Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Stadig valgsafari på KU

univalg 2017 — Drop Studenterrådet og vælg i stedet universitets-politikere, der siger, hvad de ideologisk står for, argumenterer debattørerne.

Det er ikke til at overse, at det endnu en gang er valgtid på Københavns Universitet – og denne gang også i resten af Danmark.

På enhver centimeter vægplads på Det Juridiske Fakultet hænger kendte som mindre kendte jurastuderende med smil helt op til ørerne. Alle med valgløfter, der har til hensigt at kapre de studerendes stemmer til Studienævn, Akademisk Råd og KU’s Bestyrelse … og det kan som sædvanlig være svært at gennemskue, hvem der står for hvad, og hvem man skal sætte sit kryds ved.

Studenterrådet – en ulv i fåreklæder

På Det Juridiske Fakultets førnævnte tilplastrede vægge ser man selvfølgelig Studenterrådet og deres underafdeling, Forenede Juristers, mange spraglede plakater.

Som en ulv i fåreklæder foregiver de at være politisk neutrale og kun handle ud fra de studerendes bedste – men hvad er ’de studerendes bedste’?

Læs Studenterrådets svar.

Hvordan kan én organisation rumme alle disse holdninger på én gang? Svaret er: Det kan man ikke – heller ikke Studenterrådet.

For Liberal Alliance er ’Bedre betingelser for de studerende’, at de »[…] vil fjerne fribeløbet for studerende på SU, så de kan tjene lige så meget, de vil. Samtidig sikrer vores 2025-plan, at studerende ikke beskattes af de første 7.000 kroner, de tjener hver måned. Det betyder, at man som studerende får større fleksibilitet.«

Mens Enhedslisten vil »[…] holde brugerbetaling væk fra de videregående uddannelser og sikre ordentlig SU,« da ’Gratis og gode uddannelser skal skabe lighed’.

For Venstre gav det god mening at begrænse antallet af dobbeltuddannelser, mens dette var fuldstændig galimatias for Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Alternativet.

Hvordan kan én organisation rumme alle disse holdninger på én gang? Svaret er: Det kan man ikke – heller ikke Studenterrådet.

Kort sagt: Studenterrådet er en politisk organisation, og en stemme på Forenede Jurister er ganske enkelt en ’carte blanche’ til fri leg som værende ’de studerendes stemme’.

Frit Forum og Konservative Jurister – et stærkt samarbejde over midten

Det er typisk midten der bliver kæmpet om i dansk politik, men hvad nu hvis man kunne få højre- og venstrefløjen til at arbejde sammen. Det vil vi gerne prøve. I Konservative Jurister og Frit Forum lægger vi ikke skjul på, at vi er motiveret af politiske ideologier.

I Konservative Jurister stemmer medlemmerne typisk på Venstre, Det Konservative Folkeparti eller Liberal Alliance, mens det klassiske medlem i Frit Forum typisk stemmer på Socialdemokratiet – det lægger vi ikke skjul på.

Dermed ikke sagt, at studerende, der stemmer på andre partier, ikke kan repræsenteres af vores to foreninger, men de er ikke vores typiske målgrupper. Det er simpelthen ikke muligt at favne så bredt – også selv om der er tale om uddannelsespolitik.

På en lang række emner er Konservative Jurister og Frit Forum uenige, men der er også mange områder, hvor vi er enige. På det Juridiske Fakultet går vi sammen til valg på at skabe en bedre studieadministration.

En studieadministration der ikke bremser de studerende i at fokusere på deres studie samt en studieadministration, der ikke forhindrer de studerendes læring, men derimod bidrager til et bedre læringsmiljø.

Studieadministrationen og studiemiljøet kan blandt andet forbedres, hvis:

1. Pensumlister og undervisningsplaner bliver offentliggjort mindst én måned før studiestart,
2. Det bliver mere overskueligt, hvor man skal henvende sig for at få rådgivning,
3. Eksamensperioderne for ordinære eksamener ikke kan ændre sig efter tilmeldingsfristens udløb,
4. Eksamensdatoerne for reeksamener bliver offentliggjort minimum to uger før eksamensdagen,
5. Den studerende ikke behøver at klage over sin eksamenskarakter for at få en begrundelse for denne,
6. Det bliver meget klart, hvornår der er frist for valg af valgfag,
7. Studerende selv kan vælge – og ikke kun ønske – de(t) fag, den studerende ønsker at skrive speciale eller bachelorprojekt i,
8. Eksaminer skal ligge med mindst 2 dages mellemrum,
9. Studerende kan skifte vejleder under bachelorprojekt og speciale ved samtykke fra både den studerende samt afstående og modtagende vejleder, og
10. Tidspunktet for specialeforsvar skal offentliggøres senest to uger før eksamensdatoen og ikke 3 dage før, som det er nu.

Det er vores ti bud på en bedre studieadministration og et bedre studiemiljø – og det vil vi kæmpe for!

Hvorfor giver et ideologisk ståsted mening i universitetspolitik?

Det giver mening at have et ideologisk ståsted fordi universitets- og uddannelsespolitik er politik. Det er meget svært at have en uddannelsespolitisk diskussion, uden at man som debattør afslører sit ideologiske ståsted. Ja, det er faktisk meget svært at komme i tanke om, hvordan det overhovedet kan lade sig gøre.

Selvfølgelig er der nogle områder, hvor både Frit Forum, Konservative Jurister og Forenede Jurister er meget enige, og vi skal selvfølgelig arbejde sammen, hvor vi kan. Men det må også accepteres, at det er umuligt at favne alle de studerendes holdning i én organisation.

Godt valg fra Frit Forum og Konservative Jurister.

Seneste