Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Campus

Hvem er vi på KU? Professor mso Ulrika K. Stigsdotter

Hvem er vi? — Svenske Ulrika K. Stigsdotter er professor i landskabsarkitektur med særlige opgaver inden for ’Health Design’. Kombinationen kvinde og professor gør hende til lidt af et særsyn på KU. Portrættet er en del af artikelserien 'Hvem er vi på KU?'

593 forskere (årsværk) på KU er nået til det øverste trin på den akademiske karrierestige og kan kalde sig enten professor eller professor mso (med særlige opgaver). 449 af dem er mænd, 144 er kvinder.

Ulrika K. Stigsdotter er en blandt de 144, og derfor lidt af et særsyn på KU. Hun kom til Danmark i 2006 for at starte et nyt forskningsområde, hvor man forsøger at forstå sammenhængen mellem mennesker, sundhed og natur.

Hun har været forskergruppeleder for en mindre gruppe, der blander mange overraskende discipliner, fx landskabsarkitekter, psykologer og økologer siden 2013, og hun er netop blevet forlænget med tre år.

Professor mso på KU

Månedsløn i gennemsnit: 64.298 kroner (inklusiv pension, tillæg og vederlag)
Antal ansatte: 98 (96 årsværk)

Forskerne designer blandt andet haveanlæg, der sammen med naturbaserede behandlingsprogrammer forebygger og behandler psykiske lidelser som stress, PTSD og spiseforstyrrelser. De driver to forsknings- undervisnings- og demonstrationsanlæg i Arboretet i Hørsholm, terapihaven Nacadia og helseskoven Octavia.

Ulrika K. Stigsdotter forklarer, at der var skepsis over for det nye forskningsområde, så de startede med at dokumentere deres naturbaserede behandlings effektive resultater. I et klinisk randomiseret forsøg med 80 patienter har de sammenlignet effekten af deres naturbaserede terapi med kognitiv adfærdsterapi, som er en anerkendt og dokumenteret terapiform.

De nye resultater, som snart er offentlige, viser, at den naturbaserede terapi virker lige så godt som kognitiv adfærdsterapi. Patienterne gik sjældnere til læge og var sygemeldte i kortere tid.

Det er et pres, fordi mine kollegaer i forskergruppen er projektansatte og afhængige af, at pengene kommer ind for at de kan fortsætte
Ulrika K. Stigsdotter, professor mso på KU

Mennesket har to opmærksomhedssystemer, siger Ulrika K. Stigsdotter. Når vi opholder os i byen, sorterer hjernen hele tiden de mange lys- og lydindtryk. I naturen kan hjernen nøjes med at scanne omgivelserne:

»Du bliver ikke mentalt træt af se en fugl eller høre bækken risle,« siger Stigsdotter, der undersøger hvorfor.

I øjeblikket bruger hun næsten al sin tid på funding og undervisning, da det kræver et stort arbejde at få fondsmidler.

»Det er et pres, fordi mine kollegaer i forskergruppen er projektansatte og afhængige af, at pengene kommer ind for at de kan fortsætte,« siger hun, der er i gang med at rejse midler til et projekt, der vil undersøge, hvordan man kan give mennesker med funktionsnedsættelse bedre mental, fysisk og social sundhed ved naturens hjælp, og denne gang har de først lavet en forundersøgelse og herefter præsenteret resultaterne for en række fonde i anlægget i Hørsholm. Det udløste tilsagn om 9,5 millioner kroner til projektet, der koster 14 millioner at gennemføre.

Hvem er vi på KU?

Dette portræt er en del af artikelserien Hvem er vi på KU?, som tegner et billede af udviklingen i medarbejderstaben på Danmarks største universitet. Mød også:

LABORANT MARIT WARRER
GLASVASKER AASE SANDER
FAKULTETSDIREKTØR KRISTIAN BOYE PETERSEN 
KONTORFUNKTIONÆR VICKI ANTOSZ 
SPECIALKONSULENT CAROLINE VOLF

Og læs om udviklingen i personalesammensætningen siden 2012.

Seneste