Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Fyringer på vej på Skovskolen

Afskedigelser — Et stort underskud på de kommende års budgetter får Skovskolen til at fyre 10 ud af 90 ansatte. Der er allerede blevet tyndet ud i ledelsen.

Skovskolen, der hører under Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, står over for en fyringsrunde. Det skyldes blandt andet at skolen har fået færre elever på erhvervsuddannelsen til skov- og naturtekniker i år.

Vores økonomistyring har ikke været god nok, og vi har ikke lagt realistiske budgetter

Thomas Færgeman, forstander på Skovskolen

»Ud af en årlig omsætning på 65 millioner kroner i 2019 og 2020, i alt 130 millioner, får vi et underskud på 5,7 millioner kroner i hvert af årene, hvis vi ikke gør noget. Det svarer til cirka 9 procent af omsætningen,« siger forstander Thomas Færgeman.

En af årsagerne til underskuddet er, at antallet af nyoptagne elever på uddannelsen til skov- og naturtekniker er faldet fra omkring 150 i 2017 til blot 45 studerende i år.

Det skyldes, at undervisningsminister Merete Riisager i 2017 stillede krav til skov- og naturteknikeruddannelsen om, at nye elever skulle have en praktikplads på hånden inden studiestart.

»Vi optog så mange elever tidligere, at fik vi lov at drive en ret stor, såkaldt skolepraktik, hvor de kom i praktik hos os. Men i 2017 fik vi at vide, at eleverne skulle have en praktikplads, inden de startede,« forklarer Thomas Færgeman.

Anden fyringsrunde på et år

Skovskolen

En række uddannelser under Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning.

Tilbyder bl.a. professionsbachelorer som have- og parkingeniører og skov- og natur- og kulturformidler samt erhvervsuddannelser som skov- og naturtekniker.

Holder til ved Esrum Sø i Nødebo og på Eldrupgård i Jylland.

Læs mere på Skovskolen.ku.dk

Indtægterne fra uddannelsen til skov- og naturtekniker udgjorde mere end 40 procent af skolens samlede indtægter i 2016 og 2017.

En anden årsag til den dårlige økonomi er ifølge Thomas Færgeman, at skolen ikke fået de forventede overhead fra eksterne fondsmidler i år. Men også, at de har overbudgetteret indtægterne fra nogle af deres øvrige uddannelser.

»Vores økonomistyring har ikke været god nok, og vi har ikke lagt realistiske budgetter. Flere af vores uddannelser er ikke lønsomme. Men vi er blevet bedre til at have styr på, hvad vi tjener penge på, og hvad vi får underskud på.«

I 2017 blev ni ansatte fyret i en nedskæringsrunde. Hvordan sikrer du, at der ikke skal fyres igen om et år?

»Jeg kan ikke udstikke en garanti, hvis der fx kommer nye regler fra regeringen. Men vi har slanket driften og vil fokusere på tre ting fremover: Lønsomme uddannelser, lønsomme projekter og færre fællesomkostninger til administration og drift,« siger Thomas Færgeman.

Slanket ledelse

Skovskolen er allerede i gang med at effektivisere organisationen. Det betyder, at skolens tre videncentre nedlægges, og at Skovskolen i stedet fremover – foruden administrationen – vil fortsætte med to afdelinger frem for de hidtidige tre. Der er allerede indgået aftale med en chef om frivillig fratrædelse.

Fyringerne blandt de ansatte bliver varslet den 20. november, og så har medarbejderne to uger til gøre indsigelser.

Seneste