Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

KU udskriver valg

Univalg — KU-valget er udskrevet! Bliv klogere på de råd og udvalg, som KU´s befolkning skal vælge repræsentanter til ved årets valg.

Årets KU-valg er udskrevet! Afstemningen til valget foregår 20.-24. november og hvis du vil stille op som kandidat skal du have meldt dig senest den 31. oktober.

I år skal de studerende vælge en ny repræsentant til bestyrelsen, og hundredevis af spirende studenterpolitikere skal vælges ind i de akademiske råd, institutrådene og studienævnene.

Ph.d.-studerende skal stemme til ph.d. udvalget og der afholdes ekstraordinære valg for VIP (Videnskabeligt Personale), TAP (Teknisk-Administrativt personale) og ph.d.-studerende på det splinternye nye NorS.

Listen over kandidaterne offentliggøres den 7. november og det endelige valgresultat afsløres den 29. november.

Valgets vigtige datoer

2. okt.: Valgene udskrives

23. okt.: Frist for klage over valglister

24. okt.: Endelige valglister fremlægges på KUnet

31. okt.: Sidste frist for kandidatanmeldelse

7. nov.: Kandidaternes navne offentliggøres

14. nov.: Frist for indsigelse mod kandidater

20. nov.: Afstemningsstart kl. 10

24. nov.: Afstemning lukkes kl. 15

29. nov.: Valgresultat offentliggøres

Hvad kan du stemme til?

Bestyrelsen – De studerende skal vælge én studenterrepræsentant til KU´s højeste myndighed – bestyrelsen. Bestyrelsen har ansvar for universitetets overordnede forhold, for eksempel KU’s budget og samlede strategi. Det er også bestyrelsen, der står for at ansætte rektor.

Ud af bestyrelsens 11 medlemmer er der to studenterrepræsentanter. I øjeblikket repræsenterer statskundskabsstuderende Alexander Thorvaldsen og tyskstuderende Elias Westergaard studenterpopulationen.

Studerende i bestyrelsen vælges for en toårig periode, og hvert år vælges der én ny studenterrepræsentant, der skal afløse den længst-siddende af de to gamle.

I år er det Alexander Thorvaldsens sæde i bestyrelsen. der er på valg. Elias Westergaard blev valgt ind sidste år og sidder derfor et år mere.

Akademisk råd – Alle fakulteter har deres egne akademiske råd. De akademiske råd arbejder med strategier for forskning, uddannelse og videnudveksling. De uddeler også ph.d.- og doktorgrader. Det akademiske råd består af VIP´ere og studerende.

Institutråd – Hvert institut på KU har et rådgivende organ, Institutrådet, der arbejder med instituttets visioner, undervisningsstrategier, studiemiljø og økonomi.

Institutrådet skal sikre medbestemmelse til og inddragelse af VIP´ere (herunder ph.d.-studerende), TAP´ere og instituttets studerende.

Studienævn – Studienævnene findes lokalt på alle KU’s institutter og er blandt andet med til at udarbejde uddannelsernes studieordninger, udvikle nye undervisningsformer og beslutte hvilke eksamensformer de studerende skal udsættes for. Studienævnene består af et lige stort antal repræsentanter for det videnskabelige personale og de studerende. VIP-repræsentanter bliver valgt for tre år, de studerende for ét.

Ph.d. Udvalget – Ligesom KU’s fakulteter har deres egne akademiske råd, har de også lokale ph.d.-udvalg, der, ja, beskæftiger sig med emner relateret til fakulteternes ph.d.-uddannelser. Ph.d.-udvalget arbejder med godkendelse af ph.d.-kurser og behandler ansøgninger om merit og dispensationer fra ph.d.-studerende. Der sidder lige mange VIP´ere og ph.d.-studerende i udvalget. VIP´ere vælges for tre år, men ph.d.-studerende kun vælges for et.

Hvis du hører til på det nye NorS er der endnu flere valg at stemme til. Her skal det videnskabelige personale også vælge repræsentanter til det akademiske råd og ph.d. udvalget. Derudover kan både VIP´ere, TAP´ere og ph.d.-studerende stemme på repræsentanter i institutrådet for Nordiske studier og Sprogvidenskab.

Du kan læse meget mere om de forskellige råd og nævn her på Uniavisen  eller på KUnet her.

Hvordan stemmer du?

Kandidaterne offentliggøres den 7. november, og så er det tid til at gå i tænkeboks. Du har cirka to uger til at finde ud af, hvem der skal have din stemme. Afstemningen til valgene foregår fra den 20. november klokken 10.00 til og med den 24. november klokken 15.00. Du stemmer via KUnet. Under fanen “selvbetjening” kan du trykke på “valg” og så er det bare at få sat kryds. Den elektroniske afstemning betyder, at du kan stemme alle døgnets 24 timer, både fra fredagsbaren, læsesalen eller hjemme fra sofaen, mens Netflix loader.

Hvis lysten til at engagere sig i studenterpolitik skulle komme over dig, kan du også registrere dig som kandidat. Du kan stille op gennem valgsystemets elektroniske kandidatsystem, eller ved at udfylde en papirblanket, som afleveres eller sendes til valgsekretariatet.

Sidste år stemte 15,5 procent af de studerende til bestyrelsesvalget. Det er noget mindre end de 20,0 procent, der stemte tilbage i 2015.

Valgsekretariatets fysiske adresse er Frue Plads 4, 1168 København K. Du kan også kontakte dem på KU-valg@adm.ku.dk.

Seneste