Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Campus

Studerende mediterer sig ud af stress og eksamensangst

Namaste — En gruppe studerende tager stress-udfordringen i egen hånd og mødes regelmæssigt for arbejde med sindet. I Meditationsfællesskabet på KU er de fri for hokus-pokus, dogmer og økonomiske interesser.

Stress, angst og depressioner dominerer på universiteterne og sender selv stjernestuderende en tur på bænken. Men medlemmer af Generation Stress finder selv på tiltag, der kan forbedre trivslen blandt deres medstuderende.

Ét af dem er Meditationsfællesskabet på KU , som i et år har mødtes til månedlige diskussions- og meditationsaftener.

Meditationsfællesskabet

Vil udbrede viden om meditation til og forbedre trivsel blandt studerende

Mødes månedligt i psykologernes studenterlokale Dræberkaninen på CSS

Er åbent for alle interesserede uanset studie og erfaring

»Udgangspunktet for Meditationsfællesskabet er at introducere meditation som et stressreducerende værktøj for andre studerende og tilbyde muligheden for et uforpligtende fællesskab, hvor vi sammen kan udforske den meditative praksis.«

Det fortæller Daniel Jordanov, som er psykologistuderende og én af stifterne bag fællesskabet. Han ved, hvor svært det kan være at holde hovedet oven vande på universitetet.

Ingen hokus-pokus

»Vi bestræber os på at være fri for hokus-pokus, fri for guruer, fri for økonomiske interesser, fri for trosbaseret religion og fri for enhver form for dogmatik.«

Sådan beskriver Meditationsfællesskabet sig selv på sin facebookgruppe, som over 300 studerende er medlem af. Fællesskabet skal nemlig være åbent for alle uanset erfaring og overbevisning, og tilgangen til meditation er videnskabelig, siger Daniel Jordanov:

Meditation kan give ro, balance, fokus og en form for kontrol over uregerlige tanker og følelser

Daniel Jordanov, medstifter af Meditationsfælleskabet på KU

»Det vil sige, at vi ikke mødes i en religiøs kontekst, men forholder os til blandt andet mindfulness og dens videnskabelige resultater, samt undersøger forskellige østlige visdomstraditioner på et akademisk grundlag.«

Og for stifterne giver det god mening i dag, hvor mindfulness er blevet en accepteret del af psykologi og terapi. Meditation er altså ikke længere blot en eksotisk praksis, som nogle buddhister eller hinduister praktiserer langt ovre i Østen et sted. Det er blevet mainstream.

»Meditation beskæftiger sig med noget så naturligt som åndedrættet. En medfødt evne som går forud for enhver form for tro og overbevisning. Hvordan vi trækker vejret har en særlig effekt på vores krop og psyke. Det synes jeg er et meget alment anliggende, og noget man sagtens kan gå videnskabeligt til værks med«, siger Daniel.

Safespace uden stress

Faktisk er meditation blevet et anerkendt værktøj til at sænke stressniveauet. Det afspejler sig fx i kursuskatalogerne på de fleste arbejdspladser, hvor mindfulness fylder godt.

Og det fik Daniel Jordanov også øjnene op for sidste år. Som del af psykologistudiet blev han udvalgt som studenterterapeut på et klinisk praksishold om mindfulness i terapien og fik lov til at behandle en frivillig studerende via Studenterrådgivningen. Resultaterne var ikke at tage fejl af:

»Det var en helt igennem øjenåbnende måde at arbejde med terapi på for mig. I løbet af fem-syv minutter fik vi lavet en radikal og positiv transformation i klientens humør og puls. Det var en erfaring, som vidnede om meditationens store forandringspotentiale.«

Vi lever i en neuro-alder. Folk har respekt for videnskaben, og hvis man kan påvise, at en aktivitet kan måles i hjernen, så er vi mere tilbøjelige til at afprøve den
Daniel Jordanov, medstifter af Meditationsfælleskabet på KU

Daniel Jordanov skræddersyede en guidet meditation til den anden studerende ved at tage udgangspunkt i noget meningsfuldt for patienten, nemlig hans eget narrativ. Og det havde effekt.

Derfor er han ikke i tvivl om, at mindfulness og meditation har et stort videnskabeligt potentiale, som Daniel og hans medstiftere gerne vil udforske på en måde, så almindelige danskere også kan forstå det:

»Vi lever i en neuro-alder. Folk har respekt for videnskaben, og hvis man kan påvise, at en aktivitet kan måles i hjernen, så er vi mere tilbøjelige til at afprøve den. I den instans har forskning vist, at meditation både øger koncentrationsevnen og har en beroligende effekt på nervesystemet. Hvor det kan være svært at tilgå praksis via 2.500 år gamle og mytologiprægede skrifter, så supplerer den videnskabelige tilgang med en måde at forstå og praktisere meditation på, som det moderne menneske nemmere kan forholde sig til.«

14 års erfaring

Det er ikke et tilfælde, at Daniel Jordanov besluttede sig for at gå ind i meditationsbranchen. Ligesom sine to medstiftere er han hverken guru eller lektor, men har omfattende praktisk erfaring med feltet:

»Som 18-årig ’så jeg lyset’ og konverterede til buddhismen sammen med min mor. Jeg var hardcore praktiserende i fire år, på grænsen til fanatisme. Pludseligt blev jeg ramt af en eksistentiel krise. Den radikale livsstil blev for overvældende og jeg valgte at træde ud af religionen. Sidenhen brugte jeg det meste af mine tyvere på at være filosofisk forvirret. Men selv om jeg ikke længere kunne forene mig med de buddhistiske principper, så kunne jeg ikke rigtig give slip på meditationen. Den kunne noget særligt«, fortæller Daniel.

Den nu 32-årige psykologistuderende gav ikke slip, men det har taget Daniel lang tid at få ordentlig tag på sin meditation. Og når den sidder i skabet, så giver den ham noget, som han og mange studerende i dag kan have brug for:

»Meditation kan give ro, balance, fokus og en form for kontrol over uregerlige tanker og følelser. For mig handler det også om at kontakte en indre form for autenticitet: at vende tilbage til en ærlig og jordnær fornemmelse af væren, når jeg oplever, at mit sind er ved at fortabe sig i verden,« siger han.

Det at være fælles

Meditationsfællesskabet har da også ladet sig inspirere af den buddhistiske tilgang til meditation, hvor fællesskab – sangha – spiller en helt særlig rolle. Ud over at meditere og studere gamle skrifter skal man i buddhismen være fælles om at meditere. Og det er der en grund til:

»Meditation handler blandt andet om udrensning af negative tanker og følelser. Derfor kan det være svært at meditere alene, fordi man i stilheden møder sig selv, præcis som man har det nu og her. Og hvis ens mentale og følelsesmæssige tilstand ikke er så behagelig, er det ofte let at blive distraheret. Den proces kan blive lidt nemmere, når man gør det med støtte og i fællesskab med andre«, fortæller Daniel Jordanov.

Meditation beskæftiger sig med noget så naturligt som åndedrættet
Daniel Jordanov, medstifter af Meditationsfælleskabet på KU

Ifølge Daniel gælder det for alle, der mediterer. Selv som meget erfaren mediterende gør meditationsaftnerne ham ‘bedre’ til at meditere, hvis man kan sige sådan:

»Selv om jeg har godt og vel 14 års erfaring i ’meditationsbranchen’, så opfordrer buddhisterne altid til, at man tilgår sin egen praksis med et ’beginners mind’. Det betyder, at man skal passe på ikke at blive arrogant i sin praksis, men i stedet forholde sig nysgerrigt og åbent. Der er nemlig altid noget nyt at lære. Selv fra folk med mindre erfaring,« siger han. Og her er fællesskabet en essentiel del af øvelsen.

Canadiske guruer og meditationsapps

Der er godt gang i hjulene for Meditationsfællesskabet. I oktober var den canadiske munk, yoga- og meditationslærer Dada Krsnasevananda ude for at snakke om chanting og yoga. Og det var interessant at få en selvudnævnt ekspert ud, som kunne fortælle om sin praksis på en uforpligtende måde, fortæller Daniel Jordanov.

Meditation handler blandt andet om udrensning af negative tanker og følelser. Derfor kan det være svært at meditere alene

Daniel Jordanov, medstifter af Meditationsfælleskabet på KU

Årets sidste event er lige løbet af stablen. Det var meditationsappen Headspace, som skulle afprøves og dissekeres verbalt. Appen blev skabt af en englænder, der efter 10 år i asketisk klostertilværelse som tibetansk munk, besluttede sig for at udbrede meditation og mindfulness til et bredere publikum.

Og sådanne moderne, digitale løsninger skal klinikere og meditationsudøvere have kendskab til, mener Daniel. Selv har han brugt Headspace-appen i snart et år med gode resultater:

»Den giver mig en tryghed, hvis jeg føler mig urolig. Så ved jeg, at jeg altid har mulighed for at lave en tre minutters stabiliserende meditation. Det giver mig ro.«

Skal Meditationsfællesskabet forlade nuet for en stund, så har de store planer for fremtiden. Forhåbentligt kan de gøre det samme som Headspace og være med til at udbrede meditation til endnu flere. Indtil da søger de midler hos en række fonde til at afholde større foredrag og håber på, at der kommer god karma deres vej.

Og så er der et hav af nye meditationsaftener på bedding for 2019.

Seneste