Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Uddannelse

Studerende på KU savner feedback fra undervisere

Evaluering — Hver tredje studerende mener ikke, de får tilstrækkelig feedback fra deres undervisere. Det viser ny undersøgelse. Skurken er nedskæringerne på universitetsområdet, siger Studenterrådet på KU.

Studerende på KU har gennem de seneste år i flere omgange klaget over manglende feedback i undervisningen. Specialeudtalelser er sparet væk, tid til at rette opgaver barberet ned, og holdnedlæggelser- og sammenlægninger har betydet, at underviserne ikke har meget tid til at give direkte tilbagemeldinger (læs mere her og her og her og her og her og her).

Nu viser en ny undersøgelse fra Dansk Evalueringsinstitut (EVA), at feedbackmanglen fortsat er et problem.

Fakta om feedback-undersøgelsen

Dansk Evalueringsinstitut (EVA) har spurgt 9.436 studerende på universiteter, professionshøjskoler og erhvervsakademier, om de oplever at få tilstrækkeligt feedback fra underviserne.

33 procent af de studerende på universiteterne får ikke tilstrækkelig feedback. Tallet er lavere for de studerende på professionshøjskoler og erhvervsakademier.

Undersøgelsen kigger også på korrelationen mellem de studerendes faglige engagement og feedbacken:

»Det er interessant, at der en sammenhæng mellem, hvor meget de studerende brænder for deres faglige stof, og i hvor høj grad de oplever, at de får tilstrækkelig feedback. De, der brænder mest oplever, at de får bedst feedback – uden at vi kan se, hvad der kommer først,« siger chefkonsulent hos EVA, Camilla Thorgaard.

Læs mere om undersøgelsen her.

»Jeg synes, det er værd at bemærke, at hver tredje universitetsstuderende føler, at de ikke får tilstrækkeligt feedback af deres underviser,« siger Camilla Thorgaard, chefkonsulent hos EVA.

På spørgsmålet ”I hvilken grad er du enig i følgende udsagn: Jeg modtager tilstrækkelig feedback fra underviserne på uddannelsen” har 33 procent af de uni-studerende svaret ’i mindre grad’ eller ’slet ikke’.

For lidt og for dårlig feedback

Undersøgelsens resultat kommer ikke som en overraskelse for forkvinde i Studenterrådet Amanda Büchert:

»Vi hører også fra de studerende, at de ikke synes, de får tilstrækkelig feedback. At de ikke får nok, og at feedbacken ikke er uddybende og noget man kan bruge ordentligt.«

Årsagen til problemet, siger Amanda Büchert, er regeringens nedskæringer på uddannelsesområdet – især den såkaldte grønthøster, som siden 2016 hvert år har barberet to procent af universiteternes budgetter (og som netop er blevet forlænget).

»Besparelserne har gjort, at underviserne har for lidt tid til at give ordentligt feedback, som de studerende kan lære noget af og bruge i fremtiden. Feedback skal ikke bare fortælle dig, at du gjorde det godt eller dårligt – du skal kunne udvikle dig med den. Og det, tror jeg, er det, de studerende ofte mangler.«

Gør KU nok?

Ifølge KU’s nytiltrådte prorektor for uddannelse, Bente Stallknecht, har universitetet »arbejdet meget med feedback de seneste år«. Bestyrelsen nedsatte i 2015 en taskforce, som »arbejdede med at styrke feedback på flere forskellige måder og gav inspiration til underviserne til, hvordan man kan arbejde med feedback.«

Vi hører fra de studerende, at de ikke synes, de får tilstrækkelig feedback. [...] At feedbacken ikke er uddybende og noget man kan bruge ordentligt.
Amanda Büchert, forkvinde i Studenterrådet ved KU

»Nu er jeg jo ny som prorektor,« siger Bente Stallknecht, »men jeg synes, den tidligere ledelse har taget det alvorligt. Om vi giver nok feedback? Man kan jo altid gøre tingene bedre. Men vi har arbejdet seriøst med det.«

En udløber af taskforcens arbejde med feedback var et initiativ om, at underviserne i KU’s kursusdatabase skulle varedeklarere, hvordan deres kursus anvender feedback. Cirka 50 procent af kurserne indeholder nu en sådan feedback-beskrivelse, fortæller Bente Stallknecht.

Det er noget studerende giver hinanden

Prorektoren nævner også, at feedback ikke kun er noget, man får 1-til-1 af sin underviser:

»Når man tænker på feedback, tænker man tit på at underviserene retter opgaver og giver direkte feedback. Men der findes forskellige metoder: Man kan give feedback i undervisningen, i små grupper, digitalt. Jeg har selv, når jeg har forelæst, brugt mobil eller ‘clickers’ til at stille quizspørgsmål i løbet af forelæsningen, hvor de studerende så har fået svaret umiddelbart efter. Og så kan de studerende give feedback til hinanden.«

Om vi giver nok feedback? Man kan jo altid gøre tingene bedre. Men vi har arbejdet seriøst med det

Bente Stallknecht, prorektor for uddannelse, KU

Det sidstnævnte – såkaldt peer-to-peer-feedback, hvor studerende giver efterkritik og vejledning til hinanden – har flere undervisere på KU kastet sig ud i. Uniavisen har tidligere skrevet om Morten Tabors erfaringer med at få studerende til at give feedback til hinanden på Økonomi.

Camilla Thorgaard, chefkonsulent hos EVA, kender godt til universiteternes forsøg med studerende-til-studerende-feedback.

»Vi ved, der er mange uddannelsessteder, der arbejder med peer-to-peer-evalueringer. Det, man kan være skeptisk over for i den sammenhæng, er: Ved de studerende, hvordan de skal give hinanden feedback? Har de fået en god introduktion? Det er ikke os alle, der kan give god feedback. Derfor skal uddannelserne give de studerende forudsætningerne for det. Det tror jeg også, at der er mange der gør.«

Problemet er tiden – og besparelserne

Tilbage står stadig, at de studerende – ifølge undersøgelsen og Studenterrådet – savner direkte feedback fra underviserne, og at de udnævner regeringens besparelser som skurken. Det er Amanda Bücherts indtryk, at KU gerne vil hjælpe:

Problemet er tiden. Besparelserne skal væk først, så underviserne kan få tid. Det kan KU ikke gøre. Det kommer oppefra

Amanda Büchert, Studenterrådet ved KU

KU skal spare 40 millioner om året på grundt af omprioriteringsbidraget, siger prorektor Bente Stallknecht:

»Derudover har vi dimensioneringen, og senest har vi fået besked om, at vi skal reducere i antallet af internationale studerende. Og med det med at give direkte feedback kan man så spørge: Skal man spare to procent om året, og skal man i undervisningssituationen spare to procent om året – hvor meget skal vi så reducere direkte konfrontationstid med?«

En tredjedel synes af de studerende synes ifølge EVA’s undersøgelse, at de ikke får nok feedback fra underviserne. Håber du at få det tal ned?

»Jeg vil meget gerne have, at de studerende får feedback fra underviserne, så svaret er ja. Der er da igen tvivl om, at jeg som prorektor rigtig gerne vil holde kvaliteten høj. Det er dejligt at se, at ministeren har de samme ambitioner,« siger hun med henvisning til Uddannelses- og Forskningsminister Tommy Ahlers nye udspil Fleksible uddannelser til fremtiden. »Vi vil bare gerne have pengene til det,« tilføjer prorektoren.

Seneste