Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Campus

Hvem er vi på KU? Specialkonsulent Caroline Volf

Hvem er vi? — Caroline Volf står som strategisk indkøbskonsulent for indkøb af laboratorieudstyr for millioner. For to år siden blev hun som belønning for sin indsats omplaceret fra fuldmægtig til specialkonsulent. Portrættet er en del af artikelserien 'Hvem er vi på KU?'

Specialkonsulenterne er den medarbejdergruppe, som er vokset mest i antal på Københavns Universitet de seneste seks år.

I 2012 var der 197 ansatte med titlen specialkonsulent, et tal, der steg til 379 i 2017.

Caroline Volf, der blev ansat på KU for tre år siden, er en af dem. Hun havde oprindelig titel af fuldmægtig, men søgte selv om avanceringen.

»Jeg havde skrevet en lang ansøgning med en detaljeret oversigt over mine arbejdsopgaver. Jeg blev omplaceret, fordi jeg har taget initiativ til nye tiltag, og fordi jeg har kompetencerne. Jeg var mere interesseret i at få titlen og i at få anerkendt min indsats end i at få en højere løn,« siger Caroline Volf.

SPECIALKONSULENT på KU

Månedsløn i gennemsnit: 50.798 kroner (inklusiv pension, tillæg og vederlag)
Antal ansatte: 391 (370,3 årsværk)

Hun tilføjer, at det ikke skal forstås sådan, at det ikke er vigtigt for hende at få en ordentlig løn, og at hun er glad for de cirka 2.000 ekstra månedskroner, der fulgte med titlen.

Caroline Volf er uddannet cand.mag. i filosofi og havde troet, at hun skulle være gymnasielærer. Men hun havnede i et privat medicinalfirma, hvor hun skulle byde ind på offentlige udbud.

Løbende har hun efteruddannet sig med kurser i projektledelse og udbudsret på kandidatniveau. Hun syntes, at det kunne være spændende at komme over på den anden side af bordet som ordregiver, og så søgte hun jobbet på KU.

Indkøb af laboratorieudstyr var et uopdyrket område på universitetet, da hun blev ansat. Der var kun en enkelt aftale om indkøb af en særlig slags frysere, husker hun. Der indkøbes laboratorieudstyr for langt over 100 mio. kr. årligt til hele KU.

Det er et stort ansvar at forhandle kontrakter på 40 millioner kroner hjem, da klagesager kan koste universitetet store summer, hvis vi begår fejl
Caroline Volf, specialkonsulent på KU

»Jeg har aftaledækket området sammen med min kollega, som jeg har et fantastisk godt samarbejde med. Det er et stort ansvar at forhandle kontrakter på fx 40 millioner kroner hjem, da klagesager kan koste universitetet store summer, hvis vi begår fejl. Vi skal hele tiden være opdateret på nye kendelser på området og opbygge et stort produktkendskab,« siger hun.Blandt arbejdsopgaverne er at gennemføre EU-udbud, forhandle kontrakter, indhente tilbud og forhandle priser.

Desuden har hun meget kommunikation med brugerne i stillingen, og det har en meget høj prioritet. Ifølge Caroline Volf er det langsigtede mål at etablere KU som én samlet organisation på markedet. I dag er der mange leverandører, som har oprettet de forskellige institutter på KU som selvstændige kunder med lokale rabataftaler, så de samme laboratoriehandsker kan koste 90 kroner for et institut og 30 kroner for et andet.

»Jeg kan sagtens forstå, at de bliver ærgerlige på et institut, hvor de har haft en rigtig god rabataftale, som de ikke længere skal bruge, men samlet set er det en besparelse for KU, at vi køber ind sammen og på ens vilkår, og det arbejder vi for i Indkøbssektionen ved at udarbejde større rammeaftaler,« siger hun.

Hvem er vi på KU?

Dette portræt er en del af artikelserien Hvem er vi på KU?, som tegner et billede af udviklingen i medarbejderstaben på Danmarks største universitet. Mød også:

PROFESSOR MSO ULRIKA K. STIGSDOTTER 
GLASVASKER AASE SANDER
FAKULTETSDIREKTØR KRISTIAN BOYE PETERSEN 
KONTORFUNKTIONÆR VICKI ANTOSZ 
LABORANT MARIT WARRER

Og læs om udviklingen i personalesammensætningen siden 2012.

Seneste