Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Campus

Studerende efter drøftelse af KU’s investeringspolitik: »En kæmpe nothing burger«

Protest — »Jeg er skuffet og ked af det,« lyder det fra studerende, efter KU’s bestyrelse fredag 5. april besluttede at fortsætte den nuværende investeringsstrategi, der omfatter virksomheder med aktiviteter i de ulovlige israelske bosættelser.

»KU, stop dit hykleri – Israel er et tyranni.«

En gruppe på 30-40 studerende har fredag morgen samlet sig foran KU’s bestyrelseslokale i Lindegården ved Frue Plads.

En kavalkade af kampråb kører på repeat, mens bestyrelsesmedlemmer ankommer og forsvinder ind ad den tunge trædør.

I dag skal bestyrelsen godkende sin strategi for finansiel risikostyring og etisk investeringspolitik. Bestyrelsen skal i den forbindelse »drøfte og beslutte, om KU skal agere mere proaktivt og med en opstramning af dialogen med KU’s kapitalforvaltere i forhold til virksomheder i KU’s investeringsportefølje med aktiviteter på Vestbredden«, som det er formuleret i dagsordenen.

LÆS OGSÅ: Så mange millioner har Københavns Universitet investeret i virksomheder med ulovlige aktiviteter på Vestbredden

I januar 2024 overrakte studenterorganisationen Studerende mod Besættelsen en underskriftsindsamling til rektor. Her krævede over 2.000 studerende, at KU anerkender den aktuelle konflikt i Gaza som et folkedrab, og at KU trækker sine investeringer fra virksomheder, der opererer i ulovlige israelske bosættelser.

LÆS OGSÅ: 2.000 studerende og ansatte vil tvinge bestyrelsen til at trække KU’s investeringer på Vestbredden tilbage

Emil Nielsen er filosofistuderende på KU og aktiv i Studerende mod Besættelsen. Sammen med en medstuderende fik han lov til at overvære det punkt på bestyrelsesmødets dagsorden, der omhandlede KU’s investeringspolitik.

Emil Nielsen er filosofistuderende.
billede: Camilla Skovgaard Thomsen
Statskundskabsstuderende Emma Moesgaard Olsen.
billede: Camilla Skovgaard Thomsen
Magnus Munk er statskundskabsstuderende.
billede: Camilla Skovgaard Thomsen

»Der var ingen konkrete løsningsforslag. De godkender den eksisterende strategi og bevarer deres investeringspolitik, og så vil de forsøge at stramme dialogen med kapitalforvalterne,« siger en slukøret Emil Nielsen, da Uniavisen fanger ham omkring klokken 13, da bestyrelsen er færdig med at drøfte investeringspolitikken.

»Det var en kæmpe nothing burger. Der blev luftet en masse gode intentioner, men det virker som om, de selv er presset af systemet og ikke er villige til at være dem, der går foran eller kigger på løsninger. Jeg synes, det er latterligt. Jeg er skuffet og ked af det,« siger han.

KU skal have aktivt ejerskab

Universitetsdirektør Søren Skydsgaard kommenterer sagen i en mail. Han skriver, at bestyrelsen i dag har drøftet KU’s tilgang til placering af midler i virksomheder på FN’s liste over virksomheder, der har aktiviteter på Vestbredden.

»Bestyrelsen var enig i, at der er tale om et helt relevant tema, der kræver opmærksomhed. Bestyrelsen konstaterede samtidig, at der ikke aktuelt eksisterer et marked med investeringsprodukter, hvor virksomheder på den omtalte liste automatisk ekskluderes, medmindre man beslutter helt at stoppe med at investere i virksomheder og i stedet anbringer alle midler under kapitalforvaltning i stats- eller realkreditobligationer,« skriver han og fortsætter:

»Dette vurderer bestyrelsen imidlertid ikke er hensigtsmæssigt, hvis man vil sikre de rette balancer i forhold til risikospredning af porteføljen og sikring af afkast.«

Bestyrelsen vælger dermed den løsning, som ifølge indstillingen indebærer, at »KU fortsætter som hidtil med den konsekvens, at virksomheder fra FN-listen fortsat vil kunne indgå i KU’s portefølje.« Af modellen fremgår det også, at KU vil styrke dialogen med kapitalforvalterne.

Studerende gjorde klar til demonstrationen, der skulle vare hele dagen.
billede: Camilla Skovgaard Thomsen
KU's bestyrelsesmedlemmer blev mødt af en kavalkade af kampråb.
billede: Camilla Skovgaard Thomsen

Universitetet lever ifølge Søren Skydsgaard op til høje etiske standarder.

»KU’s etiske investeringspolitik er baseret på 10 konventioner, der har sit ophav i blandt andet FN og OECD. Kapitalforvalterne samarbejder med internationalt anerkendte screeningsselskaber, der minimum to gange årligt gennemgår KU’s portefølje. Viser det sig, at der er investeringer, som ikke lever op til de etiske kriterier, der er omfattet af de internationale konventioner, skal aktiverne sælges senest efter 30 dage,« skriver han og fortsætter:

»Inden for denne overordnede ramme besluttede bestyrelsen, at KU fremover skal udføre et mere aktivt ejerskab over for sine kapitalforvaltere med regelmæssig dialog om blandt andet de virksomheder, der måtte optræde i porteføljerne, som har match med den omtalte FN-liste samt andre relevante forhold. Det blev også besluttet, at KU proaktivt vil monitorere, hvorvidt der på markedet opstår relevante investeringsprodukter, der omfatter udelukkelse af virksomheder på den omtalte FN-liste eller andre lignende problemstillinger.«

»Vi kommer til at eskalere«

De studerendes demo er rykket fra bestyrelseslokalet ud på Frue Plads, hvor den varer indtil klokken 15.30 og runder af med en koncert af sangeren Isam B.

»Vi vidste, at vi kunne få lov til at komme med ind til bestyrelsesmødet i dag, men ikke præcis hvornår. Så vi besluttede os for at være her hele dagen for at tydeliggøre, at vi er her. Og nu hvor jeg har siddet derinde, ved jeg, at de kan høre os herude. Jeg håber, det gør indtryk,« siger Emil Nielsen.

Selvom han er skuffet over udmeldingen fra bestyrelsen i dag, understreger han, at Studerende mod Besættelsen fortsætter kampen:

»Vi kommer til at eskalere fra nu af. Vi kommer til at lægge pres på. Og vi bliver ved med at komme med konkrete forslag. Den slags forslag, som bestyrelsen ikke selv vælger at gå ind i. Hvis bestyrelsen ikke vil bruge tid på det, må vi studerende jo gøre det,« siger Emil Nielsen.

Studerende har medansvar

Som dagen skrider frem, støder flere studerende til. Statskundskabsstuderende Emma Moesgaard Olsen har været her siden morgenstunden og har planer om at blive til demonstrationen er slut.

»Jeg synes, det er vigtigt at vise international solidaritet med palæstinenserne, og som studerende har jeg et medansvar for, hvad KU bruger sine penge på. Og når jeg kan se, at KU har uetiske investeringer, synes jeg, det er min pligt at fortælle dem, at de skal stoppe med det,« siger Emma Moesgaard Olsen, som også er aktiv i Studerende mod Besættelsen.

Den opfattelse deler Magnus Munk, som er statskundskabsstuderende:

»Jeg støtter den palæstinensiske frihedskamp, og jeg synes, det er vigtigt at gøre, hvad man kan. Jeg er studerende et sted, som har investeringer i de ulovlige bosættelser, og jeg forsøger at gøre noget ved det ved at møde op her i dag,« siger han.

Seneste