Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Videnskab

Bestyrelsen giver ansatte på Biologi medhold: I skulle have været inddraget

Kritisk brev — Næsten 200 ansatte på Biologisk Institut sendte et brev til universitetets bestyrelse den 11. juni, der kritiserede ledelsen for ikke at inddrage dem i den mislykkede fusion med Statens Naturhistoriske Museum. Nu har de fået et svar, der giver dem ret.

193 ansatte underskrifter vidnede om, at det ikke var et hvilket som helst brev, de ansatte på Biologisk Institut havde skrevet.

I brevet, som de sendte til bestyrelsen den 11. juni, kritiserede de deres ledelse for ikke at have inddraget dem tilstrækkeligt under fusionen mellem Biologisk Institut og Statens Naturhistoriske Museum. En fusion, der nu er afblæst og ovenikøbet har resulteret i, at fem af museets topforskere er rykket ud af SCIENCE og over på det nye Globe Institute på SUND.

Resultatet var, skrev de ansatte, ikke bare utilfredsstillende, hele forløbet havde været et brud på universitetsloven.

Kritikken mundede ud i fire spørgsmål, herunder om bestyrelsen mente, at inddragelsen af de ansatte havde været god nok, og hvordan de vil sikre, at »en sådan uheldig proces« ikke vil gentage sig.

LÆS OGSÅ: Næsten 200 på Biologisk Institut har underskrevet kritisk brev til bestyrelsen

Nu har de ansatte modtaget et brev fra bestyrelsen, der i hvert fald besvarer et par af deres spørgsmål.

»Når bestyrelsen nu ser forløbet, må vi erkende, at inddragelsen af BIOs medarbejdere omkring BIO-SNM-fusionen ikke har været god nok,« skriver de i brevet til de ansatte.

Ordene bliver vel modtaget af et par af de ansatte på Biologisk Institut, der var med til at underskrive brevet.

»Jeg tror ikke, vi kunne have forventet et mere imødekommende svar, så det er sådan set meget positivt. Det er vigtigt, at de påtager sig et ansvar for og erkender, at forløbet ikke har været i overensstemmelse med loven og strategien,« siger akademisk medarbejder Caspar Elo Christensen.

»Det, der står i brevet, er meget positivt,« siger professor Lars Ellgaard.

»Men,« tilføjer han, »vi er også spændte på at se, hvad det konkret udmønter sig i.«

Når bestyrelsen nu ser forløbet, må vi erkende, at inddragelsen af BIOs medarbejdere omkring BIO-SNM-fusionen ikke har været god nok

Brev fra bestyrelsen til de ansatte på BIO

Det svarer bestyrelsen ikke på i brevet. De skriver blot, at de vil drøfte den nu afblæste fusionsproces med ledelsen, »herunder hvordan det vil være hensigtsmæssigt at agere i forhold til fremtidige organisatoriske forandringer.«

»Selvfølgelig kunne vi godt have tænkt os, at de var lidt mere konkrete, særligt i forhold til hvordan medarbejderne vil blive inddraget fremover. Det kunne være interessant at vide, om de nye retningslinjer vil indebære, at institutrådene vil blive genoprettet – med retningslinjer for at bruge dem på en seriøs måde,« siger Caspar Elo Christensen med henvisning til de lokale råd, som blev endeligt nedlagt i februar 2018.

Lars Ellgaard er enig i, at institutrådene bør bringes til live på ny. Og så opfordrer han ledelsen til at gribe medarbejderinddragelsen mere systematisk an:

»Det ville være betryggende for medarbejderne, hvis der blev udviklet et sæt retningslinjer, som helt præcist udspecificerer, hvordan rektor, dekan og institutleder skal inddrage medarbejderne i væsentlige beslutninger. Desuden regner vi selvfølgelig med, at udviklingen af sådanne retningslinjer ville foregå under inddragelse af medarbejderne,« siger Lars Ellgaard.

Uniavisen ville gerne have spurgt bestyrelsen, om der ligger nogle konkrete planer bag ordene i brevet, men det har ikke været muligt at få en kommentar fra bestyrelsesformand Mads Krogsgaard Thomsen.

Tilfredshed på SUND

Til gengæld kan bestyrelsen glæde sig over, at de ansatte på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet er tilfredse med forløbet, der førte til oprettelsen af det nye Globe Institute.

Det er her de fem topforskere fra Statens Naturhistoriske Museum – herunder Eske Willerslev og Minik Rosing – er havnet, efter at de forlod SCIENCE som følge af fusionen mellem museet og Biologisk Institut.

LÆS OGSÅ: Se topforskernes aftale om nyt institut 

Ifølge Claus Juul Løland, professor ved Institut for Neurovidenskab og medlem af Akademisk Råd på SUND, er der ingen sure miner over, at topforskerne ankommer til fakultetet, selv om flere af deres forskningsfelter umiddelbart ligger langt fra sundhedsvidenskaben.

Jeg tror ikke, vi kunne have forventet et mere imødekommende svar, så det er sådan set meget positivt

Caspar Elo Christensen, Biologisk Institut

»Både Akademisk Råd og andre grupper på SUND har været med i forløbet fra et tidligt stadie, og vi er kommet med input og har givet vores mening til kende. Så jeg synes, at processen har været meget konstruktiv,« siger Claus Juul Løland.

»Vi byder det nye Globe-institut velkommen, og det vigtigste er nu, at vi kigger fremad og finder ud af, hvad vi kan bruge hinanden til. Det er vi nysgerrige på at finde ud af.«

Er der ikke nogen, der undrer sig over eller er utilfredse med, at forskere, der blandt andet beskæftiger sig med økologi og geologi, skal være på jeres fakultet?

»Nej, der er ikke nogen utilfredshed. Jeg synes, man skal se det i et længere perspektiv. Det kan godt være, at der er noget, der ikke ser så SUND-relateret ud nu, men når vi først får snakket sammen, kan vi sikkert sagtens finde ud af noget.«

Og I er trygge ved den løsning, der er lagt frem?

»Ja, det er vi.«

LÆS OGSÅ: Enig DM-kongres: Fasthold demokratiet på universiteterne.

Seneste