Ph.d.-stipendiat, Institut for Kommunikation & Kultur, AU
Mira Chandhok Skadegård, Adjunkt, Institut for Kultur og Læring, Aalborg Universitet
Miriam Wüst, lektor, økonomisk institut, ku
Mogens Ove Madsen, Lektor, Business School, Aalborg Universitet
Mohammad Amin Mohammadifar, Associate professor, group leader, Food, DTU
Mons Bissenbakker, Lektor, NorS, Københavns Universitet
Morten Boeriis, Lektor, Institut for Sprog og Kommunikation, SDU
Morten Ejrnæs, Lektor emeritus, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet – CPH
Morten Fischer Sivertsen, Ph.d.-stipendiat, Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab, RUC
Morten Knudsen, Lektor, Department of Organization, CBS
Morten Michelsen, Professor, Institut for Kommunikation og Kultur, AU
Morten Nissen, Professor, Danmarks institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet
Morten Ougaard, Professor, Institut for Organisation, CBS
Morten Reiffenstein Huno, Forskningsårstuderende, Bandim Health Project, AU
Morten Rosenmeier, Professor, Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet
Morten Skovdal, Lektor, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet
My von Euler-Chelpin, Lektor, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet
Nan Gerdes, postdoc, Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab, RUC
Nanna Grønning-Madsne, Ph.d.-stipendiat, Juridisk Institut, SDU
Nao Takeuchi-Storm, Forsker, Fødevareinstituttet, DTU
Neda Trifkovic, Assistant Professor, Department of Economics, KU
Nermin Ghith, PostDoc research fellow, DTU Food, Technical University of Denmark
Nicole, Assistant Professor, Management, Society & Communication, Copenhagen Business School
Niels Brügger, Professor, Institut for Kommunikation og Kultur, AU
Niels Heine Kristensen, Professor, Institut for Mennesker og Teknologi, RUC
Niels Morling, Professor, dr.med., Retsmedicinsk Institut, Københavns Universitet
Niels Tommerup, Professor, Institut for Cellulær og Molekylær Medicin, Københavns Universitet
Niklas Alexander Chimirri, Lektor, Institut for Mennesker og Teknologi, RUC
Nils Arne Sørensen, Professor, Institut for Historie, SDU
Nils Gunder Hansen, Professor, Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet
Nils Risgaard-Petersen, Lektor, Biologi, Aarhus Universitet
Nina Bonderup Dohn, Professor, Institut for Design og Kommunikation, SDU
Nina Gringer, Associate Professor, DTU Fødevareinstituttet, DTU
Ninna Meier, Lektor, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet
Norbert Wildermuth, Lektor, Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab, RUC
Oana Ciofu, Professor of Antimicrobial Resistance, ISIM, Copenhagen
Oke Gerke, Professor, Klinisk Institut, SDU
Ole F. Olesen, Affilieret Professor, Folkesundhed, Global Health, KU
Ole Hartvig Mortensen, Lektor, Biomedicinsk Institut, Københavns Universitet
Ole Togeby, professor emeritus, Institut for Kommunikation & Kultur, AU
Ole Wæver, Professor, Statskundskab, Københavns Universitet
Oliver Kauffmann, Lektor, Danmarks Institut for  Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet
Palle Rasmussen, Professor Emeritus, Institut for Kultur og Læring, Aalborg Universitet
Pascal Madeleine, Professor, Institut for Medicin og Sunhedsteknologi, Aalborg Universitet
Patrick Munk, Adjunkt, DTU Food, DTU
Patrick Njage, Research Scientist, National Food Institute, DTU
Paul McIlvenny, Professor, Culture and Learning, Aalborg University
Paul Richardt Metelmann, Ekstern lektor, IKH, Roskilde Universitet
Pauline Stoltz, Lektor, Institut for Politik og Samfund, Aalborg Universitet
Peer Bundgård, Lektor, Institut for Kommunikation & Kultur , AU
Peer Hull Kristensen, Professor Emeritus, Department of Organization, Copenhagen Business School
Per Richard Hansen, Lektor, Institut for Planlægning, Design for Sustainability, Aalborg Universitet
Per Øhrgaard, Professor emeritus, Department of Management, Politics and Philosophy, CBS
Per Aagaard, Professor, Institut for Idræt og Biomekanik, SDU
Peter Bertram, Lektor, Art and Architecture, Det Kongelige Akademi
Peter Duelund, Lektor emeritus, Institut for Kunst- og Kulturvidenskab, Københavns Universitet
Peter Furu, Lektor, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
Peter Grønkjær, Professor, Institut for Biologi, AU
Peter Hagedorn-Rasmussen, Lektor, Institut for Mennesker og Teknologi, Roskilde Universitet
Peter Karnøe, Professor, Institut for Planlægning, Design for Sustainability, Aalborg Universitet
Peter Kjær Mackie Jensen, Lektor, Global Health, Københavns Universitet
Peter Lund-Thomsen, Professor MSO, Management, Society and Communication, Copenhagen Business School
Peter Olsén, Professor Emeritus, Institut for Mennesker og Teknologi (IMT), Roskilde Universitet
Peter Schneider-Kamp, Professor, Institut for Matematik og Datalogi, Syddansk Universitet
Peter Aaby, Professor, Bandim Health Project, SDU
Philip Clausen, Postdoc, Fødevareinstituttet, DTU
Philip Clausen, Postdoc, Fødevareinstituttet, DTU
Pia Majbritt Jensen, Lektor, Medievidenskab og journalistik, Aarhus Universitet
Pia Ringø, Lektor, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet
Pimlapas Leekitcharoenphon, Researcher, National Food Institute, Technical University of Denmark
Pirkko Raudaskoski, Professor, Kommunikation og Psykologi, Aalborg Universitet
Poul Poder, Lektor, Sociologisk institut, Københavns Universitet
Poul Scheel Larsen, Professor Emeritus, MEK, DTU
Rachel C. Smith, Associate Professor, Digital Design and Information Studies, Aarhus University
Rafael Treibich, Associate Professor, Department of Economics, University of Southern Denmark
Rashmi Singla, Lektor/Associate Professor, Department of People & Technology, Roskilde University
Rasmus Erjnæs, Seniorforsker, Ecoscience, Aarhus Universitet
Rasmus Grøn, Lektor, Kommunikation & Psykologi, Aalborg Universitet
Rasmus Rex Pedersen, Lektor, Institutioner for Kommunikation og Humanistisk Videnskab, Roskilde Universitet
Ravinder Kaur, Lektor, Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, Københavns Universitet
Rebecca Rutt, Lektor, Institut for Fødevarer og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet
Rene Hendriksen, Professor, DTU food, DTU
Riccardo Fusaroli, Lektor, Institut for Kommunikation & Kulture, AU
Rikke Buhl, Dyrlæge, professor, Institut for klinisk veterinærmedicin, Københavns Universitet
Rikke Lund, Professor, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet
Rikke Vang Christensen, Lektor, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet
Robin Smith, Marie Curie Fellow, Department of Organization, Copenhagen Business School
Rocio Chongtay, Lektor, Institut for Design og Kommunikation, SDU
Rolf Sommer Kaas, Seniorforsker, DTU Food, DTU
Ronnie N. Glud, Professor, Biologisk Institut, SDU
Rune Bennike, Adjunkt, Institut for Fødevarer og Ressourceøkonomi, KU
Rune Møller Stahl, Adjunkt, Politisk økonomi, CBS
Sara Louise Muhr, Professor, Department of Organization, CBS
Sarah Bro Trasmundi , Lektor, Institit for Sprog og Kommunikation, SDU
Sebastian Egholm Lund, Ph.d-stipendiat, Institut for Kommunikation og Kultur, AU
Sébastien Doubinsky, lektor, Institut for Kommunikation og Kultur, AU
Sidsel Lond Grosen, Lektor, Institut for mennesker og teknologi, RUC
Sidsel Meldgaard Hove, PhD student, Department of Business & Management, SDU, University of Southern Denmark
Sigga Waleng, Ph.d.-studerende, Institut for Mennesker & Teknologi, RUC
Signe Uldbjerg, Videnskabelig assistent, Institut for kommunikation og kultur, AU
Signild Vallgårda, Professor emerita, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet
Simo Køppe, Professor, Psykologi, Københavns Universitet
Simon Borchmann, Professor, Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab, RUC
Simon Nørby, Lektor, Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse, Aarhus Universitet
Sine Nørhom Just, professor, Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab, RUC
Sofie Christiansen, Seniorforsker, DTU Fødevareinstituttet, DTU
Sofie Skovbo Gottlieb, Diversity, Equity & Inclusion Lead, HR, CBS
Sofie Venge Madsen, Studielektor, Institut for Kommunikation og Kultur, AU
Sophie Nyborg, Forsker, Institut for Vind og Energisystemer, DTU
Steen Baagøe Nielsen, Lektor, Institut for Mennesker og Teknologi, Roskilde Universitet
Steen Hildebrandt, Professor Emeritus, Ledelse, Aarhus Universitet
Steen Nepper Larsen, Lektor, DPU Uddannelsesvidenskab, Aarhus Universitet
Steen Visholm, Professor, Institut for Mennesker og Teknologi, RUC
Stefan Gaarsmand Jacobsen, Lektor, Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, Københavns Universitet
Stefanie Steinbeck, PhD Felloe, Ledelse, Politik og Filosofi, CBS
Stefano Kjerkegaard, Lektor / afdelingsleder, Institut for Kommunikation & Kultur, AU
Stefano Ponte, Professor, Centre for Business and Development Studies (CBDS), Copenhagen Business School
Steffen Ernø, Adjunkt, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, AAU
Sten Pultz Moslund, Lektor, Institut for Kulturvidenskaber, SDU
Sten Schaumburg-Müller, Professor, Juridisk Institut, SDU
Stig Hirsbak, Senior forsker, Institut for planlægning, Aalborg Universitet
Stine Liv Johansen, Lektor, Institut for Kommunikation og Kultur, AU
Stine Rosenlund Hansen, Lektor, Institut for Mennesker og Teknologi, Roskilde Universitet
Stine Thidemann Faber, Lektor, Institut for Politik og Samfund, Aalborg Universitet
Sune Borkfelt, Studielektor, Institut for Kommunikation og Kultur, AU
Sune Nielsen, Studieadjunkt, IMT, Roskilde Universitet
Sune Vork Steffensen, Professor, Institut for Sprog og Kommunikation, SDU
Sunny Mosangzi Xu, Postdoc, Department of organization, CBS
Susan Løvstad Holdt, Lektor, Fødevareinstituttet, DTU
Susana S. Fernández, Professor, Institut for Kommunikation og Kultur, AU
Susana Tosca, Lektor, Institut for kommunikation og humanistisk Videnskab, RUC
Susanne Brix Pedersen, Professor, Institut for Bioteknologi og Biomedicin, DTU
Susanne Ekman, Lektor, Institut for Mennesker og Teknologi, RUC
Susanne Kaae, Lektor, Institut for Farmaci, Københavns Universitet
Susanne S Pedersen, Professor, Institutleder, Institut for Psykologi, Syddansk Universitet
Svend Brinkmann, Professor, Institut for Kommunikation og Psykologi, Aalborg Universitet
Søren Askegaard, Professor, Institut for Virksomhedsledelse, SDU
Søren Bec NIelsen , Lektor , Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, KU
Søren Bro Pold, Lektor, Institut for Kommunikation og Kultur,, AU
Søren Frank, Professor, Institut for Kulturvidenskaber, SDU
Søren Jeppesen, Lektor, Center for Business and Development Studies, Department of Management, Society and Communication, CBS
Søren Molin, Professor, NNF Center for Biosustainability, DTU
Søren Rysgaard, Professor, Institut for Biologi, Aarhus Universitet
Søren Sørensen, Professor, Biologisk Institut, Københavns Universitet
Søren Wind Eskildsen, Lektor, Institut for Design og Kommunikation, SDU
Tage Koed Madsen, Professor Emeritus, Institut for Virksomhedsledelse, Syddansk Universitet
Tais W. Dahl, Lektor, Globe Institut, Københavns Universitet
Tali Padan, PhD fellow, Management, Society and Communication, Copenhagen Business School
Tanya Karoli Christensen, Professor, Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet
Teresa Cadierno, Professor, Institut for Sprog og Kommunikation, SDU
Thomas Bjarnsholt, Professor, Institut for Immunologi og Mikrobiologi, Københavns Universitet
Thomas Mandrup-Poulsen, Professor, Biomedicinsk Institut, SUND, Københavns Universitet
Thomas P. Boje, Professor, Institut for Samfundsvidenskab og Økonomi, Roskilde Universitet
Thomas søbirk petersen, professor, Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab, RUC
Thorsten Treue, Lektor, Institut for Fødevarer og Ressourceøkonomi, KU
Tilde Strandbygaard Jessen, Postdoc, Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab, RUC
Tim Tolker-Nielsen, Professor, Department of Immunology and Microbiology, University of Copenhagen
Tina Høegh, Lektor, Institut for Kulturvidenskaber, SDU
Tina Thode Hougaard, Lektor, Institut for Kommunikation og Kultur, AU
Tina Wilchen Christensen, Adjunkt, DPU – Institut for Pædagogisk psykologi, AU
Tine Hald, Professor, Fødevareinstituttet, DTU – Danmarks Tekniske Universitet
Tobias Pape Thomsen, Lektor, Institut for mennesker og teknologi, Roskilde universitet
Tobias Wang, Professor, Institut for Biologi, Aarhus Universitet
Tom Gilbert, Professor, Director DNRF Center for Evolutionary Hologenomics, Globe Institute, University of Copenhagen
Tomas Ellegaard, Lektor, Institut for Mennesker og Teknologi, Roskilde Universitet
Torsten Bøgh Thomsen, Lektor, Institut for Kulturvidenskaber, SDU
Trine Wulf-Andersen, Lektor, Institut for Mennesker og Teknologi, Roskilde Universitet
Troels Lange, Postdoc, Biologisk Institut, Syddansk Universitet
Tuomas Kilpeläinen, Associate Professor, Novo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic Research, University of Copenhagen
Ulrik Kohl, Ph.d.-stipendiat, Institut for Mennesker og Teknologi, RUC
Ulrik Schmidt, Lektor, Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab, RUC
Ushma Chauhan Jacobsen, Lektor, Institut for Kommunikation og kultur, AU
Viggo Plum, Docent Emeritus, Institut for Mennesker og Teknologi, RUC
Wietse Tol, Professor, Section for Global Health, KU
Åse Marie Hansen, Professor, Deprtment of Public Health, University of Copenhagen

Seneste