Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Uddannelse

KU præsenterer ny optagelsesprøve på kvote 2

Kvote 2 — Københavns Universitet har sat ord på den optagelsesprøve, der skal forny kvote 2-systemet i 2020. Prøven vil erstatte minimumskravet på 6,0 i snit – men kun hvis uddannelsesministeriet tillader det.

Når kalenderbladet vendes til år 2020, skal KU-ansøgere møde op til en optagelsesprøve, hvis de vil igennem nåleøjet på kvote 2.

Det skriver Københavns Universitet på sin hjemmeside.

Det er umiddelbart det her, vi håbede, ville ske.

Amanda Büchert, forperson i Studenterrådet

Præsentationen af optagelsesprøven er fattig på detaljer, men det ligger fast, at ansøgerne vil blive bedømt ud fra seks kriterier: Studiepotentiale, faglige færdigheder, motivation, kendskab til uddannelsen, formidlingsevne og karaktersnit.

Optagelsesprøven kommer dog ikke til at stå alene. Ansøgerne skal også enten forfatte en motiveret ansøgning eller møde op til en samtale, inden en helhedsvurdering skal veje dem på vægtskålen.

KU har endnu ikke afsløret, hvilke ansøgere der skal sælge sig selv på skrift, og hvem der skal til samtale, ligesom de seks kriterier først vil blive uddybet nærmere i foråret 2019.

»En klar forbedring«

Universitetet har i de seneste uger modtaget hård kritik for at fastholde minimumskravet på 6,0 i karaktersnit på både kvote 1 og kvote 2 – blandt andet mener Studenterrådet, at adgangskravet kan få en social slagside.

Til gengæld glæder Studenterrådets forperson, Amanda Büchert, sig over udsigten til en ny optagelsesprøve.

»Det er umiddelbart det her, vi håbede, ville ske. Vi regnede godt nok ikke med, at karaktersnittet ville blive et af kriterierne i vurderingen, for det var ikke det ledelsen gav udtryk for i vores dialog med dem. Men det er en klar forbedring, at minimuskravet bliver afskaffet på kvote 2,« siger Büchert.

Hun tilføjer dog, at det er svært at vurdere optagelsesprøven nærmere, før KU uddyber kriterierne i 2019.

»Det ville selvfølgelig være rart, hvis man havde nogle helt konkrete kriterier at tage stilling til, men omvendt går jeg ud fra, at de enkelte studier får indflydelse på, hvilke kriterier der skal veje tungest. Og det vil være positivt, hvis studierne får større kontrol over, hvem de vil optage uden at tage hensyn til generelle krav.«

KU melder dog, at det nye kvote 2-system kun bliver til virkelighed, hvis Uddannelses- og Forskningsministeriet giver tilladelse til at indføre prøven. Sker det ikke, vil universitetet holde fast i minimumskravet på 6,0 i snit – også efter 2020.

Uanset hvad vil minimumskravet fortsat gælde på kvote 1.

Seneste