Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Frederikke Gjerløff Werther: Frit Forum siger nej tak til krænkelsesparatheden på uni

KANDIDAT TIL BESTYRELSEN — Spidskandidat for Frit Forum Frederikke Gjerløff Werther vil have universitetsbestyrelsen til at sikre, at »krænkelsesdebatten ikke tager overhånd.«

I år stemmer de studerende om, hvem der skal besætte (ikke dekanatet, red.) én af de to studenterpladser i universitetsbestyrelsen, som er det mest magtfulde organ på Københavns Universitet.

I to år har den afgående studenterrepræsentant, jurastuderende Rebecca Ingemann Madsen, været med til at bestemme, hvordan universitetets klejner skal bruges. Men Det Juridiske Fakultet får mulighed for at bevare indflydelsen på universitetets overordnede strategi, hvis de vælger Frit Forums kandidat ind. Jurastuderende og formand for Frit Forum København Frederikke Gjerløff Werther er nemlig også godt inde i Karnovs principper.

LÆS OGSÅ: HUMrådets aktivisme fortjener ikke sammenligning med ’68.

Werther har én klar mærkesag: »Vi siger nej tak til krænkelsesparatheden på Københavns Universitet.« Ifølge hende og Frit Forum risikerer såkaldte ‘krænkelsessager’ nemlig at knægte ytrings- og forskningsfriheden:

»På universitetet er man blevet meget bange for krænkelser. Det skal ikke blive værre, og det skal slet ikke gå ud over ytringsfriheden og forskningsfriheden. Det er mig meget magtpåliggende at sige det.«

På det punkt er hun helt på linje med Konservative Studerendes kandidater til bestyrelsen. De to studenterorganisationer er også i valgforbund med hinanden.

Ja tak til sombrerohatte

Ifølge Frederikke Gjerløff Werther bliver ytrings- og forskningsfriheden truet, når frygten for at være krænkende forhindrer undervisere i at tage bestemte emner op. Tutorerne skal også kunne holde de temafester, de har lyst til, og de skal ikke tage hensyn til, at »én person føler sig krænket,« siger hun.

Werther vil også arbejde for, at pensum ikke revideres, fordi studerende »føler sig stødt over det«, og hun er uenig i, at institutledere skal instruere ansatte i, hvordan de skal tiltale studerende, som det var tilfældet på Institut for Kunst- og Kulturvidenskab.

Hvis hun får den prominente plads i bestyrelsen, er det hendes primære mål at sikre, at »krænkelsesdebatten ikke tager overhånd,« og vise, at ikke alle studerende er enige i den dagsorden, som Studenterrådet og ledelsen har lagt for dagen, siger hun:

Vi er stadig røde, selv om nogen mener, at vi er lidt for blå.

»I de forhenværende retningslinjer stod der, at hvis man føler sig krænket, så er man krænket. Jeg vil arbejde for, at en undervisers eller en potentiel krænkers retssikkerhed er beskyttet.«

Retningslinjerne i sig selv, har hun ikke et problem med, siger Werther. Det er vigtigt, at studerende og ansatte ved, hvor de kan gå hen, hvis de bliver krænket, og at der er kommet et sprog for det: »Problemet er bare, hvis det tager overhånd. Og det synes jeg lidt, at der har været en tendens til,« siger hun.

»Det nytter ikke noget at gå direkte til ledelsen, hvis du oplever små ‘dagligdagskrænkelser’. Dette skal være reserveret til de rigtig alvorlige krænkelser.«

Ingen kan repræsentere alle studerende

Frit Forum stiller op mod mastodonten Studenterrådet, der hævder at »repræsentere alle studerende – og ikke snævre partipolitiske interesser.« Frederikke Werther har tidligere været ude med hård kritik af Studenterrådet og beskyldt dem for at udelukke Frit Forum fra en foreningsbazar på Folkesundhedsvidenskab. Selv om Werther selv har haft et godt samarbejde med Studenterrådet på Jura, siger hun, at Studenterrådet »ikke er så glade for, at vi stiller op.«

Hun synes det er vigtigt, at Frit Forum støtter studenterdemokratiet fuldt og helt og giver studerende mulighed for at stemme på dem, der repræsenterer dem bedst. Socialdemokratiske studerende skal også kunne spejle sig i deres studenterrepræsentanter, siger hun.

Det er en evig kamp at forklare studenterpolitik for de studerende. Det er lidt usexet, og folk gider det ikke rigtigt.
*

»Til forskel fra Studenterrådet, mener vi ikke, at man kan repræsentere alle studerende på én gang. Studerende er en meget bred befolkningsgruppe og selvfølgelig har de forskellige holdninger.«

På det punkt er de også enige med deres valgforbundsfæller, Konservative Studerende. Alligevel adskiller de to organisationer sig fra hinanden i deres ideologiske ståsted, siger Werther:

»Vi er stadig røde, selv om nogen mener, at vi er lidt for blå. Vi har jo et socialdemokratisk værdigrundlag. Men måske er vi lidt blå sammenlignet med Studenterrådets politik.«

At give andre mundkurv på

Mens Studenterrådets lokale afdeling på Humaniora blokerer dekanatets kontor på fjerde uge, har Frit Forum taget klart afstand fra HUMrådets aktivistiske linje og opfordret til »at lytte i stedet for at larme.« Det fik en repræsentant for HUMrådet til at kritisere Frit Forum for at forsøge »at give andre studerende mundkurv på.«

Men Frederikke Gjerløff Werther mener ikke, at Frit Forum er usolidariske. De udtrykker bare en anden holdning, siger hun:

»Jeg bliver lidt ked af at blive kaldt usolidarisk eller skruebrækker. Det handler egentlig bare om forskellige holdninger, og jeg er ikke enig i den måde, som HUMrådet gør det på. Det må også være fremmende for et studenterdemokrati, at det er tilladt at have forskellige holdninger.«

Jeg bliver lidt ked af at blive kaldt usolidarisk eller skruebrækker. Det handler egentlig bare om forskellige holdninger.

Selv vil Frit Forum foretrække en konstruktiv dialog om fagsammenlægninger på Det Humanistiske Fakultet, siger Werther:

»Selvfølgelig skal man larme nogle gange – man skal sige hvad man mener – men det er bare også vigtigt, at man kan imødekomme de andre. Det er jo ikke dekanen, der har besluttet, at der skal spares, og derfor er ultimative krav lidt noget juks.«

Den tilgang har Frit Forum også haft til deres egen socialdemokratiske regering, som tæller flere tidligere formænd fra studenterorganisationen (inkl. Nicolai Wammen og Dan Jørgensen), og som indtil videre ikke vil forlænge taxameterløftet i Finanslovsudspillet (link: ). Forhåbentligt gør de det, ellers vil Frit Forum også begynde at larme lidt, siger Werther:

»Hvis de ikke gør det, så har vi planer om at gå ud at kritisere regeringen, fordi det kan vi ikke stille os tilfredse med hverken som studerende eller som studenterorganisation. Vi har dog stor tiltro til, at vores nye regering ender med en forlængelse.«

Vil kæmpe imod ensomhed og stress

Et andet vigtigt emne for Frederikke Gjerløff Werther er kampen mod ensomhed og stress, der fylder meget på hendes eget fakultet. Seneste studiemiljøundersøgelse på Københavns Universitet sendte de kommende jurister øverst på ensomhedsskalaen, hvor hele 28 procent af de studerende sagde, at de følte sig ensomme til dagligt.

Det har Werther helt tæt på som medlem af Studiemiljøudvalget på Det Juridiske Fakultet og som teamkoordinator i det nyopstartede Pusterummet. Desværre taler meget få om, at de har det svært, siger hun, og de erfaringer vil hun tage med i sit arbejde i bestyrelsen. Studiemiljøet er nemlig hårdt presset på hele universitetet, siger hun. Første skridt er at fremme den gode dialog mellem de studerende:

»Vi skal skabe nogle fora, hvor vi kan tale om det svære ting. Min oplevelse er, at samtalen kommer af sig selv, hvis man har nogle kompetente mennesker til at facilitere den gode dialog.«

Nu starter valgkampen for alvor, og Frit Forum håber, at de kan få stemmeprocenten op. Det kræver, at man taler med de studerende og hinanden er i øjnene, siger hun. Men det er en »sej kamp«:

»Det er en evig kamp at forklare studenterpolitik for de studerende. Det er lidt usexet, og folk gider det ikke rigtigt.«

Seneste