Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Studenterrådets spidskandidat: Splitter vi studerende os ad, står vi svagere over for ledelsen

Replik — Studenterrådets spidskandidat argumenterer for, at universitetspolitik ikke handler om ideologi, efter Frit Forum og Konservative Jurister har opfordret de studerende til at stemme efter partifarve.

Den 17. november havde en kandidat fra hhv. Konservative Jurister og Frit Forum et fælles indlæg i Uniavisen. Budskabet til de studerende var klart: Hold jer fra Studenterrådet og split jer i stedet op efter partifarve ved universitetsvalget i denne uge. Jeg kunne ikke være mere uenig.

Men før jeg kaster mig ud i at forklare, hvorfor det styrker de studerendes stemme, når vi står sammen, så lad mig først tage nogle af de allermest usaglige angreb, partirepræsentanterne præsenterer:

Studenterrådet er en demokratisk og bred organisation i en grad, Frit Forum og Konservative Studerende kun kan drømme om.

Skribenterne skriver bl.a. om os: »Som en ulv i fåreklæder foregiver de at være politisk neutrale og kun handle ud fra de studerendes bedste« og spørger herefter: »men hvad er ’de studerendes bedste’?«

Studenterrådet ved Københavns Universitet har eksisteret i mere end 100 år. Vi har en stolt historie, der beviser, at det er muligt at sikre de studerende mere indflydelse, når vi står sammen, og i alle de år har Studenterrådet stået for de synspunkter, de studerende i fællesskab er blevet enige om.

At påstå, at vi skulle være ”en ulv i fåreklæder” er ikke bare historieløst – det er også lige lovligt konspiratorisk. Skribenterne påstår, at vi i al den tid, vi har eksisteret, blot skulle have været en organisation med et klart (udefineret) ideologisk standpunkt, der har formået at holde det hemmeligt for de studerende.

Det har jeg svært ved at se, særligt når vi per definition ER de studerende og har aktive, der stemmer på partier fra hele det politiske spektrum.

Studenterrådet er en demokratisk og bred organisation i en grad, Frit Forum og Konservative Studerende kun kan drømme om. Vi har fagråd ude på de forskellige studier, og vi har en bestyrelse med 35 medlemmer, der repræsenterer studier fra alle KU’s afkroge – lige fra Aktive Statskundskabere og Forenede Jurister til veterinærmedicin og Nano-science.

Det betyder, at vi ved, hvad der rører sig. Vi ved, hvad de studerende oplever af forskellige udfordringer, og det er således de studerende, der bestemmer, hvilke studenterpolitiske spørgsmål vi skal tage op, og hvordan vi skal forholde os til dem.

Jeg betvivler ikke, at Frit Forum og Konservative Studerende ud fra deres ideologi måske kan finde svar på, hvad man skal mene om alle emner, det er bare ikke den måde, vi arbejder på i Studenterrådet og Forenede Jurister.

Om censor har brug for fem eller 10 timer til at rette et speciale er ikke et ideologisk spørgsmål.
Rebecca Ingemann Madsen

Om der bør være holdundervisning på Almen Sociologi er ikke et ideologisk spørgsmål. Om censor har brug for fem eller 10 timer til at rette et speciale er ikke et ideologisk spørgsmål. Og om vi har brug for bedre uddannelseskvalitet og mere feedback er ikke et ideologisk spørgsmål.

At se universitetspolitik som partipolitik er i det hele taget absurd.

Det er spørgsmål om, hvordan vi indretter vores uddannelser bedst, og her mener vi faktisk, at det er bedre at spørge de studerende på de enkelte fag end at dele os op efter partifarve. Tilsvarende er der intet ideologisk ved de ti bud på ændringer af jurastudiet, som skribenterne har præsenteret i deres indlæg. De ti forslag er derimod et godt eksempel på, hvordan partipolitisk neutralt uddannelsespolitik ser ud.

Mange af forslagene er i øvrigt gengangere for mange aktive i Forende Jurister, da vi årenes løb har arbejdet for et bedre valgfagssystem, en administration, der har de studerende i fokus og at nedbringe sagsbehandlingstiderne på dispensationsansøgninger etc.

Konkrete resultater kræver hårdt arbejde, og en samlet studenterstemme

Skribenterne skriver endvidere, at »en stemme på Forenede Jurister er et ’carte blanche’ til fri leg.« Må jeg være fri. En stemme på Forenede Jurister er ikke et ’carte blanche’ til noget som helst – tværtimod er det en stemme på en liste, der garanterer, at den tager din holdning alvorligt og inddrager de studerende i arbejdet.

Stemmer man på sit fagråd eller faglige forening, får man nemlig en repræsentant, der er forpligtet til at holde møder med de studerende fra ens studie, og som gennem demokratiske afstemninger og debat tager den holdning med, de studerende har. Ja, selv I fra Frit Forum og Konservative Studerende kan møde op og få indflydelse på, hvad vores repræsentanter skal mene. Og lad mig i øvrigt understrege den åbne invitation til jer.

Stemmer man derimod på en partisoldat, er historien en anden. Frit Forum og Konservative Studerende varetager – præcis som de selv skriver – ideologiske interesser, og ender de studerende med en repræsentant, som fortolker den ideologi anderledes end en selv, så er det bare ærgerligt.

At se universitetspolitik som partipolitik er i det hele taget absurd. Hvis det virkelig er partipolitisk kamp, Konservative Studerende og Frit Forum forventer finder sted i eksempelvis Universitetsbestyrelsen, så får de formentlig lidt af et chok, hvis de en dag skulle blive valgt. Her sidder nemlig en koncerndirektør fra Novo Nordisk, to professorer, en forhenværende gymnasierektor, en lektor, en specialkonsulent, en direktør fra Akademikerne, et professionelt bestyrelsesmedlem og en forhenværende direktør i Statens Seruminstitut. Og så sidder der selvfølgelig to bestyrelsesmedlemmer, der repræsenterer de studerende.

De to mennesker skal repræsentere de studerende – ikke Socialdemokratiet og Konservative. Lad os derfor vælge nogle repræsentanter, der har i sinde at repræsentere os alle, og som standhaftigt kæmper for, at de studerende får endnu mere indflydelse på udviklingen af Københavns Universitet i fremtiden, uanset hvor man i øvrigt sætter sit kryds til kommunal – og regionsvalget.

Lad mig afslutningsvis nævne nogle få eksempler på sejre som Studenterrådet i samarbejde med fagråd fra forskellige fag på KU har opnået, netop fordi vi står sammen om de studenterpolitiske emner, vi kan blive enige om i stedet for at lade os begrænse af støvede ideologier.

  • Revidering af Fremdriftsreformen, så studerende på KU kan vælge kun at bestå 45 ECTS points om året i stedet for 60 ECTS points. Studenterrådet ledte disse forhandlinger med ledelsen i et paritetisk 12-mandsudvalg.
  • Indførsel og ansættelse af en Studenterambassadør; en uafhængig ombudsmand for de studerendes som kan vejlede studerende om juridiske spørgsmål, når vi kommer i klemme i KUs regel-labyrint. FJ har i foråret indgået et samarbejde med ambassadøren om en ugentligt kontor dag på Det Juridiske Fakultet.
  • Et minimumstimetal på 12 timer om ugen, der sikrer, at studerende møder fagligt kompetent undervisning og vejledning i løbet af studiet.

 

Vi er stolte af de forandringer, vi har skabt, og vi ser frem til at kunne skabe endnu bedre uddannelser med afsæt i de studerendes ønsker og behov i fremtiden.

Underskrevet af Camilla Due og Adan A. Khan hhv. formand og næstformand for Forende Jurister og Kristian Dam Hove næstformand for bachelorstudienævnet på Det Juridiske Fakultet på vegne af Forenede Jurister

Seneste