Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Kære DSU, hvornår stopper I de gule fagforeninger på universiteterne?

Valgkamp — Er det ikke på tide, at I stopper med at modarbejde enhedsorganiseringen i interessevaretagelsen af de studerende? Er det ikke på tide, at I stopper med at poste penge i universiteternes gule fagforening, bedre kendt som Frit Forum?

Det er fantastisk at bo i et land med en velopbygget velfærdsstat. En velfærdsstat opbygget af et velfungerende arbejdsmarked, hvor arbejdstagere og arbejdsgivere indgår aftaler om forholdene på arbejdsmarkedet. Arbejdstagerne er repræsenteret af fagforeninger, der samler de mange holdninger, der måtte være blandt en faggruppe, til fælles ståsteder og visioner.

Man organiserer sig altså for at stå stærkere – og på den måde sikrer man den bedst mulige interessevaretagelse af sig selv og sine kollegaer. Denne organiseringsform har gennem mere end 100 års slid resulteret i, at den enkelte på arbejdsmarkedet i Danmark har nogle af de bedste forhold i verden.

På mange universiteter er der organisationer, der modarbejder de studerendes fælles organisering.

Det virker at organisere sig med andre, der tilhører samme faggruppe som én selv, og mere lokalt på samme arbejdsplads som én selv.

Desværre er der i disse tider såkaldte ‘gule fagforeninger’, som lover arbejdstagerne samme faglige tryghed, selv om de i realiteten ikke beskæftiger sig med den brede og langsigtede interessevaretagelse og i stedet kun fokuserer på den enkeltes umiddelbare behov. Dette er med til at splitte interessefællesskaber og stiller i det hele taget den enkelte dårligere.

Interessevaretagelse i uddannelsessystemet

Helt fra vi starter i folkeskolen og op gennem ungdomsuddannelserne, lærer vi, hvordan man ved at organisere sig i sit elevråd kan få indflydelse på sin skole, selvom man blot er en helt almindelig elev.
Det gør man ved at organisere sig med sine skolekammerater og sammen finde ud af, hvad man som elever skal kæmpe for.

I elevrådet lærte man, at man ikke altid kan få ret, og at man gennem uenigheder og debatter må finde de bedste kompromisser. Sådan sikrede man, at elevernes overordnede interesser blev varetaget gennem demokratisk debat og sammenhold, også når man taber kampe.

Denne måde at organisere sig på er direkte inspireret af den måde, fagforeningerne organiserer forskellige faggrupper. På samme måde fungerer det på de mellemlange videregående uddannelser, hvor man også organiserer sig i en enhed – i et fagligt interessefællesskab.

Partipolitik modvirker den fælles organisering

På universitetet foregår denne organisering på samme måde – også inspireret af fagforeningernes måde at organisere sig på. De studerende organiserer sig i deres lokale interesseorganisationer, nemlig studenterrådene.

Der er dog en afgørende forskel fra de andre uddannelsesinstitutioner: På mange universiteter er der, ligesom med de gule fagforeninger på arbejdsmarkedet, organisationer, der modarbejder de studerendes fælles organisering.

Dette er mildest talt skadeligt for de studerendes brede, faglige interessevaretagelse. Det er rigtig ærgerligt, at partipolitik skal splitte den brede organisering af de studerende.

Det er partilignende organisationer, der opfordrer de studerende til at organisere sig i forskellige grupperinger afhængigt af den enkelte studerendes partipolitiske tilknytning. De mener, at universiteternes medinddragende organer skal betragtes som små lokale parlamenter, hvor man ud fra sin partipolitiske overbevisning må kæmpe om magten. De stiller op til de lokale råd og nævn mod de enhedsorganiserende studenterråd.

Dette er mildest talt skadeligt for de studerendes brede, faglige interessevaretagelse. Det er rigtig ærgerligt, at partipolitik skal splitte den brede organisering af de studerende.

For selvfølgelig er der meget, de enkelte studerende kan være uenige om. Men når det handler om de grundlæggende forhold på universiteterne, er det brede flertal jo enige – vi vil ikke have forringet vores SU, vi vil gerne have tilstrækkeligt med undervisning, og vi vil gerne have ordentlige rammer for vores uddannelse som lokalestørrelser, studiemiljø, osv.

Her må man spørge sig selv, om den mest fornuftige organiseringsform er på baggrund af partipolitik eller faglige hensyn. For hvordan indretter man i grunden et socialdemokratisk bibliotek? Her er vores svar: biblioteket må indrettes på baggrund af faglige hensyn, altså om der er tale om fysikstuderende eller historiestuderende, der alt andet lige har forskellige faglige behov.

Det er på tide med et opgør

DSU er kendt for at have en hård linje mod gule fagforeninger. Man kan ikke være medlem af DSU og samtidig være medlem af en gul fagforening – altså kan man ikke både være (ung) socialdemokrat og være med til at splitte interessefællesskabet i den faglige organisering.

Kære DSU – er det ikke på tide, at I stopper med at finansiere splittelsen af de studerende?

Er det, fordi DSU har en anden analyse af, hvordan interessevaretagelsen på lige præcis universitet bør foregå? Og gælder denne opfattelse i så fald også andre uddannelsesinstitutioner? Kan man som aktiv i Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, Erhvervsskolernes Elevorganisation, Landssammenslutningen af Handelsskoleelever eller Danske Skoleelever, Lærerstuderendes Landskreds mm. se frem til på et tidspunkt at skulle konkurrere mod centrum-venstre-organisationer finansieret af DSU, der modarbejder enhedsorganiseringen af elever og studerende?

Det kan derfor være svært at begribe, at DSU poster penge i en tilsvarende splittende organisation på universitetsområdet. En organisation kaldet Frit Forum, som vel at mærke ikke er anerkendt som en legitim studenterorganisation af jeres tætte samarbejdspartnere i LO-ungdom.

Kære DSU – er det ikke på tide, at I stopper med at finansiere splittelsen af de studerende? I stedet kunne I opfordre Frit Forums aktive til at tage del i den fælles interessevaretagelse og kamp for bedre vilkår på universiteterne.

Universiteterne er under større og større pres, og der er virkelig brug for, at vi som studerende står sammen for at modarbejde forringelser. Vi kunne i stedet skabe forbedringer sammen – lokalt såvel som nationalt!

Sana Mahin Doost er forkvinde for Danske Studerendes Fællesråd, Malou Astrup Clemmensen er Forkvinde for Studenterrådet ved Københavns Universitet, André Shamoun er formand for Syddanske Studerende og Marcus Turunen er organisatorisk Næstformand for Studenterrådet ved Roskilde Universitet.

Se svaret fra DSU og Frit Forum her.

Stem til KU-valget 2017

Stem her

Seneste